Főmenü megnyitása

MagyarországSzerkesztés

Törvények (7)Szerkesztés

 • 1972. évi I. törvény az 1949. évi XX. törvény módosításáról és a Magyar Népköztársaság Alkotmányának egységes szövegéről
 • 1972. évi II. törvény az egészségügyről
 • 1972. évi III. törvény a Magyar Népköztársaság 1971. évi költségvetésének végrehajtásáról
 • 1972. évi IV. törvény a bíróságokról
 • 1972. évi V. törvény a Magyar Népköztársaság ügyészségéről
 • 1972. évi VI. törvény a Magyar Népköztársaság 1973. évi költségvetéséről
 • 1972. évi VII. törvény a népgazdasági tervezésről

Törvényerejű rendeletek (31)Szerkesztés

 • Forrás: Törvényerejű rendeletek teljes listája (1949 - 1989)
 • 1972. évi 1. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ghanai Köztársaság Kormánya között Accrában, az 1971. évi június hó 8. napján aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről (jan. 18.)
 • 1972. évi 2. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között Koppenhágában, az 1971. évi február hó 24. napján aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről (jan. 29.)
 • 1972. évi 3. tvr. a honvédelmi hozzájárulásról szóló 1959. évi 26. tvr. módosításáról (febr. 3.)
 • 1972. évi 4. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, az 1970. évi augusztus hó 28. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről (febr. 19.)
 • 1972. évi 5. tvr. a Genfben 1970. május 15-én kelt Negyedik Nemzetközi Ónegyezménynek a Magyar Népköztársaság által történt megerősítése kihirdetéséről (márc. 18.)
 • 1972. évi 6. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között Budapesten 1971. március 20-án aláírt Konzuli Egyezmény kihirdetéséről (márc. 18.)
 • 1972. évi 7. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti árufuvarozás tárgyában Budapesten, az 1970. évi február hó 23. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről (máj. 4.)
 • 1972. évi 8. tvr. a légi járművek jogellenes hatalomba kerítésének leküzdéséről Hágában, az 1970. évi december hó 16. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről (máj. 13.)
 • 1972. évi 9. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség között a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés szerinti biztosítékok alkalmazásáról Bécsben 1972. március 6-án aláírt egyezmény kihirdetéséről (máj. 13.)
 • 1972. évi 10. tvr. a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között Bécsben, az 1969. évi május hó 28. napján aláírt tudományos és műszaki együttműködési egyezmény kihirdetésétől (máj. 20.)
 • 1972. évi 11. tvr. az egyes kitüntetések alapításáról szóló rendelkezések módosításáról (jún. 3.)
 • 1972. évi 12. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság között Bukarestben, 1972. február 24-én aláírt Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Szerződés kihirdetéséről (jún. 21.)
 • 1972. évi 13. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Ecuadori Köztársaság Kormánya között a műszaki-tudományos együttműködésről Quitóban az 1971. szeptember 24. napján kötött megállapodás kihirdetéséről (aug. 8.)
 • 1972. évi 14. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság között Budapesten 1971. november 26-án aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről (aug. 9.)
 • 1972. évi 15. tvr. az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola létesítéséről (aug. 27.)
 • 1972. évi 16. tvr. a Könnyűipari Műszaki Főiskola létesítéséről (aug. 27.)
 • 1972. évi 17. tvr. a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola elnevezéséről (aug. 27.)
 • 1972. évi 18. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Moszkvában, az 1958. évi július hó 15. napján aláírt szerződés módosításáról és kiegészítéséről szóló, Budapesten az 1971. évi október hó 19. napján aláírt jegyzőkönyv kihirdetéséről (aug. 27.)
 • 1972. évi 19. tvr. a levéltári anyag védelméről és a levéltárakról szóló 1969. évi 27. tvr. módosításáról és kiegészítéséről (aug. 27.)
 • 1972. évi 20. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti idegenforgalmi együttműködés tárgyában Budapesten 1971. december 3-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről (szept. 22.)
 • 1972. évi 21. tvr. egyes tanácsi testületi hatáskörök módosításáról (okt. 4.)
 • 1972. évi 22. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között Budapesten 1969. július 24-én aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről (okt. 17.)
 • 1972. évi 23. tvr. az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési Rendszer és Szervezet létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről (okt. 22.)
 • 1972. évi 24. tvr. a mezőgazdasági termelőszövetkezetek tagjainak kötelező kölcsönös nyugdíj-biztosításáról szóló 1966. évi 30. tvr. módosításáról (nov. 2.)
 • 1972. évi 25. tvr. a dolgozók társadalombiztosítási nyugdíjáról szóló 1958. évi 40. tvr. módosításáról (nov. 2.)
 • 1972. évi 26. tvr. a polgári perrendtartás módosításáról (nov. 26.)
 • 1972. évi 27. tvr. a halászatról szóló 1961. évi 15. tvr. egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről (nov. 26.)
 • 1972. évi 28. tvr. a nukleáris és más tömegpusztító fegyverek tengerfenéken és óceán-fenéken, valamint ezek altalajában való elhelyezésének tilalmáról, az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének XXV. ülésszakán 1970. december 7-én elfogadott szerződés kihirdetéséről (dec. 14.)
 • 1972. évi 29. tvr. a bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezések módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (dec. 30.)
 • 1972. évi 30. tvr. az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény és a szabálysértésekről szóló 1968. évi I. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról (dec. 30.)
 • 1972. évi 31. tvr. az ingatlan-nyilvántartásról (dec. 31.)

KormányrendeletekSzerkesztés

Egyéb fontosabb jogszabályokSzerkesztés

Miniszteri rendeletekSzerkesztés

JanuárSzerkesztés
FebruárSzerkesztés
MárciusSzerkesztés
ÁprilisSzerkesztés
MájusSzerkesztés
JúniusSzerkesztés
 • 11/1972. (VI. 30.) EüM rendelet az egészségügyi dolgozók rendtartásáról
JúliusSzerkesztés
AugusztusSzerkesztés
 • 15/1972. (VIII. 5.) EüM rendelet az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvénynek a gyógyító-megelőző ellátásra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról
 • 6/1972. (VIII. 19.) MM rendelet a zeneművek kiadására vonatkozó szerződések feltételeiről, a zeneműkiadással kapcsolatos egyéb szerződésekről, valamint a szerzői és más tevékenység díjáról
SzeptemberSzerkesztés
OktóberSzerkesztés
NovemberSzerkesztés
DecemberSzerkesztés
1971 a jogalkotásban 1972 a jogalkotásban
 
1973 a jogalkotásban