Bobics Károly

(1812–1887) vízépítő mérnök

Bobics Károly (eredeti nevén Bubics Károly) (Alsólendva, 1812. február 13.Pozsony, 1887. november 21.) mérnök.

Bobics Károly
SzületettBubics Károly
1812. február 13.
Alsólendva
Elhunyt1887. november 21. (75 évesen)
Pozsony
Állampolgárságamagyar
Nemzetiségemagyar
Foglalkozásamérnök
SablonWikidataSegítség

Élete szerkesztés

Atyja, Bubics János Eszterházy herceg tiszttartója volt; a gimnáziumot Veszprémben, Székesfehérvárott és Pesten végezvén, technikára ment ugyanott és 1833. június 29-én mérnöki oklevelet nyert. Előzőleg pár hónapig mint föld- és vízmérnök a Kapos-szabályozási királyi biztosságnál működött Beszédes József mellett, honnét az Eszterházy hercegi uradalomba mint mérnöksegéd hívatott meg, hol 1837-ben rendszeresített mérnöki állásra neveztetett ki. Itt nem lévén megengedve a 30 évkor előtti nősülés, leköszönt és a Komárom megyei csicsói uradalomban előbb id. Zichy István grófnál, majd vejénél, Waldstein János grófnál mint uradalmi mérnök nyert alkalmazást. Komárom megye 1847. január 27-én tiszteletbeli, 1849 októberében megyei rendes mérnökké nevezte ki. 1853-ban állami mérnök lett és Komáromba költözött. 1855. december 19-én Bécsben kelt oklevéllel véglegesített császári és királyi mérnökké neveztetvén ki, ebben neve hibából Bobicsnak íratott; azon időtől fogva a család ezt a nevet használja. Az alkotmányos magyar kormány helyreálltával magyar királyi folyammérnöknek neveztetett ki s 1876. július 1-jéig szolgált, midőn nyugdíjaztatott és Pozsonyba költözött. 1877. szeptember 23-án a koronás arany érdemkeresztet kapta.

Munkái szerkesztés

  • Észleletek általában a Duna, különösen pedig Dévény és Gönyő közötti résznek szabályozására. Pozsony 1882.
  • Vázlatok Magyarországnak főképp dunántúli kerületében e század folyama alatt végbevitt vizszabályozásokról. Bpest, 1885.

A vízszabályozásról és vízépítésről írt cikkei a komáromi és pozsonyi lapokban jelentek meg, gyakran Csallóközi álnévvel; többi közt Rövid vázlata Csallóköz vizviszonyainak és szabályozása érdekében fennállott és átidomítandó társulatának (1876); Szerény észrevételek a csallóközi árvizmentesítő társulatról (1880); Rövid észrevételek a Csallóköz ármentesítési czikkre (Pozsonyvidéki Lapok 1883. 6. sz.); Három megye veszedelme (Uo. 1885. 204. sat. sz.)

Források szerkesztés

További információk szerkesztés

  • Magyar életrajzi lexikon I-II. Főszerk. Kenyeres Ágnes. Bp., Akadémiai Kiadó, 1967-1969.
  • Zalai életrajzi kislexikon. Szerk. Gyimesi Endre. Zalaegerszeg, Zala Megyei Önkormányzati Közgyűlés, 1994.
  • Zalai életrajzi kislexikon. 3. javított, bővített kiadás. Szerk. Fatér Bernadett, Horváth József, Kiss Gábor [és mások]. Zalaegerszeg, Deák Ferenc Megyei Könyvtár, 2005.