1858 a tudományban

Wikipédia-kronológia

Az 1858. év a tudományban és a technikában.

Kémia szerkesztés

Orvosbiológia szerkesztés

Születések szerkesztés

Halálozások szerkesztés

Jegyzetek szerkesztés

  1. John Gribbin: A tudomány története 1543-tól napjainkig Ford.: Dr. Both Előd. Akkord Kiadó, Budapest, 2004; 347. o. ISBN 963 9429 56 2)
  2. John Gribbin: id. mű, 492. o.