Kemény Gábor (nyelvész)

nyelvész

Kemény Gábor (Budapest, 1948. május 10. –) nyelvész, egyetemi oktató. A Magyar Tudományos Akadémia doktora 2002 óta, az MTA Nyelvtudományi Intézete Lexikológiai és Lexikográfiai Osztályának ny. tudományos tanácsadója, a Miskolci Egyetem magyar nyelvtudományi tanszékének egyetemi tanára, több stilisztikai és nyelvhelyességi tárgyú könyv szerzője, társszerzője.

Kemény Gábor
Született 1948. május 10. (72 éves)
Budapest
Állampolgársága magyar
Nemzetisége magyar
Foglalkozása nyelvész,
egyetemi oktató

Apja Kemény G. Gábor (1915–1981) történész. Felesége Sulyok Katalin (1972 óta), gyermekei: Gábor (1985), Anna (1986).

ÉletútjaSzerkesztés

Középiskolai tanulmányait a József Attila Gimnáziumban végezte Budapesten 1962 és 1966 között. Egyetemi éveit az ELTE BTK magyar nyelv és irodalom szakán töltötte 1966-tól 1971-ig.

Ezt követően az MTA Nyelvtudományi Intézetben tudományos ösztöndíjas gyakornokként dolgozott 1971 és 1973 között. 1973-tól tudományos segédmunkatárs, 1976-tól tudományos munkatárs, 1988-tól tudományos főmunkatárs (1988–1993 között tudományos osztályvezető). 2002-től tudományos tanácsadó. 2010-től nyugdíjas, a Nagyszótár szerződéses munkatársa. 1994-től a ME BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszékének docense, 2003-tól egyetemi tanára. 1998-tól 2003-ig tanszékvezető volt. 2018 májusától professor emeritus.

1973-ban egyetemi doktori fokozatot szerzett. 1987-től a nyelvtudomány kandidátusa, 2002-től az MTA doktora (nyelvtudomány). Habilitációja 2002. november 11-én volt a DE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszékén.

1978-ban Gombocz Zoltán-éremmel, 2012-ben Kosztolányi Dezső-díjjal jutalmazta a Magyar Nyelvtudományi Társaság. 1999-ben Lőrincze Lajos-díjat kapott az Anyanyelvápolók Szövetségétől.

Tudományos ösztöndíjai
 • 1971–1973 MTA
 • 1987–1988 Soros
 • 1997–2001 SZPÖ (professzori ösztöndíj).

1976 óta tagja különféle akadémiai bizottságoknak (anyanyelvi, magyar nyelvi, nyelvtudományi bizottság, stilisztikai, magyar nyelvészeti munkabizottság). 1982 óta tagja a Magyar Nyelvőr szerkesztőbizottságának, 1992 óta egyik szerkesztője az Édes Anyanyelvünknek, tagja a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak, a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak, a Nemzetközi Magyar Filológiai (Hungarológiai) Társaságnak, az Anyanyelvápolók Szövetségének; 2007-től az MTA közgyűlési doktor képviselője.

Előadásai nemzetközi kongresszuson: 1972, 1977, 1983, 1988, 1994. Magyar Nyelvészek Nemzetközi Kongresszusa: 1986, 1991, 2006. Hungarológiai Kongresszus: 1990. Finnugor Kongresszus.

MunkásságaSzerkesztés

Főbb szakterületei: magyar nyelvészet, stilisztika, nyelvművelés, szövegtan.

1972 óta folytat publikációs tevékenységet. Ennek eredménye eddig 33 könyv (egy részük társszerzős), 270 tudományos közlemény (tanulmány, cikk, recenzió) és körülbelül 800 ismeretterjesztő cikk.

MűveiSzerkesztés

 • Krúdy képalkotása (1974)
 • Képszerűség és kompozíció Krúdy prózájában; Akadémiai Nyomda, Bp., 1975 (Nyelvőr füzetek)
 • Bíró Ágnes–Grétsy László–Kemény Gábor: Hivatalos nyelvünk kézikönyve; Pénzügyminisztérium Államigazgatási Szervezési Intézet, Bp., 1976
 • Szindbád nyomában. Krúdy Gyula a kortársak között; MTA Nyelvtudományi Intézet, Bp., 1991 (Linguistica Series A Studia et dissertationes)
 • Normatudat, nyelvi norma; szerk. Kemény Gábor; MTA Nyelvtudományi Intézet, Bp., 1992 (Linguistica Series A Studia et dissertationes)
 • Mondd és írd! Válogatott nyelvművelő cikkek, szerk. Kemény Gábor, Szántó Jenő, Auktor, Bp. 1992
 • Képekbe menekülő élet. Krúdy Gyula képalkotásáról és a nyelvi kép stilisztikájáról; Balassi, Bp., 1993
 • A magyar nyelvi norma érvényesülése napjaink nyelvhasználatában; szerk. Kemény Gábor, Kardos Tamás; MTA Nyelvtudományi Intézet, Bp., 1994 (Linguistica Series A Studia et dissertationes)
 • Nyelvművelő kéziszótár. Szerk. Grétsy László, Kemény Gábor. Auktor, Bp. 1996
 • A metafora grammatikája és stilisztikája (szerk.) (2001)
 • Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába (2002)
 • Mondd és írd! Válogatott nyelvművelő cikkek; szerk. Kemény Gábor, Szántó Jenő; 2. bőv. kiad.; Auktor, Bp., 2002
 • Nyelvművelő kéziszótár; szerk. Grétsy László, Kemény Gábor; 2. jav., bőv. kiad.; Tinta, Bp., 2005 (A magyar nyelv kézikönyvei)
 • Nyelvi mozaik - Válogatás négy évtized nyelvművelő írásaiból (2007)
 • A nyelvtől a stílusig - Válogatott tanulmányok, cikkek (2010)
 • Krúdy körül - Stilisztikai tanulmányok és elemzések a 20. századi magyar irodalomról (2016)
 • Tanuljunk magyarul is! Válogatott nyelvművelő cikkek 2009–2019. Tinta Könyvkiadó, Bp., 2020

ForrásokSzerkesztés