Portál:Nyelvészet

Helvetica


Nyelvészetportál

A nyelvészet a nyelvvel foglalkozó tudomány.

Nyelvészeti kutatásokat többféle megközelítésből, és különböző elméleti keretekben végeznek. Két fő megközelítési mód a szinkrón és a diakrón megközelítés. A szinkrón vizsgálatok során a nyelvet egy adott időszakában vizsgáljuk, amely időszakban változatlannak feltételezzük a nyelvet. A diakrón vizsgálatok tárgya pedig a nyelven belüli változások az idő függvényében.

Napjainkban nincs kizárólagos elméleti kerete a nyelvészeti vizsgálatoknak, mint korábban a strukturalizmus, vagy a történeti-összehasonlító nyelvészet. Az elmúlt évtizedekben a főbb kereteket az elméleti nyelvészet, a kognitív nyelvészet és a szociolingvisztikai szemléletmód adták. A 21. század nyelvészetére az újabb kutatási területek létrejötte, illetve módszertani kidolgozása (ilyen például a kontaktusnyelvészet), valamint az interdiszciplináris megközelítést kívánó vizsgálatok egyre nagyobb gyakorisága jellemző (lásd például a neurolingvisztikai kutatásokat).

További portálok