Pázmány Péter Katolikus Egyetem

magyar katolikus egyetem

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (röviden: PPKE vagy "Pázmány") államilag elismert egyházi egyetem. Jog- és Államtudományi, Információs Technológiai valamint Hittudományi Kara Budapesten található. Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Makovecz Imre és társai által tervezett épületekben, Budapesttől 30 km-re Piliscsabán található; külön autóbusz- és vasúti megállója van (amelyek neve Pázmáneum, mint a bécsi intézeté). A Vitéz János Kar Esztergomban található.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Universitas Catholica de Petro Pazmany Nominata)
Logo univpazmany.svg
Alapítva 1635
Hely Magyarország, Budapest
Típus egyházi egyetem
Oktatók száma 546 (2013/14)[1]
Hallgatói létszám 7910 (2013/14)[1]
Rektor Kuminetz Géza
Tagság IFCU/FIUC
FUCE
CEECU
IAU
IRUN
ELC
EAIE
DRC
REVACERN
AEGEE
CEEPUS
ERASMUS
TEMPUS
Elérhetőség
Postacím 1088 Budapest, Szentkirályi utca 28.
Elhelyezkedése
'Pázmány Péter Katolikus Egyetem' (Budapest)
'Pázmány Péter Katolikus Egyetem'
'Pázmány Péter Katolikus Egyetem'
Pozíció Budapest térképén
é. sz. 47° 29′ 30″, k. h. 19° 03′ 49″Koordináták: é. sz. 47° 29′ 30″, k. h. 19° 03′ 49″
A(z) Pázmány Péter Katolikus Egyetem weboldala
A Wikimédia Commons tartalmaz Pázmány Péter Katolikus Egyetem témájú médiaállományokat.
Stephaneum

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara a Pázmány Péter bíboros által 1635-ben Nagyszombatban alapított egyetem (ma Eötvös Loránd Tudományegyetem) Hittudományi Karának, majd 1950-től a Római Katolikus Hittudományi Akadémiának jogutódja. Az 1992-ben alapított Bölcsészettudományi Karát a magyar állam 1993-ban ismerte el, ezzel jogilag lehetővé téve egy egyetem létrejöttét, a Hittudományi Kar által hagyományosan megőrzött fokozatszerzési joggal. Az egyetem 1999-ben szentszéki alapításúvá vált (vö. Ex corde Ecclesiae).

Az egyetem története[2]Szerkesztés

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem elnevezést az Országgyűlés 2/1993 számú (II. 4.) Országgyűlési határozatával elismerte.

 
Pázmány Péter

A Hittudományi Kar (HTK) a Pázmány Péter bíboros, esztergomi érsek által 1635-ben alapított intézmény (a mai ELTE) Hittudományi Karának jogutódja. Egyházi fakultás.

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kart (BTK) a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 1992. január 30-án kelt 46/1992 számú határozatával alapította, az Apostoli Szentszék Katolikus Nevelési Kongregációjának 1992. január 24-én kelt Prot. N.223/91/9 számú hozzájárulása birtokában. A Magyar Köztársaság Kormánya 1993. május 25-én kelt (V.6.) Kormányhatározatával elismerte. Elnevezése 2012. február 1-től Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar.

A Jog- és Államtudományi Kart (JÁK) a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapította 1995. április 3-án, 503/1995 számú határozatával. A Kánonjogi Posztgraduális Intézet (KJPI) önállóan működő egyházi fakultás. Az Apostoli Szentszék alapította 1996. november 30-án kelt N.975/96 számú határozatával. Az Intézet keretében 2013-tól önálló szervezeti egységként megalapított Nemzetközi Kánonjogtörténeti Kutatóközpont működik, a világ legnívósabb szakember-gárdájából összeállított törzstagokkal.

Az Információs Technológiai Kart (ITK) a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapította 1998. június 24-én kelt 1246/1998 számú határozatával. A Magyar Köztársaság Kormánya 2001. július 20-án kelt 136/2001. számú Kormányrendeletével akkreditálta. Elnevezése 2013. január 1-vel Információs Technológiai és Bionikai Karra változott.

Az Egyetemhez 2008. szeptember 1-vel önálló karként csatlakozott a Vitéz János Tanítóképző Főiskola (Esztergom), Vitéz János Kar megnevezéssel, amely 2013. július 1-vel beolvadt a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karba, mint annak Vitéz János Tanárképző Központja..

2008 januárjában Esztergom városa az egyetemnek adta a Szent István tér egyik 7500 négyzetméteres kanonoki épületsorát, ahol műszaki, informatikai és informatikatanári képzést tervez folytatni az egyetem.[3] A megállapodást 2009. január 6-án írták alá, a képzés 2009 szeptemberében indult meg,[4] BSc mérnök-informatikus szakon.[5] A képzés végül megszűnt 2011 júniusában, a hallgatók Budapesten folytathatták tovább tanulmányaikat.

2013. szeptember 3-tól folyamatosan alakulnak a Kar- és nemzetközi (Európa, USA, Közel-Kelet) egyetemközi Intézetek, amelyekből jelenleg 8 működik és végez aktív oktatói, kutatói és tudományszervező munkát.

2012-ben Dr. Roska Tamás akadémikus által vezetett tudományos csoport kidolgozza egy, a Semmelweis Egyetemmel közösen létrehozandó Bionikai Innovációs Központ tervét, amely kiemelt állami projektként 2014. március 18-án hivatalosan megkezdi kutatói és szervező tevékenységét. Az Európában is az éltechnológiának otthont adó központ alapkövét 2015. március 26-án helyezték le a VIII. Kerületben.

A Katolikus Egyetem alapításának eseményei 1990-1991[6]Szerkesztés

1990 májusában megalakult a Katolikus Egyetemi Alapítvány Szervező Bizottsága (1125 Budapest, XII. Béla király út), tagjai: dr. Erdő Péter, dr. Roska Tamás, Skrabski Árpád, dr. Kopp Maria

1990. május 17. Szemere Ilona tartományfőnöknő levélben kéri dr. Horváth Balázs belügyminisztert a Farkasvölgyi úti egykori rendházuk Katolikus Egyetem céljára való visszaadására.

1990. május 28. A Katolikus Egyetem Szervező Bizottsága nevében dr. Erdő Péter levele dr. Horváth Balázs miniszterhez a rendház visszaigénylése érdekében.

1990. május Elkészül a „Miért kell ma Magyarországon egyetemet alapítani és miért van szükség Katolikus Egyetemre? Című összefoglaló (szerzője Kopp Mária, Skrabski Árpád) 1990. június 18-án a Katolikus Egyetemi alapítvány alapító ülése. Az ülés helye és az Alapítvány székhelye: Budapest, XII. Béla király út

Alapítók: Dr. Erdő Péter, Dr. Roska Tamás, Blanckenstein Miklós , Dr. Andrásfalvy András, Dr. Kopp Mária, Dr. Maróth Miklós, Dr. Ugrin Emese, Dr. Jelenits István, Dr. Bakonyi Gábor, Dr. Várszegi Asztrik, Dr. Skrabski Árpád, Szemere Ilona tartományfőnök az Isteni Szeretet Lányai Kongregáció képviseletében, csatlakozott az alapítókhoz Széchenyi Kinga és Dr. Prékopa András.

1990. július 12. Szemere Ilona tartományfőnöknő levélben felajánlja a Budapest, XII. Farkasvölgyi út 12-14. sz. alatti ingatlan 75%-át a Katolikus Egyetem céljaira.

1990. július 18. A Belügyminisztérium válasza: a Rendőrtiszti Főiskola már túl sokat épített be az épületbe, ezért helyette más épületegyüttes választását javasolják.

1990. szeptember 7. A Katolikus Egyetemi alapítvány bírósági bejegyzése.

1990. szeptember 12. A Katolikus Egyetem Szociális és Egészségtudományi Karának hazai előzményei (összeállította: Kopp Mária)

1990. szeptember 19. Surján László miniszternek, Angelo Acerbi apostoli nunciusnak elküldjük a Katolikus Egyetem keretében felállítandó Szociális és Egészségtudományi Kar tervét. A Kar keretében Egészségpszichológiai, Szociológiai és Emberi erőforrás képzést terveztünk meg, kiváló tanári karral, órarend mélységben.

1990. szeptember 22. Levél Andrásfalvy Bertalan miniszternek és Beke Katalin államtitkárnak

1990. szeptember 26. Angelo Acerbi támogató válaszlevele

1990. október 7. Levél Antall Józsefnek valamint a Közoktatási minisztérium főosztályvezetőjének.

1990. október 7. A Szociális Testvérek Társasága rendfőnökének támogató levele.

1990. október 29. TEMPUS pályázat beadása a Katolikus Egyetemen szervezendő Szociális és Egészségtudományi Kar támogatására, német és angol egyetemek közreműködésével.

1990. december Magyar és angol nyelvű tanterv elkészült a szociális és egészségtudományi karral kapcsolatban.

1991. április – végleges tanterv elkészítése.

1991. április 17. European Parlament támogató levél.

1991. május Dr. Erdő Péter és Dr. Kopp Mária megtekintik a piliscsabai volt Perczel Mór laktanyát, amit felajánlottak a Katolikus egyetem alapítása céljából. A felajánlott épületet a kuratórium elfogadja.

1991. június 14. A Szociális és Egészségtudományi Kar megbeszélése, tanterv és tárgyleírások szemeszter és óraszám szerinti terve, oktatói .

1991. június 16. A tanterv alapján elkészített oktatási program építészeti előterve.

1991. június Dr. Prékopa András akadémikus, kuratóriumi tag elkészítette az alapítandó Business School részletes tantervét, tárgyleírásait.

1991. július 1. Emlékeztető a piliscsabai Perczel Mór Laktanya átvételével kapcsolatban- nem lehet átvenni, mert a KVSZ még nem teljesítette a feltételeket.

1991. augusztus 15. A Katolikus Egyetem magyar és angol nyelvű prospektusának elkészítése, részletes statikai, építészeti programmal, költségtervvel, az I. ütem tervével (640 millió Ft) A statikai terveket Székely Mihály, az építészeti terveket Skrabski Gyöngyi készítette el ingyen, igen nívós színvonalon.

1991. szeptember 6. Skrabski Árpád kuratóriumi elnök részére a Kincstári Vagyonkezelő Szervezet levele abban az ügyben, hogy a Szervezet csupán az épületeket és nem a laktanya területét szándékozik átadni az Alapítványnak. A Skrabski Árpáddal folytatott tárgyalások eredményeként az egész volt piliscsabai Perczel Mór laktanya tulajdonba adását biztosítják.

1991. szeptember 16. Kuratóriumi határozatok, Skarbski Árpád kuratóriumi elnök leváltása, Seregély István (érsek) elnökké választása, kuratóriumi titkár, teljes hatáskörrel Kasza Péter piliscsabai polgármester lett, akit később az egyetemi építkezésekkel kapcsolatos pénzügyi botrányok miatt elítéltek. Az általunk tanterv mélységig elkészített pszichológia, szociológia és közhasznú menedzsment karok indítását a kuratórium elvetette.

1991. október 21. Skrabski Árpád levele Seregély István érsek úrnak - válasz nem érkezett

1991. november 25. Kopp Mária levele Seregély István érsek úrnak- válasz nem érkezett

1991. ősz- Széchenyi Kinga lefordítja és kiadásra átadja a Katolikus Egyetemről szóló apostoli konstitúció magyar fordítását.

Az akkor megtervezett Szociális és Egészségtudományi kar alapítását az új kuratóriumi elnökség nem tartotta indokoltnak, így a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen ezeknek a terveknek a felhasználásával alapította meg dr. Kopp Mária 1993-ban a Magatartástudományi Intézetet [1]. A még 1991-ben elkészített, sokkal olcsóbb építészeti tervek helyett, amelyek az eredeti Perczel Mór laktanya klasszicista épületeinek átalakítására voltak alapozva, a terület és az épületek teljes átalakítása történt meg.

RektorokSzerkesztés

NagykancellárokSzerkesztés

# Kép Név Időtartam Püspöki tisztsége
1   Dr. Seregély István
(1931–2018)
1992—2005 Egri érsek
2   Em. Prof. Dr. Erdő Péter
(1952–)
2005—2015 Esztergom-Budapesti érsek
3   Dr. Veres András
(1959–)
2015—hivatalban Szombathelyi püspök
Győri püspök

DíszdoktorokSzerkesztés

Név titulus Díszdoktorrá avatás melyik kar díszdoktora
Max van der Stoel Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) Nemzeti Kisebbségi Főbiztosa 1999. november 24. Jog és Államtudományi Kar
Urbano Navarrete SJ a kánonjog professzora, a Gregoriana Pápai Egyetem egykori rektora 2000. május 2. Kánonjogi Posztgraduális Intézet
Paul Poupard bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke 2001. március 1. Hittudományi Kar
I. Bertalan konstantinápolyi pátriárka konstantinápolyi ökumenikus pátriárka 2001. április 25. Jog és Államtudományi Kar
Franciszek Macharski bíboros, a Krakkói főegyházmegye érseke, metropolita 2002. szeptember 22. Hittudományi Kar
Alfred Bayer a Hanns-Seidel-Alapítvány elnöke 2002. szeptember 22. Jog és Államtudományi Kar
Gábriel L. Asztrik O.Praem. professzor, a Notre Dame Egyetem Középkorkutató Intézetének volt igazgatója 2003.
Stephen A. Privett SJ a San Francisco-i Egyetem rektora 2004. Jog és Államtudományi Kar
James Crawford professzor, a Cambridge-i Egyetem jogi karának dékánja 2005. január 21. Jog és Államtudományi Kar
Lorenzo Ornaghi professzor, a milánói Szent Szív Katolikus Egyetem rektora 2005. november 15. Jog és Államtudományi Kar
Gerardo Marín professzor, a San Francisco-i Egyetem rektorhelyettese 2005. Jog és Államtudományi Kar
Szabó László SJ a bejrúti Szent József Egyetem nyugalmazott professzora 2005.
John Lukacs történész professzor 2009. június 10. Bölcsészettudományi Kar
Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga SDB bíboros, a Tegucigalpai főegyházmegye érseke, a Nemzetközi Karitász elnöke 2009. november 23. Bölcsészettudományi Kar
Zenon Grocholewski bíboros, a Tanulmányi Intézetek Katolikus Nevelésügyi Kongregációja prefektusa, a Gregoriana Pápai Egyetem nagykancellárja 2010. május 12. Hittudományi Kar
Vető Miklós filozófiatörténész, a Poitiers-i Egyetem professor emeritusa 2010. december 15. Bölcsészettudományi Kar
José Tomás Martin de Agar a kánonjog professzora, Pápai Szent Kereszt Egyetem 2011. május 5. Kánonjogi Posztgraduális Intézet
Bronisław Wenanty Zubert OFM a kánonjog professzora, Lublini Katolikus Egyetem 2011. május 5. Kánonjogi Posztgraduális Intézet
III. Senuda kopt pápa az alexandriai kopt ortodox egyház néhai vezetője 2011. augusztus 19. Bölcsészettudományi Kar
Jean-Luc Marion filozófus professzor, a Sorbonne (Université de Paris IV) Filozófiai Intézetének vezetője 2011. szeptember 27. Bölcsészettudományi Kar
Wolfgang Waldstein jogtörténész professzor, Innsbrucki Egyetem 2012. március 29. Jog és Államtudományi Kar
Béchara Boutros Rai libanoni maronita pátriárka 2012. október 2. Információs Technológiai Kar
Rezsőházy Rudolf történész-szociológus professzor, Université catholique de Louvain 2012. október 12. Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar
Krzysztof Zanussi lengyel filmrendező, forgatókönyvíró, European Graduate School professzor, Svájc 2013. január 28. Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar

TagságokSzerkesztés

 
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem budapesti, Szentkirályi utcai épülete
 
A Szentkirályi utcai épület főalakja
 • CEECU (Közép- és Kelet-európai katolikus egyetemek)
 • FUCE (Európai Katolikus Egyetemek Szövetsége) (honlap)
 • FIUC/IFCU (Katolikus Egyetemek Világszövetsége) (honlap)
 • IAU (Nemzetközi Egyetemi Szövetség) (honlap)
 • ELC (Európai Nyelvi Tanács) (honlap)
 • EAIE (Nemzetközi Oktatás Európai Egyesülete) (honlap)
 • DRC (Dunai Rektorok Konferenciája) (honlap)
 • IRUN (Kutatóegyetemek Nemzetközi Hálózata) (honlap)
 • REVACERN (Vallások és Értékek: Közép- és Kelet-Európai Kutatási Hálózat) (honlap)
 • CEEPUS
 • ERASMUS

Karok, intézetek, szakokSzerkesztés

Kar Rövidítés Település Honlap
Hittudományi Kar HTK Budapest www.htk.ppke.hu
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar BTK Piliscsaba, Budapest www.btk.ppke.hu
Jog- és Államtudományi Kar JÁK Budapest www.jak.ppke.hu
Kánonjogi Posztgraduális Intézet KJPI Budapest www.kjpi.ppke.hu
Információs Technológiai és Bionikai Kar ITK Budapest www.itk.ppke.hu
Vitéz János Tanárképző Központ (a PPKE BTK keretében) BTK Esztergom - Piliscsaba www.btk.ppke.hu

Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar alapképzési szakjaiSzerkesztés

1. Bölcsészettudományi képzési terület

 • Anglisztika – angol szakirány
 • Germanisztika – német szakirány
 • Keleti nyelvek és kultúrák – arab szakirány
 • Keleti nyelvek és kultúrák – hebraisztika szakirány
 • Keleti nyelvek és kultúrák – kínai szakirány
 • Magyar (finnugor, nyelvtechnológia szakirány)
 • Ókori nyelvek és kultúrák – klasszika filológia szakirány
 • Pszichológia
 • Romanisztika – francia szakirány
 • Romanisztika – olasz szakirány
 • Romanisztika – spanyol szakirány
 • Szabad bölcsészet (esztétika, filmelmélet és filmtörténet, filozófia, művészettörténet szakirány)
 • Szlavisztika – orosz szakirány
 • Szlavisztika – lengyel szakirány
 • Történelem
 • Történelem – régészet szakirány

2. Társadalomtudományi képzési terület

 • Kommunikáció- és médiatudomány (film és videó tanulmányok, közkapcsolatok, rádiós és televíziós újságírás, újságírás szakirány) Nemzetközi tanulmányok Politológia Szociológia Társadalmi tanulmányok

3. Gazdasági képzési terület

 • Közszolgálati
 • Nemzetközi gazdálkodás (külgazdasági szakirány, gazdaságdiplomácia szakirány)

Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar mesterképzési szakjaiSzerkesztés

1. Bölcsészettudományi képzési terület

 • Anglisztika (angol nyelven)
 • Arabisztika
 • Digitális bölcsészet
 • Elméleti nyelvészet
 • Esztétika
 • Filozófia
 • Fordító és tolmács*
 • Francia nyelv, irodalom és kultúra (francia nyelven)
 • Klasszika-filológia
 • Lengyel nyelv irodalom és kultúra
 • Magyar nyelv és irodalom
 • Művészettörténet
 • Német nyelv, irodalom és kultúra
 • Olasz nyelv, irodalom és kultúra (olasz nyelven)
 • Pszichológia
 • Történelem
 • Vallástörténet

2. Társadalomtudományi képzési terület

 • Kommunikáció és médiatudomány (Orientációk: multimédia, közösségi és közéleti kommunikáció)
 • Nemzetközi tanulmányok
 • Szociológia

3. Pedagógusképzés képzési terület

 • Angoltanár (5 félév)
 • Etikatanár (5 félév)
 • Filozófiatanár (5 félév)
 • Franciatanár (5 félév)
 • Latintanár (5 félév)
 • Magyartanár (5 félév)
 • Mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár (5 félév)
 • Némettanár (5 félév)
 • Olasztanár (5 félév)
 • Pedagógiatanár (5 félév)
 • Spanyoltanár (5 félév)
 • Történelemtanár (5 félév)

(Az 5 féléves tanárszakok kétszakos tanárképzés keretén belül kerülnek meghirdetésre.)

Információs Technológiai és Bionikai KarSzerkesztés

 • mérnök informatikus
 • molekuláris bionika mérnöki
 • orvosi biotechnológia
 • info-bionika mérnöki


Jog- és Államtudományi KarSzerkesztés

http://jak.ppke.hu/

 • igazságügyi igazgatási BA
 • jogász osztatlan képzés


Posztgraduális képzések (http://jak.ppke.hu/deak-ferenc-intezet)

 • Képzések jogászoknak:
  • Agrárjogi- és vidékfejlesztési szakjogász
  • Angol jogi szakfordító szakjogász
  • Európa-jogi szakjogász
  • Európa-jogi szakjogász (angol nyelven)
  • Fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza
  • Gazdasági büntetőjogi szakjogász
  • Gazdasági jogi szakjogász
  • Ingatlanforgalmi szakjogász
  • Innováció- és szellemitulajdon-védelmi szakjogász képzés
  • Kártérítési jogi szakjogász
  • Kiberbűnözés, korrupció és pénzmosás elleni szakjogász
  • Környezetvédelmi szakjogász
  • Közbeszerzési szakjogász
  • Közlekedési és közlekedésigazgatási szakjogász
  • Közszolgálati szabályozási és kodifikációs szakjogász
  • Kriminalisztikai szakjogász
  • Médiajogi szakjogász
  • Pénzügyi jogi szakjogász
  • Sportjogi szakjogász
  • Szabályozott iparági szakjogász
  • Társasági jogi és cégjogi szakjogász
  • Tőkepiaci és bank szakjogász
  • Uniós perjogi szakjogász (angol nyelven)
  • Versenyjogi szakjogász
 • Képzések nem jogászoknak:
  • Agrár- és vidékfejlesztési igazgatási szakember
  • Angol jogi szakfordító
  • Innováció- és szellemitulajdon-védelmi szakember képzés
  • Jogi szakokleveles gazdasági szakember
  • Jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember
  • Jogi szakokleveles közbeszerzési szakreferens
  • Jogi szakokleveles kultúraszervező menedzser
  • Jogi szakokleveles orvos és egészségügyi szakember
  • Jogi szakokleveles sportszakember
  • Jogi szakokleveles szabályozott iparági szakember
  • Kriminalisztikai szakokleveles rendvédelmi szakember


Vitéz János KarSzerkesztés

 • andragógia
 • kommunikáció és médiatudomány
 • óvodapedagógus
 • óvodapedagógus - német-, szlovák nemzetiségi szakirány
 • szociálpedagógia
 • tanító
 • tanító - német-, szlovák nemzetiségi szakirány

Hittudományi KarSzerkesztés

 • katekéta - lelkipásztori-tanácsadó BA
 • katolikus közösségszervező BA
 • hittanár - nevelő MA
 • kánonjogász MA
 • teológia
 • katolikus hit- és erkölcsoktató szakirányú továbbképzés
 • Hittudományi PhD képzés: Teológiai Program; Kánonjogi Program

JegyzetekSzerkesztés

 1. a b Statisztikai Tájékoztató – Oktatási évkönyv 2013/2014
 2. http://ppke.hu/egyetemunk/tortenet/
 3. MNO Magyar Nemzet Online
 4. http://www.kemma.hu/cikk/201970[halott link]
 5. Archivált másolat. [2010. szeptember 18-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. szeptember 22.)
 6. Dr.Kopp Maria 2012.Marcius 30[pontosabban?]

ForrásokSzerkesztés

 • Felsőoktatási felvételi tájékoztató, Felvi könyvek, 2010, ISSN 0324-2226

További információkSzerkesztés

A Wikimédia Commons tartalmaz Pázmány Péter Katolikus Egyetem témájú médiaállományokat.

Kutatóközpontok

Alapítványok

Egyéb