Berthóti Ferenc

(? - 1710) kuruc szenátor és vicegenerális

Berthóti Ferenc (? – Kassa, 1710. szeptember 11.) kuruc szenátor és vicegenerális.

CsaládjaSzerkesztés

Sáros vármegyei római katolikus birtokos nemesi család sarja, Berthóti Gábor alispán és Vécsey Mária fia, Berthóti István vicegenerális féltestvére. Ő maga, úgy tűnik, nem alapított családot. II. Rákóczi Ferenc fejedelem 1707 elején rábízta ifjabb báró Palocsay István gyámságát, mivel annak özvegy édesanyja rangján aluli házasságot kötött.

ÉleteSzerkesztés

1687-ben az eperjesi vértörvényszék elé idézték. 1703 októberében csatlakozott II. Rákóczi Ferenc szabadságharcához. Az északkeleti határszélek katonaságának és várőrségeinek parancsnoka, lovas ezereskapitány, a szepes–sárosi kincstári birtokok prefektusa és a szomolnoki bányák inspektora lett. A szécsényi országgyűlésen szenátorrá választották. 1706 nyarán kassai vicegenerális lett, s Forgách Simon főkapitány fogságra vetése után lényegében ő lett a kassai főkapitányság első embere, a kuruc hátország legbiztosabb területének katonai és gazdasági vezetője. (1707-től névelegesen Károlyi Sándor állt a „tizenhárom vármegye” élén, de gyakorlatilag ő a tiszántúli és partiumi hadműveleteket irányította.) Berthóti 1707-ben tagja volt a varsói szerződést megkötő küldöttségnek is, távollétében Radics András brigadéros, kassai városparancsnok látta el a vicegenerálisi teendőket. A fejedelem 1707. december 25-én Sáros vármegye főispáni helytartójává is kinevezte.[1] Pestisjárvány ragadta el. Arcképe a sárospataki Rákóczi Múzeumban található.

IrodalomSzerkesztés

  • Heckenast Gusztáv: Ki kicsoda a Rákóczi-szabadságharcban? Életrajzi adattár. S. a. r., kiegészítette és az előszót írta: Mészáros Kálmán. Budapest, 2005. 60–61. (História Könyvtár. Kronológiák, adattárak, 8.) ISBN 9638312939
  • Mészáros Kálmán: II. Rákóczi Ferenc tábornokai és brigadérosai. A kuruc katonai felső vezetés létrejötte és hierarchiája, 1703–1711. Budapest, 2006. (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára.) ISBN 9634463940

JegyzetekSzerkesztés

  1. Maga Rákóczi volt Sáros örökös főispánja, ezért nevezett ki maga helyett adminisztrátort.