Arany Lajos

(1958–) magyar újságíró

Arany Lajos (Putnok, 1958. december 12. –) magyar újságíró, anyanyelvi lektor, tanár.

Arany Lajos
Született 1958. december 12. (62 éves)
Putnok
Állampolgársága magyar
Nemzetisége magyar
Házastársa Arany-Harmati Edina
Foglalkozása újságíró, anyanyelvi lektor,[1] tanár
Kitüntetései Holló László-díj;[2] Jókai-díj[3]

ÉletpályájaSzerkesztés

1983-ban végzett a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanárként; a 19. századi magyar irodalomból speciális szakképzésben részesült. A diplomázás évében kezdte középiskolai tanári pályáját, a KLTE Gyakorlógimnáziumában. A Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma oktatója.

Publikációs, újságírói tevékenysége 1981-ben indult: kezdetben a debreceni Egyetemi Élet c. lap, majd a Hajdú-bihari Napló részére írt recenziókat, portrékat. Publikált a nyolcvanas évekbeli Debrecen c. hetilapban, ott irodalmi rovatot szerkesztett, dolgozott más sajtóorgánumoknak, köztük a Napjaink és az Új Hegyvidék c. folyóiratnak, a Hajdú-Bihari Napló szerkesztőségében másfél évtizeden át (1986-2000) belső munkatársi feladatokat is ellátott. 1990-ben olvasószerkesztőként részt vett a Debreceni Krónika c. napilap alapításában. 1992-ben a Világító Ceruza c. közoktatási lap szerkesztője volt. A Stádium c., Pozsgay Imre által alapított országos társadalmi és kulturális folyóiratnak a kezdetek (2012) óta anyanyelvi lektora,[1] olvasószerkesztője.

1986-ban született lánya, Arany Eszter (angol-néprajz szakon diplomázott a Debreceni Egyetemen).

1993-tól dolgozott a református iskolarendszerben: a kommunikáció szak alapítása óta, annak kifutásáig, 2015-ig vett részt a médiaszakemberek képzésében, a volt Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán, majd 2011-től, miután a főiskola integrálódott a Debreceni Református Hittudományi Egyetembe (DRHE), az egyetemen. Előbb óraadó volt a főiskola kommunikáció- és médiatudomány szakán, 2001 és 2005 között Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában tanított, s ott igazgatóhelyettesként is tevékenykedett; 2005 szeptemberétől főállásúként a főiskolán, 2011-től az egyetemen dolgozott: a DRHE Kommunikáció- és Társadalomtudományi Intézetének munkatársaként, két médiaműhely - a Debreceni Főnix c. református ifjúsági lap (2001-2014) és a Lícium Médiaportál főszerkesztőjeként (2007-2015). A portált főszerkesztése alatt 2007-ben az Év Honlapja Különdíjával, majd az Év Campus Honlapja 2012 különdíjával tüntették ki.[4] A kommunikáció- és médiatudomány szakon sajtóműfaj-elméletet és -gyakorlatot, sajtónyelvet, egyházi sajtót, kreatív írást tanított. Sajtó-önképzőkört vezetett a Kollégium gimnáziumában és általános iskolájában. Tárlatvezetéseket tartott a Debreceni Református Kollégiumban. Dolgozott a Tiszántúli Református Egyházkerület kiadványai, valamint hittudományi egyetemi folyóiratok, a Mediárium és a Studia Theologica Debrecinensis olvasószerkesztőjeként, anyanyelvi lektoraként.

Lektora volt a 2000 és 2011 között fennállt Debrecen hetilapnak ("a város lapjá"-nak) és a 2007-2010 között megjelent Hajdú-Bihari Hétnek, s anyanyelvi lektora a 2003-tól 2010-ig kiadott Debreceni Disputa c. folyóiratnak.

2007-től a Debreceni Egyetem kommunikáció- és médiatudomány szakán óraadó tanári feladatokat vállalt.

1991-től lát el érettségi elnöki feladatokat. 1989 óta több száz képzőművészeti kiállítást nyitott meg, elsősorban Debrecenben és Hajdú-Bihar megye más városaiban, településein, s mondott tárlatnyitó beszédet más helyszínek között a fővárosban is.

Öröklés jogán 1995-ben vált tagjává a Vitézi Rendnek - érdemszerző őse anyai nagyapja, vitéz Bakos István, a m. kir. 2. hadsereg "Görgey Arthúr" 13. honvéd gyalogezrede katonájaként, a keleti hadszíntéren halt hősi halált, 1942-ben, öt kislánya maradt félárván.[5]

Szülei: Arany Lajos és Bakos Piroska, Eötvös József-díjas pedagógusok, mindketten Varbóc díszpolgárai.

Házas, felesége Arany-Harmati Edina szociológus, újságíró, a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház minőségirányítási munkatársa; 2017-ben született gyermekük, Arany Bence Benedek.

Díjak, kitüntetésekSzerkesztés

 • Honvédelemért Kitüntető Cím (1994) - a Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterétől
 • Boromisza Tibor-emlékérem (1996) - "a Hortobágyi Alkotótáborért kifejtett eredményes tevékenységéért", e nemzetközi képzőművészeti alkotótábor kuratóriumától s a művésztelep fenntartójától, a Cívis Rt.-től
 • Az Év Újságírója - a szabad magyar sajtó napja alkalmából (2000. március 15.; Hajdú-Bihari Napló) - az Inform Stúdió kollektívájától
 • Horthy Miklós Ezüst Emlékérem (2000) - "a magyarságért végzett kiemelkedő érdemei elismeréséül", a - nemzetközi lovagrendek sorába tartozó - Vitézi Rend főkapitányától
 • Holló László-díj (2008) - "kiemelkedő irodalmi és művészeti tevékenységéért" - a Holló László-díj kuratóriumától; átadta: dr. Ujváry Zoltán professor emeritus, a kuratórium elnöke
 • Jókai-díj (2017) - a budapesti székhelyű Falvak Kultúrájáért Alapítvány Jókai Emlékbizottsága és a révkomáromi Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület által alapított nemzetközi irodalmi elismerés; átadta: Nick Ferenc, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány kuratóriumának elnöke, a Magyar Kultúra Lovagrendjének alapító elnöke.[3]
 • Brassai művészeti díj (2019) - "Debrecen város és Hajdú-Bihar megye művészeti–kulturális életében betöltött meghatározó, értékteremtő munkájáért, a képzőművészeti kultúrát támogató, a művészeti újságírás területén végzett fáradhatatlan tevékenységéért" - a díj kuratóriumától. Átadta: Komiszár János Csokonai-díjas festőművész, művészeti író, a kuratórium elnöke

Könyvek, önálló kiadványokSzerkesztés

 • Ihlet a rónán. A Hortobágyi Alkotótábor. Debrecen, 1996. Cívis Hotel és Gasztronómia Rt.
 • A hírtől a tárcáig. Sajtóműfaj-elmélet. Debrecen, 2001., KFRTKF – Kölcsey Kommunikációs Könyvtár
 • Telekes Béla és korai szerelmi költészete. Perkupa, 2002., Galyasági Füzetek 7.
 • Sajtónyelvőr. Debrecen, 2005., KFRTKF – Kölcsey Kommunikációs Könyvtár
 • Toronyőrök – Publicisztikai antológia I., II., Debrecen, 2006., 2007., KFRTKF – Kölcsey Kommunikációs Könyvtár
 • Szent hír és szabad vélemény. Sajtóműfaj-elmélet, Debrecen, 2010. (2., átdolgozott kiadás), KFRTKF – Kölcsey Kommunikációs Könyvtár
 • Komiszár János festményeiről, Debrecen, 2019

Publikációk könyvekben, társszerzőkéntSzerkesztés

 • Hajdú-Bihar megye jelentősebb műemlékei. In: Magyarország megyei kézikönyvei 8.: Hajdú-Bihar megye kézikönyve. Debrecen, 1998., Csiszér Bt.- Ceba Kiadó
 • Arany Lajos – Erdei Sándor – Vitéz Ferenc – Vida Lajos: Komiszár János grafikai munkássága, Suliszervíz Oktatási és Szakértői Iroda, 2011, Debrecen
 • Esszéportré Áprily Lajosról, Kodolányi Jánosról, Reményik Sándorról, Szabó Dezsőről, Szász Károlyról és Wass Albertről a Protestáns hősök c. könyvsorozat 2. kötetében. Press-Pannonica-Media, Budapest, 2017.
 • Esszéportré Fodor Andrásról, Horváth Jánosról és Jékely Zoltánról a Protestáns hősök c. könyvsorozat 3. kötetében. Press-Pannonica-Media, Euro Press Media, Budapest, 2018.

Fontosabb esszétanulmányok, elemző cikkekSzerkesztés

 • Pályája kezdete óta ezres nagyságrendben publikált újságcikkeket, s számos esszét, tanulmányt is írt. Ezek között eddig több mint kétszáz anyanyelvápoló írása jelent meg, elsősorban a Reformátusok Lapja c. hetilap hasábjain, a Debreceni Disputa, a Mediárium, a Stádium, a Szókimondó c. folyóiratokban. Mintegy száz nyelvi cikke a világhálón is olvasható: a Stádiumon (https://epa.oszk.hu/02300/02342) kívül pl. az alábbi helyeken: www.polgarportal.hu, a www.dehir.hu, a www.diszpolgar.hu. Az Anyanyelvápolók Szövetségének tagja.

Könyvek, amelyeknek olvasószerkesztését, anyanyelvi lektorálását végezteSzerkesztés

 • Vitéz Ferenc: "Az ország gazdája". Móricz Zsigmond, az újságíró. Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen, 2006
 • Komiszár János: Délibáb színei [képzőművészeti interjúportrék]. Cívis Hotels Zrt., Debrecen, 2007
 • Vitéz Ferenc: Egy humanista értékrend nyomában. Néhány új szempont Radnóti Miklós publicisztikájának értelmezéséhez. Néző●Pont, Debrecen, 2009
 • "Krisztusért járva követségben...". Teológia, igehirdetés, egyházkormányzás. Tanulmánykötet a 60 éves Bölcskei Gusztáv születésnapjára. Szerk.: Fazakas Sándor, Ferencz Árpád. Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, 2012
 • Czakó Gábor: A szabir titok – anyanyelvi és történelmi esszék. Cz. Simon Bt., Budapest, 2013
 • Debrecen egészségének szolgálatában – 1981-2013. Az Egészségügyi Járóbeteg Központ története. Debrecen, 2013 [Emlékkönyv]
 • Dalmi Sándor: Csak ülök és mesél(n)ek [15 interjúportré]. Utószó: Pindroch Tamás. Debrecen, 2013
 • Dr. Kardos László – Tiszai Zsuzsa: Járjunk egy szép táncot! Az Európa-díjjal kitüntetett Debreceni Hajdú Táncegyüttes 60 éve. Hajdú Táncegyüttesért Közhasznú Alapítvány, Debrecen, 2013
 • Czakó Gábor: Juliánusz barát ajándéka. Cz. Simon Bt., Budapest, 2014
 • Baráth Béla Levente: "Földbegyökerezés és égbe fogózás...": a Tiszántúli Református Egyházkerület története Baltazár Dezső püspöki tevékenységének tükrében, 1911-1920. Hernád Kiadó, Sárospatak, 2014
 • Hittel és humorral – tanulmánykötet Hörcsik Richárd professzor 60. születésnapja alkalmából. Szerk.: Baráth Béla Levente. Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, 2015
 • Dalmi Sándor: Lenyomat az utókornak. Beszélgetések hitről, hazáról, hovatartozásról. Utószó: Szentesi Zöldi László és Vitéz Ferenc. Debrecen, 2015
 • Fazekas István: A megvádolt. Történelmi dráma három felvonásban. Cédrus Művészeti Alapítvány – Napkút Kiadó, Budapest, 2015
 • Mohácsi Márta: Az oktatás- és tudásmenedzsment dimenziói az Európa 2020 stratégia prioritásainak tükrében. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2016
 • Lajtos Nóra: Példázat és etika (Sánta Ferenc rövidprózája). Magyar Napló Kiadó, Budapest, 2018
 • Petrőczi Éva: Ida és Gyula. Dédszüleim története. Katica-Könyv-Műhely, Budapest, 2019
 • Fényes Hajnalka – Mohácsi Márta: Munkaerőpiac és emberi tőke. Elmélet és gyakorlat. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2019
 • Illés Krisztina: Lepketánc I. – Zoé könyve. Papirusz Book Kiadó, 2020

JegyzetekSzerkesztés

 1. a b Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis – Stádium IMPRESSZUM (magyar nyelven). © Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtár. (Hozzáférés: 2016. október 20.)
 2. Erdély Online – Holló László-díj Arany Lajosnak (magyar nyelven). © Russmedia, 2008. november 6. [2016. október 21-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. október 20.)
 3. a b - miskó -: hirek.sk – A debreceni Arany Lajos vehette át az idei Jókai-díjat (magyar nyelven). © 2011 - 2017 Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége, 2017. február 18. [2017. február 24-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. február 24.)
 4. Különdíjas a debreceni honlap
 5. katonahoseink.hu. [2018. május 24-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2018. június 1.)

További információkSzerkesztés