1983 a jogalkotásban

Wikipédia-kronológia

1983-ban az alábbi jogszabályokat alkották meg:

Magyarország (forrás: Magyar Közlöny)Szerkesztés

Törvények (4)Szerkesztés

 • 1983. évi I. törvény a Magyar Népköztársaság 1982. évi költségvetésének a végrehajtásáról [1]
 • 1983. évi II. törvény az Alkotmány módosításáról
 • 1983. évi III. törvény az országgyűlési képviselők és a tanácstagok választásáról [2]
 • 1983. évi IV. törvény a Magyar Népköztársaság 1984. évi költségvetéséről [3]

Törvényerejű rendeletek (29)Szerkesztés

 • 1983. évi 1. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Török Köztársaság között Budapesten, az 1981. évi június hó 10-én aláírt, a bűnügyi jogsegélyről és a kiadatásról szóló egyezmény kihirdetéséről [4]
 • 1983. évi 2. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Szófiában, az 1966. évi május hó 16. napján aláírt Szerződés módosításáról és kiegészítéséről szóló, Budapesten az 1981. évi szeptember hó 15. napján aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről [5]
 • 1983. évi 3. törvényerejű rendelet a jogtanácsosi tevékenységről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 7/1983. (VIII. 25.) IM rendelettel [6]
 • 1983. évi 4. törvényerejű rendelet az ügyvédségről [7]
 • 1983. évi 5. törvényerejű rendelet a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1969. évi II. törvény módosításáról [8]
 • 1983. évi 6. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és az Ecuadori Köztársaság között, Quitóban, 1981. november 18-án aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről
 • 1983. évi 7. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 1973. évi IV. törvény módosításáról
 • 1983. évi 8. törvényerejű rendelet a postáról és a távközlésről szóló 1964. évi II. törvény módosításáról
 • 1983. évi 9. törvényerejű rendelet egyes közlekedéssel összefüggő törvényerejű rendeletek módosításáról
 • 1983. évi 10. törvényerejű rendelet a szabálysértésekről szóló 1968. évi I. törvény módosításáról
 • 1983. évi 11. törvényerejű rendelet a Munka Törvénykönyve módosításáról
 • 1983. évi 12. törvényerejű rendelet a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépése és végrehajtása tárgyában kiadott 1979. évi 5. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1983. évi 13. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és az Afganisztáni Demokratikus Köztársaság között 1982. október 7-én Budapesten aláírt Barátsági és Együttműködési Szerződés kihirdetéséről
 • 1983. évi 14. törvényerejű rendelet az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény kihirdetéséről
 • 1983. évi 15. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Szocialista Etiópia között 1980. szeptember 17-én Addisz Abebában aláírt Barátsági és Együttműködési Szerződés kihirdetéséről
 • 1983. évi 16. törvényerejű rendelet a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról
 • 1983. évi 17. törvényerejű rendelet egyes szervezetek leányvállalat alapítási jogáról
 • 1983. évi 18. törvényerejű rendelet az Állami Balettintézetről
 • 1983. évi 19. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Ciprusi Köztársaság között a Budapesten, 1981. november 30-án aláírt, a polgári és bűnügyi jogsegélyről szóló szerződés kihirdetéséről [9]
 • 1983. évi 20. törvényerejű rendelet Zsámbékon Tanítóképző Főiskola létesítéséről
 • 1983. évi 21. törvényerejű rendelet a tartós földhasználatról szóló 1976. évi 33. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1983. évi 22. törvényerejű rendelet a Szombathelyi Tanárképző Főiskola elnevezéséről
 • 1983. évi 23. törvényerejű rendelet a felsőoktatási intézményekről szóló 1962. évi 22. törvényerejű rendelet, valamint a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiáról szóló 1971. évi 23. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1983. évi 24. törvényerejű rendelet a tudományos fokozatokról és a tudományos minősítésekről
 • 1983. évi 25. törvényerejű rendelet egyes állami szervek szervezetének korszerűsítéséről
 • 1983. évi 26. törvényerejű rendelet a tanácsokról szóló 1971. évi I. törvény módosításáról és egyes tanácsi hatáskörök rendezéséről
 • 1983. évi 27. törvényerejű rendelet az egyesületekről szóló 1981. évi 29. törvényerejű rendelet módosításáról [10]
 • 1983. évi 28. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Belga Királyság között, a kiadatásról és a bűnügyi jogsegélyről szóló Brüsszelben, az 1983. évi május hó 11. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről [11]
 • 1983. évi 29. törvényerejű rendelet az államok területén ideiglenesen tartózkodó személyek orvosi ellátásáról szóló, Genfben, az 1980. évi október hó 17. napján aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről [12]

Minisztertanácsi rendeletekSzerkesztés

 • 1/1983. (I. 19.) MT rendelet Az ipari takarmányok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 9/1974. (III. 21.) MT számú rendelet módosításáról[13]
 • 2/1983. (I. 19.) MT rendelet A növény- és állatfajták állami minősítéséről szóló 19/1980. (VI. 6.) MT számú rendelet módosításáról
 • 3/1983. (I. 29.) MT rendelet A fővárosi közterület-felügyeletről[14]
 • 10/1983. (V. 12.) MT rendelet az újításokról [15]
 • 11/1983. (V. 12.) MT rendelet a szolgálati találmányért járó díjazásról és a találmányokkal kapcsolatos egyes intézkedésekről [16]
 • 12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről
 • 19/1983. (VI. 15.) MT rendelet az egyes szabálysértésekről szóló 17/1968. (IV. 14.) Korm. számú rendelet módosításáról [17]
 • 28/1983. (VIII. 25.) MT rendelet a költségvetési szervek leányvállalat alapításának szabályozásáról [18]
 • 45/1983. (XI. 20.) MT rendelet az általános jövedelemadóról

Egyéb fontosabb jogszabályokSzerkesztés

Miniszteri rendeletekSzerkesztés

JanuárSzerkesztés
 • 1/1983. (I. 1.) BM rendelet A névváltoztatásról szóló 11/1955. (II. 20.) MT számú rendelet végrehajtására, valamint a névviseléssel kapcsolatos egyes kérdések rendezésére kiadott 2/1955. (IV. 23.) BM számú rendelet módosításáról[19]
 • 1/1983. (I. 1.) IpM rendelet A Villamosenergia Közszolgáltatási Szabályzat kiadásáról szóló 4 1971. (VI. 5.) NIM számú rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról
 • 1/1983. (I. 1.) MÉM—KkM együttes rendelet A tenyészállatok behozatalához és kiviteléhez szükséges miniszteri hozzájárulásról szóló 16/1976. (IV. 27.) MÉM-KkM számú együttes rendelet módosításáról
 • 1/1983. (I. 1.) PM rendelet A reprezentációról
 • 1/1983. (I. 19.) ÉVM rendelet Az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium tervtanácsáról[20]
 • 2/1983. (I. 19.) PM rendelet Az Országos Takarékpénztár feladatairól szóló 29/1972. (X. 10.) PM számú rendelet módosításáról és kiegészítéséről
 • 2/1983. (I. 29.) MÉM rendelet Az ipari takarmányok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 9/1974. (III. 21.) MT számú rendelet végrehajtásáról[21]
 • 3/1983. (I. 29.) MÉM rendelet A növény- és állatfajták állami minősítéséről szóló 15 1980. (VI. 20.) MÉM számú rendelet módosításáról
FebruárSzerkesztés
 • 1/1983. (II. 1.) EÜM-BKM együttes rendelet a fagylalt előállításának és forgalomba hozatalának közegészségügyi szabályairól
 • 2/1983. (II. 14.) EüM rendelet a dolgozók bőrvédő készítménnyel történő ellátásáról [22]
MárciusSzerkesztés
ÁprilisSzerkesztés
MájusSzerkesztés
 • 4/1983. (V. 4.) MM rendelet az ösztöndíjas tanulmányúton résztvevők munkaviszonyának egyes kérdéseiről
 • 4/1983. (V. 12.) IM rendelet a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1969. évi II. törvény végrehajtására vonatkozó 4/1969. (XII. 28) OMFB-IM számú együttes rendelet módosításáról
 • 2/1983. (V. 25.) OKTH rendelkezés a zaj- és rezgésbírságról
JúniusSzerkesztés
 • 10/1983. (VI. 9.) ÉVM rendelet az egyes építőipari és építőanyagipari munkás szakmákra képesítő vállalati (ágazati) szakmunkás képzésről szóló 12/1979. (VIII. 12.) ÉVM rendelet módosításáról
 • 13/1983. (VI. 9.) MÉM rendelet Az állami vadászterületek vadászati szabályzatának kiadásáról
 • 8/1983. (VI. 15.) MM-EüM együttes rendelet a szakértő és a fordító jeltolmács képzésről
 • 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról
JúliusSzerkesztés
AugusztusSzerkesztés
 • 23/1983. (VIII. 5.) PM rendelet Az átképzési támogatás elszámolásáról[23]
 • 7/1983. (VIII. 25.) IM rendelet A jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet végrehajtásáról
SzeptemberSzerkesztés
 • 8/1983. (IX. 1.) IM rendelet a jogi szakvizsgáról szóló 12/1976. (XI. 6.) IM számú rendelet módosításáról
OktóberSzerkesztés
 • 28/1983. (X. 6.) PM rendelet a közérdekű célra juttatott adományokról szóló 30/1978. (XI. 22.) PM számú rendelet módosításáról [24]
 • 17/1983. (X. 13.) MÉM rendelet A talajtani szakvélemény és talajtérkép elkészítéséről
NovemberSzerkesztés
 • 38/1983. (XI. 12.) PM rendelet a mezőgazdasági nagyüzemek adózási rendszeréről szóló 39/1979. (XI. 1.) PM számú rendelet módosításáról [25]
 • 39/1983. (XI. 12.) PM rendelet a mezőgazdasági nagyüzemek alapjainak képzéséről és felhasználásáról szóló 40/1979. (XI. 1.) PM számú rendelet módosításáról [26]
 • 40/1983. (XI. 12.) PM-MÉM együttes rendelet a mezőgazdasági üzemek támogatásáról szóló 21/1980. (X. 27.) PM-MÉM számú együttes rendelet módosításáról [27]
 • 41/1983. (XI. 12.) PM-MÉM együttes rendelet a mezőgazdasági nagyüzemek amortizációs normáiról [28]
 • 42/1983. (XI. 12.) PM rendelet a fogyasztási, értékesítő és beszerző szövetkezet keretében működő mezőgazdasági szakcsoportok termelési adójáról és jövedelemadójáról [29]
 • 43/1983. (XI. 12.) PM rendelet a kutatási-fejlesztési-termelési társulások létesítésének és működésének pénzügyi feltételeiről szóló 2/1980. (II. 1.) PM-MüM számú együttes rendelet módosításáról [30]
 • 44/1983. (XI. 12.) PM rendelet az újítási, találmányi és közreműködői díj forrásairól szóló 17/1983. (VII. 6.) PM számú rendelet módosításáról
 • 45/1983. (XI. 20.) PM rendelet az általános jövedelemadóról szóló 45/1983. (XI. 20.) MT számú rendelet végrehajtásáról [31]
 • 46/1983. (XI. 20.) PM rendelet a társasági adóról és a társasági különadóról, valamint a külföldi érdekeltségű belföldi jogi személyek és egyéb szervezetek bérjárulékfizetési kötelezettségéről szóló 35/1978. (XII. 22.) PM számú rendelet módosításáról [32]
 • 47/1983. (XI. 20.) PM rendelet a lakossági adóigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 54/1981. (XI. 19.) PM számú rendelet módosításáról [33]
 • 48/1983. (XI. 20.) PM-ÉVM együttes rendelet a lakásszövetkezetek gazdálkodási, nyilvántartási és beszámolási rendjéről [34]
 • 3/1983. (XI. 26.) HM rendelet A Magyar Népköztársaság fegyveres erői szolgálati szabályzatának módosításáról és kiegészítéséről[35]
DecemberSzerkesztés
 • 49/1983. (XII. 1.) PM rendelet a pénzforgalomról és a bankhitelről szóló 37/1967. (X. 12.) Korm. számú rendelet végrehajtásáról szóló 34/1967. (XII. 24.) PM számú rendelet módosításáról [36]
 • 50/1983. (XII. 1.) PM rendelet a takarékszövetkezetek jövedelem- és bérszabályozásának rendjéről szóló 83/1982. (XII. 4.) PM számú rendelet módosításáról [37]
 • 51/1983. (XII. 10.) PM rendelet az illetékekről szóló jogszabályok módosításáról [38]
 • 27/1983. (XII. 29.) MÉM rendelet A földhivatalok illetékességéről és működésük egyes kérdéseiről [39]

Minisztertanácsi határozatokSzerkesztés

 • 1001/1983. (I. 29.) MT határozat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar létesítéséről[40]
 • 1028/1983. (VII. 12.) MT határozat a Nehézipari Műszaki Egyetemen Állam- és Jogtudományi Kar létesítéséről
 • 1034/1983. (VIII. 25.) MT határozat a Magyar Iparművészeti Főiskola képzési rendjéről és idejéről
 • 1037/1983. (IX. 1.) MT határozat az Állami Balett Intézet irányításáról, szervezetéről és képzési rendjéről
 • 1040/1983. (IX. 29.) MT határozat a Zsámbéki Tanítóképző Főiskola irányításáról és képzési rendjéről

JegyzetekSzerkesztés

 1. https://jogkodex.hu/jsz/1983_1_torveny_7661492
 2. http://www.jogiportal.hu/index.php?id=xvc9n7c243p3kdyp9&state=19891030&menu=view
 3. https://jogkodex.hu/jsz/1983_4_torveny_1245616
 4. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98300001.tvr
 5. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98300002.TVR&txtreferer=A0700082.TV
 6. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98300003.TVR&timeshift=20170101&txtreferer=00000003.TXT
 7. http://www.jogiportal.hu/index.php?id=tcmlwff5ghbw34npz&state=19980701&menu=view
 8. https://jogkodex.hu/jsz/1983_5_tvr_6243601
 9. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98300019.TVR
 10. https://jogkodex.hu/jsz/1983_27_tvr_2091402
 11. https://jogkodex.hu/jsz/1983_28_tvr_8110117
 12. https://jogkodex.hu/jsz/1983_27_tvr_2091402
 13. Magyar Közlöny 1983. évi 2. szám
 14. Magyar Közlöny 1983. évi 3. szám
 15. https://jogkodex.hu/jsz/1983_28_mt_rendelet_8310548
 16. https://jogkodex.hu/jsz/1983_11_mt_rendelet_6157464
 17. https://jogkodex.hu/jsz/1983_28_mt_rendelet_8310548
 18. https://jogkodex.hu/jsz/1983_28_mt_rendelet_8310548
 19. Magyar Közlöny 1983. év 1. szám
 20. Magyar Közlöny 1983. évi 2. szám
 21. Magyar Közlöny 1983. évi 3. szám
 22. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98300002.EUM&txtreferer=99300017.KHV
 23. https://jogkodex.hu/jsz/1983_48_pm_evm_rendelet_1582271
 24. https://jogkodex.hu/jsz/1983_28_pm_rendelet_4326347
 25. https://jogkodex.hu/jsz/1983_38_pm_rendelet_9554715
 26. https://jogkodex.hu/jsz/1983_39_pm_rendelet_8113870
 27. https://jogkodex.hu/jsz/1983_40_pm_mem_rendelet_3059923
 28. https://jogkodex.hu/jsz/1983_41_pm_mem_rendelet_4575601
 29. https://jogkodex.hu/jsz/1983_42_pm_rendelet_1216804
 30. https://jogkodex.hu/jsz/1983_43_pm_rendelet_9199376
 31. https://jogkodex.hu/jsz/1983_45_pm_rendelet_2157763
 32. 46/1983. (XI. 20.) PM rendelet
 33. https://jogkodex.hu/jsz/1983_47_pm_rendelet_6792331
 34. https://jogkodex.hu/jsz/1983_48_pm_evm_rendelet_1582271
 35. Magyar Közlöny 1983. évi 53. szám
 36. https://jogkodex.hu/jsz/1983_49_pm_rendelet_3369505
 37. https://jogkodex.hu/jsz/1983_50_pm_rendelet_9535709
 38. https://jogkodex.hu/jsz/1983_51_pm_rendelet_6520285
 39. https://jogkodex.hu/jsz/1983_48_pm_evm_rendelet_1582271
 40. Magyar Közlöny 1983. évi 3. szám

ForrásokSzerkesztés

1982 a jogalkotásban 1983 a jogalkotásban
 
1984 a jogalkotásban