A fluxus (átáramlás) általában egy adott felületen átáramló anyag vagy energia mennyiségét [1] jelenti vagy egy erőtérnek a felületen való áthatolását jellemzi. A fluxus jele egy görög betű a , ejtsd .

Fluxussűrűség szerkesztés

Ha az áramlást vagy az erőteret a   vektor jellemzi, akkor a

 

integrált a   fizikai mennyiség fluxusának hívjuk. [2] [3] A   vektor ugyanakkor egyben a   fluxus fluxussűrűsége.

Elektromos fluxus szerkesztés

Az elektromos fluxus arányos egy adott felületen áthaladó erővonalak számával, pontosabban az E elektromos tér, szorozva a felületnek a térre merőleges komponensével).

Az elektromos fluxus egy A felületre:

 

Mágneses fluxus szerkesztés

A   mágneses indukció   felületre vett

 

integrálját mágneses fluxusnak hívjuk, ami szemléletesen a felületet metsző mágneses indukcióvonalak száma, bár nem dimenziótlan mennyiség. SI-mértékegysége a weber (Wb). 1 Wb = 1 T m² = 1 V s. [4] Az általános definíciónak megfelelően a   mágneses indukció azonos a mágneses fluxussűrűséggel. [5]

Az erővonalak jellemzői szerkesztés

 • Az erővonalak soha nem metszik, keresztezik egymást.
 • Az erővonalak a gumiszalaghoz hasonlóan igyekeznek megrövidülni.
 • Több, egyidejű mágneses tér egymásra hatva az erővonalképet eltorzítja, azok vektorális eredője jelenik meg.
 • Az erővonalak a kisebb mágneses ellenállás irányába igyekeznek.
 • Ha egy ferromágneses anyag egy keresztmetszete telítésbe kerül, akkor az erővonalak azon a részen kilépnek, és a nagyobb mágneses ellenállás felé kényszerülnek.
 • Ahol a legtöbb erővonal záródik, ott a legnagyobb a szóródás.
 • Ugyanakkora gerjesztés mellett, nagyobb átmérőnél ugyanannyi erővonal záródik, a fluxus ugyanannyi, de az indukció kisebb lesz! [6]

Részecskefluxus szerkesztés

Legyen j az egységnyi felületen egységnyi idő alatt átáramló részecskék száma, ekkor az

 

integrál megadja az A felületen egységnyi idő alatt átáramló részecskék számát.   a részecskék fluxusa (vagy árama),   pedig a részecskék fluxussűrűsége vagy áramsűrűsége.

Hivatkozások szerkesztés

 1. Fizikai kislexikon fluxus
 2. Fizikai kislexikon fluxus
 3. Fényes 56. o.
 4. Fizikai kislexikon mágneses fluxus
 5. Fizikai kislexikon mágneses fluxussűrűség
 6. Ganz

Források szerkesztés

 • Fizikai kislexikon: Fizikai Kislexikon. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. 963 10 1695 1 (1977) 
 • Fényes: szerk.: Fényes Imre: Modern fizikai kisenciklopédia. Gondolat, Budapest (1971) 
 • Ganz: Tamás László. Analóg műszerek (jegyzet). Ganz Műszer Zrt. (2006) 

További információk szerkesztés