Fluxus

A fluxus (átáramlás) általában egy adott felületen átáramló anyag vagy energia mennyiségét [1] jelenti vagy egy erőtérnek a felületen való áthatolását jellemzi. A fluxus jele egy görög betű a , ejtsd .

Fluxussűrűség

szerkesztés

Ha az áramlást vagy az erőteret a   vektor jellemzi, akkor a

 

integrált a   fizikai mennyiség fluxusának hívjuk. [2] [3] A   vektor ugyanakkor egyben a   fluxus fluxussűrűsége.

Elektromos fluxus

szerkesztés

Az elektromos fluxus arányos egy adott felületen áthaladó erővonalak számával, pontosabban az E elektromos tér, szorozva a felületnek a térre merőleges komponensével).

Az elektromos fluxus egy A felületre:

 

Mágneses fluxus

szerkesztés

A   mágneses indukció   felületre vett

 

integrálját mágneses fluxusnak hívjuk, ami szemléletesen a felületet metsző mágneses indukcióvonalak száma, bár nem dimenziótlan mennyiség. SI-mértékegysége a weber (Wb). 1 Wb = 1 T m² = 1 V s. [4] Az általános definíciónak megfelelően a   mágneses indukció azonos a mágneses fluxussűrűséggel. [5]

Az erővonalak jellemzői

szerkesztés
 • Az erővonalak soha nem metszik, keresztezik egymást.
 • Az erővonalak a gumiszalaghoz hasonlóan igyekeznek megrövidülni.
 • Több, egyidejű mágneses tér egymásra hatva az erővonalképet eltorzítja, azok vektorális eredője jelenik meg.
 • Az erővonalak a kisebb mágneses ellenállás irányába igyekeznek.
 • Ha egy ferromágneses anyag egy keresztmetszete telítésbe kerül, akkor az erővonalak azon a részen kilépnek, és a nagyobb mágneses ellenállás felé kényszerülnek.
 • Ahol a legtöbb erővonal záródik, ott a legnagyobb a szóródás.
 • Ugyanakkora gerjesztés mellett, nagyobb átmérőnél ugyanannyi erővonal záródik, a fluxus ugyanannyi, de az indukció kisebb lesz! [6]

Részecskefluxus

szerkesztés

Legyen j az egységnyi felületen egységnyi idő alatt átáramló részecskék száma, ekkor az

 

integrál megadja az A felületen egységnyi idő alatt átáramló részecskék számát.   a részecskék fluxusa (vagy árama),   pedig a részecskék fluxussűrűsége vagy áramsűrűsége.

Hivatkozások

szerkesztés
 1. Fizikai kislexikon fluxus
 2. Fizikai kislexikon fluxus
 3. Fényes 56. o.
 4. Fizikai kislexikon mágneses fluxus
 5. Fizikai kislexikon mágneses fluxussűrűség
 6. Ganz
 • Fizikai kislexikon: Fizikai Kislexikon. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. 963 10 1695 1 (1977) 
 • Fényes: szerk.: Fényes Imre: Modern fizikai kisenciklopédia. Gondolat, Budapest (1971) 
 • Ganz: Tamás László. Analóg műszerek (jegyzet). Ganz Műszer Zrt. (2006) 

További információk

szerkesztés