A Dohány utcai zsinagóga orgonája

A Dohány utcai zsinagóga orgonája négymanuálos, pedálos, 63 regiszteres orgona. A zsinagóga 1991–96 évi nagy rekonstrukciójakor épült francia romantikus stílusban.

TörténeteSzerkesztés

A budapesti Dohány utcai zsinagógában már a legelső felavatáskor orgona szólt. Ezt az orgonát a thüringiai Paulinzellben készítették, a Schulze és Fiai orgona üzemben, dr. Wöhler Gotthard tanár tervei szerint, 2 manuállal, 38 szóló változattal. 1902-ben átépítették a pécsi Angster gyárban 44 szóló és 26 mellék változattal, 3 manuálosra, Schweida Rezső elgondolásai szerint. 1931-ben ismét átalakították Wehner Géza utasításai alapján, Rieger Ottó pesti orgonagyárában, az akkori technika szerinti elektro-pneumatikus rendszerűre. A 70 regiszteres, 4 manuálos hangszer 5030 síppal, 49 haranggal az ország egyik legnagyobb orgonája volt. Ekkor készült a templom nyugati végfalánál, fent a Távmű, mint 4. manuál. Az orgonaház nélküli hangszer – az akkoriban modern, de nem időtálló technikai újításai miatt is – 60 év alatt teljesen tönkrement.

A zsinagóga 1991–96 évi nagy rekonstrukciójakor majdnem teljesen új orgonát építettek be. A régi orgonából csupán 20 regisztert lehetett átvenni, hogy annak bársonyos hangzását megőrizzék. Prof. Lehotka Gábor zeneakadémiai tanár, orgonaművész elképzelései alapján, francia-romantikus stílusú hangszerként épült újjá, hagyományos, mechanikus traktúrával, 63 regiszterrel és kb. 4500 síppal. Az orgonaházak elrendezése is teljesen új. Az orgona a hatásos megszólalás érdekében magasabbra van emelve, miáltal kiemeli és keretbe fogja Feszl Frigyes tóraszekrényét. A főorgona a 200 éves drezdai Jehmlich gyár 1455. számú opusa, a távmű a magyar BKM orgonaüzem munkája. Egy mechanikus és egy elektromos játszóasztala van.

Az orgona diszpozíciójaSzerkesztés

I. GRAND-ORGAN (C-g3) II. POSITIV (C-g3) III. RECIT EXPRESSIF (C-g3) IV. ECHO (C-g3) PEDAL (C-f1)
 1. Montre 16' 16. Bourdon 8' 27. Flûte 16' 41. Quintatön 16' 55. Soubasse 32'
 2. Bourdon 16' 17. Flûte conique 8' 28. Principal en bois 8' 42. Montre 8' 56. Flûte 16'
 3. Montre 8' 18. Prestant 4' 29. Flûte 8' 43. Bourdon 8' 57. Contrebasse 16'
 4. Bourdon 8' 19. Flûte 4' 30. Salicional 8' 44. Clarinette 8' 58. Soubasse 16'
 5. Flûte harmonique 8' 20. Nasard 2 2/3' 31. Voix celeste 8' 45. Viole de Gambe 8' 59. Flûte 8'
 6. Gambe 8' 21. Doublette 2' 32. Prestant 4' 46. Viole d' amour 4' 60. Bourdon 8'
 7. Prestant 4' 22. Tierce 1 3/5' 33. Cor de nuit 4' 47. Flûte 4' 61. Flûte octave 4'
 8. Flûte octaviante 4' 23. Piccolo 1' 34. Doublette 2' 48. Quinte 2 2/3' 62. Bombarde 16'
 9. Octavin 2' 24. Fourniture IV 35. Plein jeu IV 49. Doublette 2' 63. Trompette 8'
10. Cornet III-V 25. Trompette 8' 36. Cymbale IV 50. Fourniture IV 64. Clairon 4'
11. Fourniture 1 III 26. Voix humaine 8' 37. Basson 16' 51. Bombarde en Chamade 16'
12. Fourniture 2 IV Tremolo 38. Trompette harmonique 8' 52. Trompette en Chamade 8'
13. Bombarde 16' Zimbelstern (tervezett) 39. Clarinette 8' 53. Clairon en Chamade 4'
14. Trompete 8' 40. Clairon harmonique 4' 54. Glockenspiel (tervezett)
15. Clairon 4' Tremolo Tremolo
 
A mechanikus játszóasztal

A zsinagóga orgonistáiSzerkesztés

  • Schwejda Rezső
  • Wehner
  • Wöller
  • Lisznyai-Szabó Gábor 1935-től 1971-ig
  • Lisznyai-Szabó Mária 1971-től napjainkig

ForrásokSzerkesztés