Ciklindependens kináz

(Ciklin-dependens kináz szócikkből átirányítva)

A ciklindependens kinázok (avagy Cdk-k) a sejtciklus szabályozásában szerepet játszó fehérje foszforiláló (kináz) funkciójú enzimek. A ciklinnel való kötődés során aktiválódnak, ciklin – ciklindependens kináz komplexet alkotva ezzel. A komplexek eltérő szerkezetűek és összetételűek a sejtciklus más-más fázisában. A sejtciklus során a ciklindependens kinázok mennyisége változatlan, de a ciklinek szintézisének és degradációjának függvényében, aktivitásuk jelentősen változik.

Jelentős Cdk-k szerkesztés

  • MPF: Mitózis Promoting Factor. Cdk1 és B-ciklin komplexe. A mitózis előkészítésében játszik szerepet a sejtciklus G2 szakaszában.
  • Cdk2-E-ciklin: A sejtciklus G1 fázisának beindításáért felelős
  • Cdk2-A-ciklin: A sejtciklusban a pre-Replikációs-komplex aktivációjában játszik szerepet, nélküle nem következhetne be a DNS megkettőződése
  • Cdk4/6-D-ciklin: A sejtciklus beindításáért felelős, D-ciklin nélkül nem indulna el az interfázisos sejt átalakulása osztódó sejtté.

Ciklin és Cdk-k szerepe a sejtciklusban szerkesztés

Fázis Ciklin Cdk
G1 D, E CDK4, CDK2, CDK6
S A, E CDK2
G2 A CDK2
M B CDK1

Története szerkesztés

Leland H. Hartwell, Timothy Hunt és Paul Nurse 2001-ben fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat kaptak a ciklin és ciklindependens kinázok területén tett felfedezéseikért.

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés