Főmenü megnyitása

A vietnámi magyar kontingens a vietnámi háború utolsó szakaszában teljesített szolgálatot a Nemzetközi Ellenőrző és Felügyelő Bizottság (NEFB) kötelékében. Ezt az 1973. január 27-én aláírt párizsi béke megállapodás[1] tette lehetővé. Ennek következtében négy felügyelő ország; Lengyelország, Indonézia, Kanada és Magyarország teljesített szolgálatot Vietnámban a NEFB tagjaként.

A párizsi béke megállapodás részletezte a feladatukat, amely során a NEFB-en belül megfigyelők voltak és ezekről jelentéseket tettek:[2]

• Fogolycsere és fegyverzetcsere a két vietnámi ország között

• Felügyelni a tűzszünetet, a csapatkivonásokat és az amerikai katonai támaszpontok felszámolását

• Kikötők és légi támaszpontok ellenőrzése a kijelölt dél-vietnámi régiókban.

A megállapodás[3] biztosította Dél-Vietnám önrendelkezési jogát, de engedélyezte a délen tartózkodó északi csapatok maradását is. A kiegyezés két fő letéteményesét, Henry Kissingert és Le Duc Tho-t béke Nobel díjjal jutalmazták.

A magyar kontingensben a katonák mellett polgári személyek[4] is delegáltatták magukat 1973. január 26. és 1975. május 8-a között, ahová 3 turnusban utaztak ki.

A NEFB keretében végzett munka mellett fontos volt a hétköznapi élet kialakítása is. A személyi állomány részére biztosítani kellett a sport és kulturális lehetőségeket[5]

A magyar csoport központi elhelyezési körletében[6] egy központi klubot[7] hoztak létre,amely az alábbi helyiségeket foglalta magába: klubhelyiség, olvasó, könyvtár, büfé, raktár, fotólabor, televíziók, rádiók, magnó és filmvetítő. A misszió tagjai kirándulásokon is részt vettek. Ennek során, számos vidéket bejártak az előírás szerint, civil ruházatban.

A csoport tagjai a vásárlásra kétfajta kártyát kaptak.[8] A kék színű kártya volt alkalmas a kantináruk vásárlására, míg a fehér színű a műszaki áruk vásárlását tette lehetővé. Ez csak az amerikai árukra vonatkozott. Vásárolni azonban szabadon lehetett.

Lásd mégSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

  1. http://www.grotius.hu/publ/displ.asp?id=WDRPRR
  2. Hadtörténelmi Levéltár (továbbiakban: HL). 249/710/b -1973évi feladat tervek 125-162- ig.; H/64350-2/73/1 sz. mell.
  3. https://mult-kor.hu/20130127_40_eve_ert_veget_a_vietnami_haboru
  4. http://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/vietnami_beke
  5. A NEFB magyar tagozatának a szórakozási, művelődési, kulturális lehetőségei nem voltak megoldva a kezdeti időszakban,később ezek a problémák is rendeződtek.
  6. Továbbá a hét regionális körzetben is létrehoztak hasonló klubokat.
  7. HL 252/2/714/b: 1973-ban Saigonból futárral érkezett anyagok II. Csoport; 0002/73.
  8. Gyugyi Béla: Napló, Dél-Vietnám 1973-1974; MNVK Tudományos Osztály Kiadása; Bp.1983. 82. o.