Pszichológus

bölcsészettudományi kart végzett lélekgyógyász gyógyszerfelírási jogosultság nélkül

A pszichológus olyan személy, aki egyetemen – nappali, esti, levelező vagy kiegészítő formában – pszichológia szakos diplomát szerzett, és a gyakorlatban, az oktatásban, a kutatásban e tudomány elveit és módszereit hivatásszerűen alkalmazza. A pszichiáterrel ellentétben nem orvos.

Napjainkban sokan azonosítják a pszichológust azzal az emberrel, aki tanácsadással, illetve a mentális zavarok gyógyításával foglalkozik. A pszichológusok azonban (az alapképzésükbe foglalt széles körű általános lélektani, fejlődéslélektani, szociál- és személyiségpszichológiai ismereteket felhasználva) olyan kevésbé közismert feladatokat is ellátnak, mint például a humanoid észlelés kutatása; iskolai, szervezeti konfliktusok megoldása; szervezetfejlesztés; fejlődésben elmaradott gyerekek képességdiagnosztikája és fejlődésük segítése stb.

Pszichológusképzés MagyarországonSzerkesztés

Egyetemi képzésSzerkesztés

A képzés a 2006/2007-es tanévtől a felsőoktatási törvény módosítását követve két rendszer szerint zajlik:

  • osztatlan képzési rendszerben (a 2006/2007-es tanév előtt hallgatói jogviszonyt létesített hallgatók esetében) a képzés nappali tagozaton öt, levelező tagozaton négyéves időtartamú.
  • a bolognai vagy osztott rendszer alapján (a 2006/2007-es tanévben vagy utána hallgatói jogviszonyt létesített hallgatók esetében) a korábban egységes ötéves képzési idő egy alap- és egy mesterképzésre tagolódik. Az alapszintű képzés három, a ráépülő mesterképzés kétéves.

Jelenleg hat helyen folyik akkreditált egyetemi szintű pszichológus alapképzés Magyarországon:

A 2006 szeptemberében indult, napjainkig érvényes bolognai rendszerben a hároméves alapképzés (BA) elvégzése után a hallgatók viselkedéselemző képesítést szereznek, és csak a mesterképzés (MA) elvégeztével jogosultak a pszichológus cím használatára.

Egyes intézményekben a hallgatók tanulmányaik kezdetén pszichológus hallgatói esküt, tanulmányaik végén pedig pszichológusi esküt tesznek

Egyetemi képzés alatti és diplomamegszerzés utáni képzésekSzerkesztés

Módszerspecifikus képzésekSzerkesztés

[1]

Szakpszichológusi képzésSzerkesztés

A pszichológus diploma megszerzése után szakpszichológusi minősítést lehet szerezni, ami egy a hallgató által választott alkalmazási területre való speciális felkészítést jelent. Ma Magyarországon kilenc szakpszichológusi képzés választható. Ezek többsége gyógyító munkát végző pszichológusi tevékenységre készít fel. A ma Magyarországon elérhető szakpszichológusi képzések:

Doktori képzésSzerkesztés

Magyarországon hat képzőhelyen van lehetőség tudományos fokozat megszerzésére pszichológiából.

1.) SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola

2.) SE Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

3.) SE ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék

4.) PTE BTK Pszichológia Doktori Iskola

5.) ELTE PPK Pszichológia Doktori Iskola

6.) DE BTK Multidiszciplináris Bölcsészettudományok Doktori Iskola

Pszichoterapeuta képzésSzerkesztés

Pszichológusi végzettségek és munkavállalási jogosítványokSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

  1. Módszerspecifikus képzések – KAPSZLI (hu-HU nyelven). krekapszli.hu. [2018. október 24-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2018. október 24.)

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés