Balassa Zsigmond

(1572–1623) királyi kamarás

Gyarmathi báró Balassa Zsigmond (1572. – 1623. február) királyi kamarás, Nógrád megye főispánja. A költő Balassi Bálint unokatestvére.[1]

Tanulmányait itthon és a német egyetemeken végezte; 1595-ben tartotta menyegzőjét Krakkóban Zborovszky herceg leányával, Erzsébettel. 1609-ben az országgyűlés Sziléziába küldte követül. Utazott Német-, Olasz- és Franciaországban; volt Rómában is.

Három szónoklati műve található Iunius Menyhért: Orationum, quae Argentoratensi in Academia… scriptae et recitatae fuerunt c. munkájában (Argentorati, 1620. II. 155. 183. 305. l.):

  • De recreationibus illustrium ac generosorum
  • De feudis conferendis
  • De mutatione legum.

Források szerkesztés

  1. szerk.: Klaniczay Tibor: A magyar irodalom története (1. kötet). Budapest: Akadémiai Kiadó, 423. o.. ISBN 963 05 1640 3 (1. kötet) (1964)