Összehasonlító gyógypedagógia

Az összehasonlító gyógypedagógia a gyógypedagógia egyik ága, amely különböző gyógypedagógiai folyamatokat, elméleteket, tevékenységeket elemez, hasonlít össze.

TárgyaSzerkesztés

Az összehasonlító gyógypedagógia tárgya: a gyógypedagógia teljes fogalom- és jelenségköre, ha fennállnak az összevethetőség lehetőségei; ilyen például a gyógypedagógia körébe tartozó népesség, a speciális nevelési folyamat, az intézményrendszer, a terminológia. Az összehasonlítás általában kultúrák és nyelvterületek, történeti korszakok és időszakok, a különféle gyakorlati-módszertani eljárások, a gyógypedagógia-társtudományok kutatási eredményei között történik. Összehasonlíthatja a gyógypedagógia egyes ágait, a gyógypedagógiát a pedagógia más területeivel, ill. az egyes országok gyógypedagógiáit.

FunkciójaSzerkesztés

Az Összehasonlító gyógypedagógia funkciója és jelentősége: a gyógypedagógiai fogalmak, koncepciók és tevékenységek tartalmában új hatások érvényesítése, a különbözőségek elemzésével a vizsgált gyógypedagógiai jelenség pontosabb értelmezése, várható tendenciák megállapítása.

MagyarországSzerkesztés

Magyarországon az összehasonlító gyógypedagógia kezdete a 20. század elejére nyúlik vissza, amikor a gyógypedagógia fogalmáról, elméleti rendszeréről hazai és nemzetközi egybevetések alapján széles körű viták bontakoztak ki.

Kutatási módszereiSzerkesztés

Az összehasonlító gyógypedagógia kutatási módszerei: szakirodalom feltárása, problématörténeti vizsgálódás, dokumentum-, struktúra- és elméletelemzés, modellképzés.

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

  • Becker, K.-P.-Theiner, Ch. (Hrsg.): Vergleichendes Fachwörterbuch (Enzyklopädie) der Rehabilitationspädagogik. Berlin, 1981-1989.;
  • Illyés Sándor: Az általános iskolai és a kisegítő iskolai tanulók nevelhetősége. in: BGGYTF X. évkönyve. Budapest, 1987. 235-237.;
  • Mesterházi Zsuzsa: A tanulási képesség összehasonlító vizsgálata. Gyógypedagógiai Szemle, 1988. 1. 34-38.;
  • Gordosné Szabó Anna: Összehasonlító gyógypedagógia Magyarországon. Gyógypedagógiai Szemle, 1989. 2. 99-103.;
  • Lányiné Engelmayer Ágnes: A külföldi integrációs modellek tanulságai a hazai alkalmazás számára. Új Pedagógiai Szemle, 1992. 4. 52-60.;
  • Gordos-Szabó, Anna-Lányi-Engelmayer, Ágnes: Wissenschaftliche Beziehuzngen in der deutschen und ungarischen Heil- und Sonderpädagogik im 20. Jahrhundert. VHN (63) 1994. 2. 167-180.