Angolszász országok alatt értjük azokat az államokat, országokat, amelyekben a hivatalos nyelv az angol, és amelyeknek a lakossága túlnyomórészt a Brit-sziget középkori lakóitól, az angolszászoktól származik.

Angolszász államok:

Részben angolszász államok: