Archaeologiai Értesítő

a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat tudományos folyóirata

Az Archaeologiai Értesítő a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat tudományos folyóirata. Budapesten az Akadémiai Kiadó gondozásában jelenik meg félévente. 1868 óta a magyar régészet első számú és legrégebbi máig létező folyóirata.

A 2. kötet borítója 1870-ből
Az új folyam 1. kötetének borítója 1881-ből

Eredetileg az MTA Archeologiai Bizottságának és az Országos Régészeti és Embertani Társulatnak volt a közlönye, mely évente négyszer jelent meg. Megalapítója Rómer Flóris volt, akinek indítványára 1868-ban az Archaeologiai Közlemények mellett bár kisebb terjedelmű, de sűrűbben megjelenő folyóiratot indított az Archeologiai Bizottság. 1881-ben már Régészeti és Embertani Társulat néven futó társaság közlönye, ekkor indult új folyama, mely nemcsak terjedelemben, de méretben is nagyobb volt az előző 14 számnál. A második világháború előtt indult III. folyama.

FőszerkesztőiSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés