Baranya Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet

A Baranya Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet büntetés-végrehajtási szerv Baranya vármegye székhelyén, Pécsen. Költségvetési szerv, jogi személy. Alaptevékenysége:

összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.

Felügyeleti szerve a Belügyminisztérium, szakfelügyeletet ellátó szerve a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága.

Székhelye: 7621 Pécs, Papnövelde u. 7.

Története

szerkesztés

Az intézet felépítéséről 1882-ben döntött az igazságügyi kormányzat.[1] Alapító okirata szerint 1884-ben létesült, működését ez év májusában kezdte meg, tervezője Körösztös Imre.[1] 200 fő volt a befogadóképessége, ahol 24 magánzárka, 13 közös elhelyezésű zárka volt. Vezetője Zsolnay György királyi ügyész volt. Már ekkor lehetőségük volt a raboknak tanulni.[1] 1895-ben bevezették az áramot.

1912-ben új fogház felépítéséről döntöttek, de a világháború miatt nem valósult meg a terv.[1] 1926-ban felújították az épületet. A kommunizmus kezdetén rohamosan megnőtt a rabok száma.[1] A forradalom után a magánzárkákat 6 fős-re növelték.

1957-ig a rabok a komlói kőbányában is dolgozhattak. Az épületben 1965-ig kesztyűvarroda működött.[1]

Az 1960-as években és az 1970-es években az intézetbe csoportosították és ott foglalkoztatták a csökkent munkaképességű női elítélteket.

1996-ban nagy átalakításon ment keresztül az épület. Új épületszárnyat hoztak létre Viczencz Ottó tervei alapján, amelynek műszaki átadása 1998-ban volt.[1]

2006 őszén az intézet melletti ingatlanon kezdte meg működését az uniós támogatással épült Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete. A fogvatartottak részleges foglalkoztatása költségvetési keretek között zajlik.

  1. a b c d e f g Pécs lexikon  I. (A–M). Főszerk. Romváry Ferenc. Pécs: Pécs Lexikon Kulturális Nonprofit Kft. 2010. 80. o. ISBN 978-963-06-7919-0
  • Lőrincz József – Nagy Ferenc: Börtönügy Magyarországon. Budapest: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága. 1997. ISBN 963-03-4346-0  
  • 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak kiadásáról, módosításáról