Pszichiáter

orvostudományi egyetemet vagy kart végzett lélekgyógyász orvos gyógyszerfelírási jogosultsággal

A pszichiáter, elmegyógyász vagy elmeorvos, esetleg mára elavult szóhasználattal őrjorvos olyan orvos, aki rendelkezik pszichiátriai szakképesítéssel.

Karikatúra a pszichiáterről az 1930-as évekből

Az orvosi egyetem befejezése után van lehetőség pszichiátriai szakorvosi képzésben részt venni. Ez egy 5 éves képzés rendszeres, havi gyakoriságú elméleti képzéssel, pszichiátriai osztályon történő rezidens orvosi munkával illetve különböző osztályokon (pl. sürgősségi, rehabilitációs, belgyógyászati stb.) való rövidebb gyakorlatokkal. Ebben az időszakban a rezidens orvos csak pszichiáter szakorvosi felügyelet mellett dolgozhat. A képzés befejeztével a sikeres pszichiátriai szakvizsga után válik pszichiáter szakorvossá.

Különbségek pszichológus és pszichiáter között

szerkesztés

Képzésüket tekintve

szerkesztés
  • a pszichiáter (Magyarországon) valamely egyetem általános orvostudományi karán végzett olyan szakember, aki a hatéves képzés elvégzése után pszichiátriára szakosodott. A pszichológus ezzel szemben nem orvostudományi, hanem bölcsészettudományi képzés keretei között szerzi meg tudását.
  • a kiképző egyetemi karok közötti különbségből adódik az a további eltérés, hogy míg a pszichiáterek a hatéves képzés során megkapják az emberi szervezet felépítésére és működésére vonatkozó, minden orvostól egyformán elvárható alaptudást, addig a pszichológusok csak bevezető kurzusokat kapnak anatómiából és élettanból.
  • a pszichológusok az általános orvosokból lett pszichiáterekkel szemben így nem rendelkeznek azokkal a nélkülözhetetlen orvosi alapismeretekkel, amik például a gyógyszerek felelősségteljes felírását tennék lehetővé, ezért pszichológus a gyógyszerek felírásának jogával nem rendelkezik.

A pszichiáterek és pszichológusok pszichiátriákon és egyéni, az állami intézményrendszertől független rendelésben egyaránt dolgozhatnak. Az állami intézményrendszeren kívül folytatott gyógyító munka feltétele a pszichoterápiás képzettség megszerzése.

Pszichoterápiás képzésre orvosok közül az jelentkezhet, akinek szakvizsgája van, pszichológusok közül pedig az, aki klinikai szakpszichológus, alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus vagy neuropszichológiai szakpszichológus végzettséggel rendelkezik.

Munkájukat tekintve

szerkesztés

A pszichiátriákon foglalkoztatott pszichiáterek és pszichológusok közötti különbség a gyógyszerfelírás jogán kívül a munkamegosztásban is megmutatkozik.

  • a pszichoterápiás képesítés nélküli pszichológus a betegek (teszteken és explorációs beszélgetéseken alapuló) diagnosztikájával foglalkozik, klinikai véleményt ír, illetve betegvezetést vállal. Pszichoterápiás képesítéssel továbbá a pszichológus gyógyító kapcsolatba léphet a pácienssel.
  • a pszichiáter a gyógyszerek felírása mellett a betegek intézményrendszerbe való fogadását végzi, mentális státuszt készít, betegségkategóriába sorol valamely nemzetközileg elfogadott diagnosztikus rendszer (pl. BNO, vagy DSM-IV) alapján, illetve pszichoterápiás képesítés megléte esetén gyógyító kapcsolatba lép a betegekkel.

Működési területek

szerkesztés

Egészségügy

szerkesztés

Az egészségügyben több területen dolgoznak pszichiáterek.

  • Gyermekpszichiátria
  • Felnőtt pszichiátria
  • Neuropszichiátria

Igazságügy

szerkesztés

Pszichiáterek dolgoznak az igazságügy területén is (igazságügyi elmeszakértők).

Híres pszichiáterek

szerkesztés

Híres magyar pszichiáterek

szerkesztés

Híres külföldi pszichiáterek

szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés