Abacs János (lelkész)

(18. sz.) lelkész

Hunyadi Abacs János (18. század) református lelkész. (Egyes forrásokban Abats illetve Abáts néven is szerepel.)

ÉleteSzerkesztés

17341735-ben iratkozott be a franekeri egyetemre, de még 1741-ben is ott tanult. Hazatérve Aranyosgerenden szolgált lelkészként, majd a nagyenyedi egyházkerület jegyzői, 1773-tól pedig esperesi tisztségét is betöltötte. Az 1774-es kolozsvári református zsinaton tartott beszéde Az Istennek elrendeléséről és a szentek választatásáról való tanitás címen jelent meg (Kolozsvár, 1775).

Fiaként nevelte Fogarasi Pap Józsefet. Abáts János református püspök az unokaöccse volt.

ForrásokSzerkesztés