Ampère-törvény

Ampère törvénye az elektromos áram és az általa gerjesztett mágneses mező kapcsolatát írja le. A törvényt André-Marie Ampère ismerte fel. A törvény kimondja, hogy a mágneses térerősség tetszőleges zárt görbe menti integrálja egyenlő a görbe által határolt felületen átfolyó áramok előjeles összegével szorozva a mágneses permeabilitással:

Az elektromos áram mágneses mezőt indukál
ahol
tetszőleges zárt görbe menti vonalintegrál
a mágneses indukcióvektor
a vákuum mágneses permeabilitása
a zárt görbe által határolt tetszőleges felületen áthaladó áram

Maxwell kiegészítéseSzerkesztés

James Clerk Maxwell felismerte, hogy Ampére törvénye nem teljes, ugyanis nem stacionárius áramok esetén a felületen áthaladó áram nem független a felülettől. Megoldásként bevezette az eltolási áram fogalmát.

Az eltolási áram:

 
ahol
  a vákuum dielektromos állandója
  az elektromos fluxus
  az idő

Ampére törvényének Maxwell által kiegészített alakja:

 

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés