A legtöbbször hivatkozott élmunkások és sztahanovisták listája

Ez a lista az 1948 és 1953 között a Szabad Nép című pártnapilap munkaversennyel kapcsolatos cikkeiben legtöbbször megnevezett élmunkásokat és sztahanovistákat tartalmazza. Nevük mellett az akkori foglalkozásuk és munkahelyük szerepel, zárójelben a hivatkozások számát, valamint Kossuth-díjasok esetén a díj odaítélésének évét és fokozatát tüntettük fel. Az összeállítás Horváth Sándor, Majtényi György és Tóth Eszter Zsófia kutatásainak felhasználásával készült.

ForrásokSzerkesztés

  • Horváth Sándor, Majtényi György, Tóth Eszter Zsófia: Élmunkások és sztahanovisták, História, 20. évf. [1998] 8. sz. 29–32. o.
  • Tóth Eszter Zsófia: Nők férfias terepeken és férfi foglalkozásokban. A „férfias” és a „nőies” munka világa a szocialista időszakban. Sic Itur ad Astra, 58. évf. [2008] 271. o. (13. lábjegyzet) online elérés