Adamikné Jászó Anna

(1942) nyelvész

Adamikné Jászó Anna (Budapest, 1942. július 14. –) magyar nyelvész, professor emerita.

Adamikné Jászó Anna
AdamikneJaszoAnna.jpg
Életrajzi adatok
Született1942. július 14. (80 éves)
Budapest
Ismeretes mint
 • nyelvész
 • professzor
Pályafutása
Szakterület magyar nyelvészet
retorika(elmélet)
a magyar grammatikák és retorika története
a magyar igenevek története
érvelés
olvasáskutatás: az olvasástanítás elmélete és gyakorlata
Tudományos fokozat a nyelvtudomány kandidátusa (1984)
a nyelvtudomány (MTA) doktora (DSc) (2008
Szakintézeti tagság Magyar Nyelvtudományi Társaság
Munkahelyek
Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emerita (2012– )
Jelentős munkái A magyar nyelv könyve
A Wikimédia Commons tartalmaz Adamikné Jászó Anna témájú médiaállományokat.

ÉletpályájaSzerkesztés

Adamikné Jászó Anna 1942. július 14-én született Budapesten. 1966-ban végzett az ELTE Bölcsészettudományi Kar (ELTE-BTK) magyar, orosz és finnugor szakán. 1966-tól 1975-ig a budapesti Dózsa György Gimnáziumban tanított magyart és oroszt. 1975 augusztusától a Budapesti Tanítóképző Főiskola Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszékén dolgozott, 1981-től docensi, 1985-től főiskolai tanári beosztásban. 1986–1987-ben mint Fulbright professzori ösztöndíjas egy esztendőt töltött az USA-ban, a Central Missouri State Universityn. 1998. augusztus 1-jétől az ELTE Tanárképző Főiskolai Kara (ELTE-TFK) magyar nyelvtudományi tanszékének vezetője volt, egészen a főiskola megszüntetéséig, illetőleg az ELTE BTK-ba való integrálásáig, itt a Mai Magyar Nyelvi tanszék tagja lett. Egyetemi doktori fokozatát (doctor universitatis) 1970-ben nyerte el summa cum laude minősítéssel Az igeragozás az osztják nyelv szigvai nyelvjárásában című értekezésével. Személyéhez kötődik a - jelenlegi nevén - Kárpát-medencei Kossuth Szónokverseny létrehozása, mely 1999 óta évente kerül megrendezésre, jelenleg Pölcz Ádám vezetésével.

CsaládSzerkesztés

Férje: Adamik Tamás klasszika-filológus, egyetemi tanár

Gyermekeik: Anna, Tamás, Gábor, Béla                                                    

Szervezeti tagságokSzerkesztés

Közéleti és tudományos tevékenységeiSzerkesztés

 • A Magyartanítás folyóirat szerkesztője
 • A Mentor pedagógiai folyóirat rovat szerkesztője, és a
 • A Tanítani folyóirat anyanyelvi rovatának vezetője
 • A Magyar Nyelvőr szerkesztőbizottsági tagja
 • A Könyv és Nevelés szerkesztőbizottsági tagja
 • A Journal of Education for Teaching (JET) szerkesztőbizottsági tagja

Díjai, elismeréseiSzerkesztés

Művei[1]Szerkesztés

KönyvekSzerkesztés

 • (1990) A magyar olvasástanítás története. Szerk. és három fejezet: 1868–1925., 1950–1978., 1978 után. Budapest: Tankönyvkiadó, 341 o.
 • (2000) Az olvasás és az írás története képekben. Budapest: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
 • (2001) A magyar olvasástanítás története. (Bővített és illusztrált kiadás.) Budapest: Osiris Kiadó, 327 o.
 • (1995) Nyelvi elemzések kézikönyve (dr. Hangay Zoltánnal). Szeged: MOZAIK Oktatási Stúdió, 4–199. o., 2. kiadás: 1999., 247 o.
 • (2001) Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Budapest: Trezor Kiadó, 329 o.
 • (2003) Csak az ember olvas. Az olvasás tanítása és lélektana. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XX. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 188 o.
 • (2004) Retorika (Adamik Tamással és Aczél Petrával). Osiris tankönyvek. Budapest: Osiris Kiadó, 705 o.
 • (2004) A magyar nyelv könyve. Hetedik, átdolgozott és bővített kiadás. Szerk., négy fejezet: Általános ismeretek a nyelvről és a nyelvtudományról 11—71, Hangtan:
 • 73—161, Retorika: 555—605, A nyelvtudomány történetének vázlata 723—770, Budapest: Trezor Kiadó, 851 o; (2007) 8. kiadás.
 • (2006) Az olvasás múltja és jelene. Az olvasás grammatikai, pragmatikai és retorikai megközelítésben. Budapest: Trezor Kiadó, 609 o.
 • (2006) Literacy in Hungary. Past and Present. Budapest: Dinasztia Tankönyvkiadó, 102 o.
 • (2010) Retorikai lexikon. Pozsony: Kalligram (szerkesztés, szócikkek)
 • (2013) Klasszikus magyar retorika. Argumentáció és stílus. Budapest: Holnap Kiadó, 547 o.
 • (2016) Jókai és a retorika. Budapest: Trezor Kiadó, 263 o.
 • (2016) A mondattani elv és a kisnyelvtanok. Az anyanyelvi tárgyak tanítása a magyar népiskolában 1868-tól 1905-ig. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 178 o.
 • (2020) A gondolatokhoz odataláló nyelv. Nyelvművelő írások a harmadik évezred elejéről. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 210 o.
 • (2020) Az ősi szó nyomában. Nyelvhelyességi írások a harmadik évezred elejéről. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 212 o.

TankönyvekSzerkesztés

 • (1996) A mesék csodái. ABC és olvasókönyv (dr. Gósy Máriával és Lénárd Andrással). Budapest: Dinasztia Kiadó, 207 o.
 • (1996) A mesék csodái. Írás-előkészítő (dr. Gósy Máriával és Lénárd Andrással). Budapest: Dinasztia Kiadó, 60 o.
 • (1997) Édes anyanyelvünk (Lénárd Andrással). Magyar nyelvtan az általános iskolák 2. osztálya számára. Budapest: Dinasztia Kiadó 145 o.
 • (1997) Édes anyanyelvünk (dr. Fercsik Erzsébettel). Magyar nyelvtan az általános iskola 5. és a gimnáziumok l. osztálya számára. Budapest: Dinasztia Kiadó, 191 o.
 • (1998) Édes anyanyelvünk (dr. Fercsik Erzsébettel). Magyar nyelvtan az általános iskola 6. és a gimnáziumok 2. osztálya számára. Budapest: Dinasztia Kiadó, 186 o.
 • (1998) Édes anyanyelvünk (dr. Fercsik Erzsébettel). Magyar nyelvtan az általános iskola 7. és a gimnáziumok 3. osztálya számára. Budapest: Dinasztia Kiadó, 167 o.
 • (1998) Édes anyanyelvünk (Lénárd Andrással). Magyar nyelvtan az általános iskola 3. osztálya számára. Budapest: Dinasztia Kiadó, 159 o.
 • (1998) Édes anyanyelvünk (dr. Hangay Zoltánnal). Magyar nyelvtan az általános iskola 4. osztálya számára. Budapest: Dinasztia Kiadó, 183 o.
 • (1999) Édes anyanyelvünk (dr. Fercsik Erzsébettel). Magyar nyelvtan az általános iskola 8. és a gimnázium 3. osztálya számára. Budapest: Dinasztia Kiadó, 187 o.
 • (2001) Olvasókönyv (dr. Fercsik Erzsébettel). Budapest: Nemzeti Szakképzési Intézet, 166 o.
 • (2004) 33 téma a szövegértő olvasás fejlesztésére. Az esszéírás tanításával. A középiskolás korosztálynak. Budapest: Holnap Kiadó, 346 o.
 • (2009) Fejlesztő olvasókönyv (Fercsik Erzsébettel). Holnap Kiadó, 173 old.                                                                                                     
 • A magyar nyelv könyve (magyar nyelven). Budapest: Trezor (1991). Hozzáférés ideje: 2018. január 9. 

KönyvfejezetekSzerkesztés

 • (1981) Nyelvészeti ismeretek. In: Tantervi útmutató a gimnáziumi fakultatív oktatáshoz. Magyar nyelv III–IV. osztály. Szerk.: Fülöp Lajos. Budapest: Országos Pedagógiai Intézet, 103–134.
 • (1986) Fejezetek a magyar nyelv tanításának történetéből. In: Bevezetés a középiskolai tantárgy-pedagógiába. Szerk. Fülöp Lajos. Budapest: Tankönyvkiadó, 12–44.
 • (1991) Az igenevek. In: A magyar nyelv történeti nyelvtana. I. kötet. A korai ómagyar kor és előzményei. Főszerk.: Benkő Loránd. Budapest: Akadémiai Kiadó, 319–352.              
 • (1992) Az igenevek. In: A magyar nyelv történeti nyelvtana. A kései ómagyar kor.
 • Morfematika II., 1. kötet. Főszerk.: Benkő Loránd. Budapest: Akadémiai Kiadó, 411–454.
 • (1996) Az olvasás és az írás tanítása. In: Az anyanyelvi nevelés módszerei. Szerk.: Kernya Róza. Kaposvár–Budapest: Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola –Móra Kiadó, 15–138., 2. kiadás: 1997, 3. kiadás: 2006, Budapest: Trezor Kiadó (5. kiadás: 2016)
 • (1996) A nyelvtan és a helyesírás tanítása. In: Az anyanyelvi nevelés módszerei. Szerk.: Kernya Róza. Kaposvár–Budapest: Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola – Móra Kiadó, 324–381., 2. kiadás: 1997., 3. kiadás: 2006 (5. kiadás: 2016)
 • (1997) Szócikkek az anyanyelvi tárgyak tanítása témaköréből (beszéd, olvasás, írás, nyelvtan). In: Pedagógiai lexikon I–III. Főszerk.: Báthory Zoltán és Falus Iván. Budapest: Keraban Kiadó
 • (1998) Literacy in Hungary – Past and Present, The Magician Strategy  in Hungary. In: The Moomins in the World – Learning with Text. Ed. Katri Sarmavuori. Turku: University of Turku, Faculty of Education, Research Serie A:186., 50–74., 177–191.
 • (2001) Friend or Foe? In: Children’s Literature and National Identity. Ed. Margaret Meek. UK – USA: Trentham Books, 33—42.
 • (2012) Részletes tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez (társszerzőkkel) In: Csapó Benő – Csépe Valéria szerk. Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Bp.: Nemzeti Tankönyvkiadó, 219–308.
 • (2017). Pécseli Király Imre: Bevezetés a retorikába két könyvben. Budapest: Trezor Kiadó. Jegyzetek készítése; Utószó 233–259. 

CikkekSzerkesztés

 • A retorikai elemzésről, In: Markó Alexandra (szerk.): Beszédtudomány: Az anyanyelv-elsajátítástól a zöngekezdési időig (magyar nyelven), Budapest: ELTE BTK; MTA Nyelvtudományi Intézet, 171–191. o. (2012). Hozzáférés ideje: 2018. január 9. 

189 tanulmány, 13 külföldön megjelent tanulmány, 156 népszerűsítő cikk, 43 ismertetés,     

JegyzetekSzerkesztés

 1. Adamikné Jászó Anna közleményei (magyar nyelven). MTMT. (Hozzáférés: 2018. január 9.)

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés