Az alija (עלייה) Izrael földjére, illetve 1948 óta Izrael államba történő zsidó bevándorlást jelenti. Ellentétére, az onnan történő kivándorlásra a jerida szót használják. Bárki jogosult az alijára, akinek legalább egy zsidó nagyszülője van.

Az alijázás "felmenetelt" jelent. Ld.: Jeruzsálembe való felmenetel, Cion hegyére való felmenetel.

Az alija a cionizmus egyik központi fogalma, ami végül Izrael Hazatérési Törvényében csúcsosodott ki, ami bármely zsidó számára széleskörűen engedélyezett jogot biztosít az Izrael államban történő letelepedésre, az ehhez nyújtott állami segítséghez, valamint az automatikus izraeli állampolgársághoz. Az alijázó zsidókra az olé szót használják (többes számban olim, vagy olot). Sok zsidó az Ígéret Földjére való visszatérésként tekint az alijára, ami Isten Ábrahám, Izsák, és Jákob prófétáknak tett ígéretének beteljesülése. Egyes vélemények szerint az alija a 613 micvából is levezethető.