Államigazgatási Főiskola

megszűnt magyarországi főiskola Budapesten

Az Államigazgatási Főiskola 1978 és 1999 utolsó napja között önállóan működő felsőfokú intézmény volt. 2000. január 1-jétől a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetembe integrálódott, 2016-tól pedig már a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karaként működik.

Államigazgatási Főiskola (Államigazgatási Főiskola)
Alapítva 1978. július 1.
Bezárva 1999. december 31.
Típus főiskola

TörténeteSzerkesztés

A közigazgatási szakemberek képzése a 18. századig nyúlik vissza, azóta valamennyi hatalom arra törekedett, hogy a hivatásos köztisztviselői kar utánpótlásának képzése egységes legyen.[1] A főiskola létrehozásának közvetlen előzménye a második világháborút követően, 1953-ban[2] megalakult úgynevezett Tanácsakadémia, mely egy vagy kétéves oktatás keretében biztosította a káderek utánképzését. Ennek során politikai és szakmai - ezen belül gazdasági - ismereteket sajátíthattak el a hallgatók. A Tanácsakadémián elsajátított ismereteket az egyetemek (pl.: a jogészképzésben) elfogadták a jogi egyetem első évének elvégzésével egyenértékűnek.[3]

1977-ban az Elnöki Tanácsa a Tanácsakadémia továbbfejlesztéséről döntött, és 1978. szeptember 1-jén létrehozták az Államigazgatási Főiskolát.[4] A főiskola első évében 540 hallgató tanult két vidéki intézetben (Veszprém, Szombathely) és a nyolc budapesti tanszéken:[5]

 • marxizmus—leninizmus
 • államjogi
 • államigazgatási
 • jogi
 • pénzügyi és gazdasági
 • szervezési és vezetési
 • idegennyelvi (orosz, angol vagy német) lektorátus
 • testnevelési

A főiskola központi épülete Budapesten, a XI. Ménesi út 5. szám alatt volt.

A felsőoktatási integráció következtében az Államigazgatási Főiskola önállósága 1999. december 31-én megszűnt, 2000. január 2-jével beolvadt a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetembe, de kezdetben megtartotta főiskolai kar jellegét, 2005-től azonban az akkor már Budapesti Corvinus Egyetemnek hívott intézmény Közigazgatástudományi Kara volt. 2012 január 1-jével létrejött a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, melyhez csatlakozott a Corvinus Közigazgatástudományi Kara is. 2016 február 1-től a kar neve Államtudományi és Közigazgatási Karra változott.[6]

VezetőiSzerkesztés

A főiskolát nem rektor, hanem főigazgató vezette.

ForrásokSzerkesztés

 1. Fazekas Marianna: A politica-kameralis tudományok oktatásának 225 éve. In Magyar Bálint (szerk.): A jogászképzés múltja, jelene és jövője. Budapest: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar. 2003. 97. o.  
 2. Megnyílt a Tanácsakadémia. Szabad Nép, XI. évf. 251. sz. (1953. szept. 8.) 2. o.
 3. A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának 1.047/1952. (XI. 21.) számú határozata: A Tanácsakadémia felállításáról. Belügyi Közlöny, II. évf. 66. sz. (1952. nov. 23.) 1085. o.
 4. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1977. évi 3. számú törvényerejű rendelete: Államigazgatási Főiskola létesítéséről. Magyar Közlöny, 14. sz. (1977. feb. 14.) 222. o.
 5. Szeptemberben megkezdődik a tanítás az államigazgatási főiskolán. Népszabadság, XXXVI. évf. 167. sz. (1978. júl. 17.) 9. o.
 6. A magyar közigazgatási szakemberképzés és karunk története. NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar (2017) (Hozzáférés: 2019. feb. 2.) arch