A. Gergely András

magyar kisebbségszociológus, politikai antropológus

A. Gergely András (Budapest, 1952. december 5. –) könyvtáros-pedagógus, szociológus, kulturális antropológus, a politikatudomány kandidátusa, MTA doktora. MTA PTI tudományos főmunkatárs, több egyetem óraadó oktatója (ELTE, PTE, SZTE). Érdeklődési területei: politikai antropológia, szimbolikus politikai elemzések az etnikai, térhasználati, interkulturális mezőkben; városantropológia; kisebbségkutatások, európai integráció, regionalizmus.[1]

A. Gergely András
Született 1952. december 5. (68 éves)
Budapest
Állampolgársága magyar
Foglalkozása

TanulmányaiSzerkesztés

Végzettségei: könyvtáros-pedagógus (1980), szociológus (1983-87), kulturális antropológus (1991-92, 1998- ), a politikatudomány kandidátusa (1995-).[2] PhD és CSc fokozatát is az MTA bocsátotta ki (1995), mindkettőt politikatudományok területén szerezte.[3]

MunkásságaSzerkesztés

Kutatási és oktatási területeiSzerkesztés

Politikai antropológia, szimbolikus politikai elemzések az etnikai, térhasználati, interkulturális mezőkben; városantropológia; kisebbségkutatások, regionalizmus, politikai viselkedés. Jelenlegi kutatásainak tudományága politikatudományok, valamint néprajz és kulturális antropológia;[3] etnoregionális kutatások és szociálpolitika.[4]

Munkahelyei és tevékenységeSzerkesztés

1969-1971 között nyomdaipari szakmunkásként dolgozott, 1972-1979 között könyvtáros, 1974-től részt vesz szociológiai kutatásokban, 1974-1981 között fotós, rádiós műsorszerkesztő, majd kameraman és rendezőasszisztens (MAFILM, 1981-1985, MTV 1981-1983). 1974-1983 között a Művelődéskutató Intézet munkatársa is. Az ELTE-ÁJK Politológia Tanszék megbízott előadója (1984-88), 1988-1990 között a Magyar Közvéleménykutató Intézet munkatársa, a Magyar és Nemzetközi Ki Kicsoda szakszerkesztője (1989-2006), a Magyar Nagylexikon szakszerkesztője és szerzője (1987-2002), a párizsi École des Hautes Études en Science Sociales néprajz-antropológia szakos doktori ösztöndíjasa (1990-92), az MTA Politikai Tudományok Intézetének tudományos munkatársa (1992-96), majd 1996-tól főmunkatársa (jelenleg is), az Etnoregionális Kutatóközpont tudományos igazgatója (1995-), a Budapest Fórum Nemzetközi Egyesület alapító tagja, alelnöke, vezetőségi tagja (1998- ), a Magyar Kulturális Antropológiai Társaság (MAKAT) ügyvezető alelnöke (2001-2002), majd (2006- ) elnöke (2012-ben és 2016-ban újraválasztották),[5] 1993-tól kezdődően az ELTE BTK (majd TÁTK) Kulturális Antropológia Tanszék megbízott oktatója politikai antropológia, városantropológia és antropológiai kutatásmódszertan témakörében, Széchenyi Professzori Ösztöndíjas (2000-2004), az MTA PTI Etnoregionális Füzetek, Etnoregionális Dokumentum-füzetek, Integrációs Tanulmányok, Többnyelvű tanulmányok sorozatainak (eddig mintegy 150 kiadvány) sorozatszerkesztője (1996-2008), kulturális és politikai antropológiai szakkönyvek szerkesztője (1997-), etnikai és regionális kutatások koordinátora (1997-), a Kultúra és Közösség folyóirat szerkesztője (1999-), állandó munkatársa a Kisebbségkutatás, az Anthropolis (2004-2007), az Afrikai Tanulmányok (2007-) folyóiratoknak; az OTDK kulturális antropológiai szekciójának elnöke (2003-), a Társadalomtudományi Szekció alelnöke (2006-), a Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolájának (politikatudományi) oktatója (2005-), a Szent István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskolájának oktatója (2004-2008), a Zsigmond Király Főiskola kulturális antropológia és politikai antropológia tantárgyának megbízott előadója (2006-), alkalmi vendégtanár a Miskolci Egyetem, a kolozsvári Sapientia, a BBTE magyar tagozat politológiai tanszéke, IBS – Nemzetközi Üzleti Főiskola, Európai Tanulmányok, a Szegedi Tudományegyetem, valamint a Sapientia EMTE marosvásárhelyi tagozat kurzusain. A Magyar Politikatudományi Társaság, a Budapest Fórum Egyesület és a Magyar Kulturális Antropológiai Társaság tagja.[2] Rendszeres résztvevője különböző konferenciáknak szakmai eseményeknek, pl. Szimbiózis Napok Kulturális Antropológiai Fesztivál.[6]

KurzusaiSzerkesztés

 • Filmantropológia
 • Francia regionalizmus
 • Politikai antropológia
 • Regionális kutatás módszertana
 • Régióelméletek
 • Városantropológia

Részt vesz az alapképzés, mesterképzés, a Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolájának hallgatóinak oktatásában is. Előadásokat és szemináriumokat is tart. Számos hallgató konzulense volt (antrop. és más szakok), valamint eddig 9 doktorandusz témavezetője, akik közül 7 szerzett abszolutóriumot.[3]

NyelvtudásSzerkesztés

Franciául és angolul is beszél. A magyar nyelv mellett mindkét nyelven jelentek meg publikációi.[7]

MűveiSzerkesztés

 • A. Gergely András–Kamarás István–Varga Csaba: Egy kisssváros. Szociográfia; Művelődéskutató Intézet, Bp., 1986 (Műhelysorozat. Művelődéskutató Intézet)
 • Nemzetiség és urbanizáció Romániában. A magyar kisebbség és a városfejlesztés, a Korunk harminc évfolyama tükrében; Héttorony, Bp., 1988
 • A. Gergely András–Cséfalvay Zoltán–Lichtenstein József: Nagyvisnyó. Kontinuitás és változás az életmódban, a gazdaságban és a tradíciókban; MTA Néprajzi Kutatócsoport, Bp., 1990 (Életmód és tradíció)
 • Urbanizált méhkas avagy A helyi társadalom; MTA PTI, Bp., 1993
 • Kisebbség – etnikum – regionalizmus, 1-2.; MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Bp., 1996
 • Kopács: táj- és népkutató tábor a Drávaszögben, 1942. Egy etnikai sziget a társadalmi-történeti periférián. Forráselemzés; MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Bp., 1996 (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek)
 • Kisebbségi tér és lokális identitás, 1-2.; MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Bp., 1996
 • Kun etnoregionális kisvárosi sajátosságok? Kisebbségi szereptudat és tájegységi autonómia változása egy regionális térben; MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Bp., 1996 (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek)
 • Városi és nemzetiségi lét magyarok és "jugoszlávok" körében a XX. századi városfejlődés árnyékában. Forráselemzés; MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Bp., 1996 (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek)
 • Identitás és etnoregionalitás. A kisebbségi identitás történeti és regionális összefüggései Nyugaton és Kelet-Közép-Európában; A. Gergely András; MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Bp., 1996 (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek)
 • Utasi Ágnes–A. Gergely András–Becskeházi Attila: Kisvárosi elit; MTA Politikai Tudományok Intézete, Bp., 1996
 • Feltörekvés, munkanélküliség és rendszer-reklám. Vázlatos társadalmi állapotrajz 1994-ből; MTA PTI, Bp., 1996 (Politikatudományi műhelytanulmányok sorozat)
 • Közelítések az etnofilmhez. Retusált ősiség, rendezett hitelesség, etnikai valóság; MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Bp., 1996 (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek)
 • Politikai antropológia. Interdiszciplináris közelítések. Bevezető segédanyag egy tantárgyi egyetemi jegyzethez; MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Bp., 1996 (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek)
 • Tér – szimbólum – politika. Politika a térben, tér a politikában; MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Bp., 1996 (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek)
 • Rövid etnoregionális elemzések. Etnikai, antropológiai, politológiai tanulmányok; vál., szerk. A. Gergely András; MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Bp., 1996 (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek)
 • Másság – idegenség – elmozdulás. Léthelyzetek az otthonosság és a sehollét között. Válogatott tanulmányok; szerk. A. Gergely András; MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Bp., 1997 (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek)
 • Kisebbség, etnikum, regionalizmus; MTA PTI, Bp., 1997
 • Kultúra, közösség, társadalom. A Népművelési Intézet és a Művelődéskutató; MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Bp., 1997 (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont dokumentum-füzetek)
 • Helyi politika – rendszerváltás közben; MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Bp., 1997 (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek)
 • Államválság – régió – civil társadalom, 1-3.; MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Bp., 1997
 • A politikatudomány arcai. Tanulmányok; szerk. A. Gergely András, Bayer József, Kulcsár Kálmán; Akadémiai, Bp., 1999
 • Filozófiai, történeti és kulturális antropológia. Szöveg- és szemelvénygyűjtemény; szerk. A. Gergely András; MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Bp., 1999-.
 • Létmódok és kimódolt létek. Politikai antropológiai tanulmányok; MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Bp., 2000 (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek)
 • Tér, idő, határ és átmenet. Politikai antropológiai esettanulmányok; MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Bp., 2001 (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek)
 • "Primitív" kultúrák, ősi hitek, modern genocídium. Politikai antropológiai és etnológiai forrástanulmányok; MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Bp., 2001 (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek)
 • A nemzet antropológiája. Hofer Tamás köszöntése; szerk. A. Gergely András; Új Mandátum, Bp., 2002
 • Elitek és piaci kultúraváltások; szerk. Szakál Gyula, Udvarhelyi Éva Tessza, A. Gergely András; MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Bp., 2002 (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek)
 • Európai? Összehasonlító? Kisebbségkutatás?; MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Bp., 2002 (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont dokumentum-füzetek)
 • Filozófiai, történeti és kulturális antropológia. Egy interpretáció. Szöveg- és szemelvénygyűjtemény; szerk. A. Gergely András; MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Bp., 2002-
 • Regions and small states in Europe: limits to EU enlargement. To the memory of our late colleague and friend, Éva Táll; szerk. Lévai Imre, A. Gergely András; Rechearch Centre of Ethno-regional Studies at the Institute for Political Science of the HAS, Bp., 2004 (Integrációs tanulmányok)
 • Motogoria. Tanulmányok Sárkány Mihály 60. születésnapjára; szerk. A. Gergely András, Kemény Márton; MTA Politikai Tudományok Intézete–Könyv–ELTE Kulturális Antropológia Szakcsoport, Bp., 2004
 • Szoft montázs. Elméleti közelítések az antropológiai filmhez; szerk. Horváth Réka, A. Gergely András; MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Bp., 2004 (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek)
 • Társadalmi tőke, karrieresélyek, viselkedésminták; szerk. Szakál Gyula, A. Gergely András; MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Bp., 2004 (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek)
 • Kisebbség és kultúra; szerk. A. Gergely András, Papp Richárd; MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet–MTA PTI–ELTE Kulturális Antropológiai Szakcsoport, Bp., 2004 (Antropológiai tanulmányok)
 • Város a képben. Városantropológiai mintázatok Terézváros példáján; szerk. A. Gergely András; MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Bp., 2005 (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek)
 • La ville, ses cultures, ses frontières. Démarches d'anthropologues dans des villes d'Europe; szerk. Alain Battegay, Jacques Barou, A. Gergely András; L'Harmattan, Paris–Bp.–Torino, 2005 (Minorités et sociétés)
 • Tudományterületi áttekintések. Alkalmazott antropológiai és társ-tudások; MTA PTI Etnoregionális és Antropológiai Kutatóközpont, Bp., 2006 (Etnoregionális és Antropológiai Kutatóközpont munkafüzetek)
 • Kultúrák között. Hommage à Boglár Lajos; szerk. A. Gergely András, Papp Richárd, Prónai Csaba; Nyitott Könyvműhely, Bp., 2006 (Kulturális antropológia)
 • Város-képzetek. Az antropológiai megismerés árnyalatai; szerk. A. Gergely András, Bali János; Könyv–MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont–ELTE BTK Néprajzi Intézet, Bp., 2007 (A telepek társadalma, telepi életmód: városi néprajzi jelenvizsgálat)
 • A szakralitás arcai. Vallási kisebbségek, kisebbségi vallások; szerk. A. Gergely András, Papp Richárd; Nyitott Könyvműhely, Bp., 2007
 • Zeneantropolisz. Hazai utak a zeneantropológiához; szerk. A. Gergely András; Kossuth Klub–L'Harmattan, Bp., 2011

JegyzetekSzerkesztés

 1. Dr. A. Gergely András - Rövid életrajz: http://www.idi.btk.pte.hu/a-kormanyzas-teruleti-torteneti-es-tarsadalmi-dimenzioi-temavezetok-a-gergely-andras-rovid-eletrajz Archiválva 2015. április 27-i dátummal a Wayback Machine-ben
 2. a b A.Gergely András (1952. 12. 05.) Szakmai életrajz http://mike.mtapti.hu/CV.pdf/AGergely_CV.pdf Archiválva 2016. október 19-i dátummal a Wayback Machine-ben
 3. a b c A. Gergely András - ODT Személyi adatlap (magyar nyelven). www.doktori.hu. (Hozzáférés: 2017. május 19.)
 4. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet - PTI. mike.mtapti.hu. (Hozzáférés: 2017. május 19.)[halott link]
 5. Szervezeti felépítés, Magyar Kulturális Antropológiai Társaság https://sites.google.com/site/makatinfo/bemutatkozas/szervezeti-felepites
 6. NARRATÍVA ÉS EMLÉKEZET, Szimbiózis Napok 2017 - 2017.05.13. http://www.szimbiozisnapok.antroport.hu/program.php?aktprog=838
 7. A. Gergely András közleményei http://tinyurl.hu/NVQQ/