Buda Béla

orvos, pszichiáter, pszichoterapeuta és addiktológus

Buda Béla (Budapest, 1939. április 2.Budapest, 2013. július 7.) magyar orvos, pszichiáter, pszichoterapeuta és addiktológus, 2011-ben az új Nemzeti Drogstratégia kialakításával megbízott irányító testület munkájában is részt vett.

Buda Béla
Életrajzi adatok
Született1939. április 2.
Budapest
Elhunyt2013. július 7. (74 évesen)
Budapest
Ismeretes mint
Nemzetiség magyar
Állampolgárság magyar
Iskolái
Középiskola Madách Imre Gimnázium
Felsőoktatási
intézmény
Semmelweis Orvostudományi Egyetem
Pályafutása
Kutatási terület addiktológia
öngyilkosságkutatás
pszichoterápia
kommunikációelmélet
kommunikációkutatás
szociálpszichológia
személyiségfejlődés
Munkahelyek
Károli Gáspár Református Egyetem BTK Kommunikáció Tanszék tanszékvezető
SOTE Magatartástudományi Intézet igazgatóhelyettes
Nemzeti Drogmegelőzési és Módszertani Kutatóintézet tudományos igazgató
Más munkahelyek Sportkórház Pszichoterápiás Osztály
Országos Ideg- és Elmegyógyintézet
Nemzeti Egészségvédelmi Intézet
Országos Alkohológiai Intézet
Szakmai kitüntetések
A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje (2004)
A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (2009)
Prima díj (2011)
Dr. Szabó Pál díj (2012)
Buda Béla weboldala

Kutatási területei főként az alkoholizmus és öngyilkosságkutatás, a pszichoterápia, a kommunikációelmélet, a szociálpszichológia, és a személyiségfejlődés voltak.

Fő szakterülete a kommunikáció-elmélet és a kommunikáció-kutatás. Főként a személyközi kommunikációs folyamatok érdekelték, és ezek szerepe a kapcsolatok szerveződésében, a személyiség funkciózavaraiban, és elsősorban a pszichológiai zavarok és problémák pszichológiai és pszichoszociális segítésében és terápiájában, illetve foglalkozott a prevenció és az egészségpromóció kommunikációs vonatkozásaival is. A Magyar Kommunikációtudományi Társaság (MKTT) alapító tagja.

Életpálya szerkesztés

Tanulmányok szerkesztés

Középiskolai tanulmányait a budapesti Madách Imre Gimnáziumban végezte, majd 1963-ban szerzett pszichiáteri diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen.

Munkahelyek szerkesztés

 • 1978 - 1995: Sportkórház Pszichoterápiás Osztály - osztályvezető főorvos
 • 1992 - 1995: Nemzeti Egészségvédelmi Intézet - főigazgató
 • 1995 - 2001: SOTE Magatartástudományi Intézet - igazgatóhelyettes
 • 1998 - 2002: Károli Gáspár Református Egyetem BTK Kommunikáció Tanszék - tanszékvezető
 • 2004-től: Országos Alkohológiai Intézet - igazgató

További munkahelyei voltak: Erasmus Közéleti Kommunikációs Intézet, Fővárosi Pszichoterápiás Módszertani Központ, Országos Ideg- és Elmegyógyintézet, Nemzeti Drogmegelőzési és Módszertani Kutatóintézet (itt tudományos igazgató), a 2000-es évek elején pedig a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola szenátusának tagja illetve kinevezett főiskolai tanára lett. Ezek mellett közel 25 nemzetközi testület tagjává választották.

Tizennégy szaklap szerkesztője volt,[1] ezek közül a fontosabbak:

 • 1992 - 2001: Pszichoterápia - főszerkesztő
 • 1993 - 2002: Szenvedélybetegségek folyóirat - főszerkesztő
 • Psychiatria Hungarica - főszerkesztő
 • Orvosi Hetilap - szerkesztő

Elismerések szerkesztés

Publikációk szerkesztés

Élete során tizennégy szaklapnak volt szerkesztője, valamint több mint 70 könyvet írt vagy szerkesztett többek között a pszichoterápia, a szexológia, az addiktológia, a szuicidológia, a kommunikációelmélet, a szociálpszichológia, a szervezetelmélet, az egészségpromóció, a mentálhigiéné, a krízisellátás és az önsegítés, illetve a devianciakutatás területén.[2]

Kötetei szerkesztés

 • A tömegkommunikáció szociohigiénés jelentősége és szerepe. Budapest: MRT Tömegkommunikációs Kutatóintézet, 1971.
 • A szexualitás modern elmélete. Budapest: Tankönyvkiadó, 1972.
 • A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Budapest: Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1974.
 • Buda Béla–Szilágyi Vilmos: Párválasztás. A partnerkapcsolatok pszichológiája; Gondolat, Bp., 1974
 • Buda Béla–Havas Ottóné: A felnőttkor küszöbén; Tankönyvkiadó, Bp., 1974
 • Az empátia. A beleélés lélektana. Budapest: Gondolat, 1978.
 • Buda Béla–Cseh-Szombathy László–Szilágyi Vilmos: Szexualitás és párkapcsolat a felnőttkorban. Az Élet és Tudomány cikksorozata alapján; Tankönyvkiadó, Bp., 1979
 • Büchler Róbert–Buda Béla: A sportpszichológia alapjai. Kézirat; OTSI, Bp., 1981 (Sportorvosi ismeretek)
 • Buda Béla–László János: Beszéd a szavak mögött; TK, Bp., 1981 (Membrán könyvek)
 • Gondolatok az iskolapszichológiáról, az iskolapszichológus tevékenységéről; OPI, Bp., 1984 (Belső műhelytanulmányok. Országos Pedagógiai Intézet Iskolakutatási Főosztály Neveléselméleti és Iskolakutatási Osztály)
 • A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1986.
 • Buda Béla–Oláh Tamás–Pécsi Tibor: Neurózis; Origo-press, Bp., 1988
 • Az alkohológia új távlatai. Utak az alkoholproblémák megértéséhez, megelőzéséhez és korai kezelésbevételéhez. Budapest: Alkoholizmus Elleni Bizottság, 1992.
 • A pszichoterápia alapkérdései. Kapcsolat és kommunikáció a pszichoterápiában. Budapest: OAI, TÁMASZ, 1993.
 • Fejezetek az orvosi szociológia és a társaslélektan tárgyköréből. Budapest: TÁMASZ, 1994.
 • Szexuális viselkedés. Jelenségek és zavarok - társadalmi és orvosi dilemmák. Budapest: Animula, 1994.
 • Mentálhigiéné. A lelki egészség társadalmi, munkaszervezeti, pszichokulturális és gyakorlati vetületei. Budapest: Animula, 1994.
 • A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései. Budapest: TÁMASZ, 1995.
 • Szenvedélyeink. Megelőzés, felismerés, rehabilitálás. Budapest: SubRosa, 1995.
 • Barta Tamás–Buda Béla–Koncz István: Életvezetés; Szókratész, Bp., 1996
 • Az öngyilkosság. Orvosi és társadalomtudományi tanulmányok. Budapest: Animula, 1997.
 • A szexualitás lélektana. Élmény - magatartás - emberi kapcsolat. Budapest: MAPET - Végeken, 1997.
 • Az öngyilkosság. Budapest: Animula, 1997.
 • Elmélet és alkalmazás a mentálhigiénében. Újabb tanulmányok a mentálhigiénés szemlélet és az elsődleges megelőzés témaköréből. Budapest: TÁMASZ, OAI, 1998
 • Közéleti kommunikáció; szerk. Buda Béla, Sárközy Erika; Akadémiai, Bp., 2001 (Erasmus könyvek)
 • A drogmegelőzés elméleti alapjai. Általános elméleti kérdések. Válogatás; / NDI, Bp., 2002
 • A lélek egészsége. A mentálhigiéné alapkérdései; Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2003
 • Iskolai nevelés – a lélek védelmében. Az iskolai mentálhigiéné alapelvei; Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2003
 • Pszichoterápia. Kapcsolat és kommunikáció; Akadémiai, Bp., 2004
 • Az elme gyógyítása. Kritikus pillantások egy különös orvosi szakterületre; Háttér, Bp., 2011

Jegyzetek szerkesztés

Források szerkesztés

További információk szerkesztés

 • Buda Béla honlapja http://budabela.hu
 • Interjú Buda Bélával (Magyar Televízió) http://budabela.hu/videok_I.html
 • Ki látott engem? Buda Béla 75; szerk. Spannraft Marcellina et al.; KRE–L'Harmattan, Bp., 2014 (Károli könyvek. Tanulmánykötet)