Bernoulli-számok

(Bernoulli-szám szócikkből átirányítva)

A Bernoulli-számok a számelméletben előforduló fogalom. Olyan racionális számokból álló sorozatot jelöl, amelyeket a következő rekurzió határoz meg:

, továbbá

Így adódik a sorozat.

A definíció alapján kaphatjuk, hogy teljesül a

sorfejtés. Ebből igazolható, hogy .

A Bernoulli-számok a Riemann-féle zéta-függvény segítségével is definiálhatóak a következőképpen:

Különféle sorfejtésekben is előfordulnak, például

A Bernoulli-számok számlálói és nevezőiSzerkesztés

T. Claussen és C. von Staudt egymástól függetlenül a következő tételt fedezte fel:

Ha m legalább 1, akkor
 

egész szám, ahol azon p prímszámokra összegzünk, amelyekre p-1 osztja 2m-t.

Mivel 2-1=1 és 3-1=2 osztója 2-nek, innen azonnal adódik Rámánudzsan észrevétele, hogy ekkor   nevezője osztható 6-tal.

Aszimptotikus becslésSzerkesztés

n nagy értékeire érvényes a következő aszimptotikus formula: