Az értelmező szótár olyan, rendszerint egynyelvű szótár, amely a szókészlet köznyelvi elemeinek, szavainak, szókapcsolatainak, idiómáinak jelentését fejti ki egész mondatokban, a lehető legegyszerűbben. Oktatási céllal kiadnak két- és többnyelvű értelmező szótárakat is,[1] valamint ismertek az egyes szakterületek szókincsét ismertető szakmai értelmező szótárak is.

Az angolszász lexikográfiai gyakorlatban az értelmező szótár (defining vocabulary) összeállítói hangsúlyt helyeznek arra, hogy az egyes szavak, szókapcsolatok jelentését a minden anyanyelvi beszélő számára érthető, egyszerűsített angol alapszókincs elemeivel adják meg. A magyar hagyományban az értelmező szótár általában jelöli a szavak stílusértékét, esetleges rétegnyelvi hovatartozását, s adhat etimológiai felvilágosítást is.

Az értelmező szótár funkcióját legtömörebben az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelentetett hétkötetes A magyar nyelv értelmező szótára fogalmazza meg előszavában: „A szócikkek az egyes címszavaknak, valamint a velük alkotható szókapcsolatoknak, közkeletű kifejezéseknek, továbbá a leggyakoribb szólásoknak, szóláshasonlatoknak, szójárásoknak és közmondásoknak a jelentéseit értelmezik, azaz körülírják, nyelvünk más szavaival magyarázzák.”[2]

Magyar általános értelmező szótárak szerkesztés

Jegyzetek szerkesztés

  1. Friss termés a műfajban: Csordás Norbert, Angol–magyar értelmező szótár, Budapest, CDN, 2006 (ISBN 963-229-732-6).
  2. A magyar nyelv értelmező szótára. I–VII. Budapest: Akadémiai. 1959–1962. [a 4. kiadás változatlan utánnyomása: 1992], XIII (ISBN 963-05-3579-3).

További információk szerkesztés