Bécsi béke (1606)

Az 1606-os bécsi béke Bocskai István és Rudolf király (II. Rudolf császár) közötti megegyezés (1606. június 23.), amely lezárta a Bocskai által vezetett felkelést. Ezzel egy időben Rudolf kötelezte magát a törökkel való megegyezésre is (zsitvatoroki béke).

A békében szereplő feltételek:

  • szabad vallásgyakorlás Magyarország területén, de a katolikus vallás sérelme nélkül;
  • a rendi ellenállásnak is határt szabtak;
  • a nemesi rend teret nyert az egyháziak és a polgárság ellenében;
  • Erdély különválása elismerést nyer, azonban a magyar nemzet egységesnek nyilvánítja magát a törökkel szemben.

További információkSzerkesztés