Főmenü megnyitása
Contenta logo

A Contenta az SZTE Klebelsberg Könyvtár által üzemeltetett hét intézményi repozitórium összefoglaló neve. Célja egyfelől a feltöltött tudományos publikációk feltárása, indexelése, egymással és a már létező adatbázisokkal való összekapcsolása, másfelől a szakdolgozatok, disszertációk törvény által előírt archiválási kötelezettségének teljesítése. Az elektronikus tartalmak egy csoportja az interneten bárki számára elérhető, másik részét az egyetemi hálózathoz akár távoli eléréssel csatlakozók, a harmadikat a helyi hálózatra fellépők használhatják.

Tartalomjegyzék

A Contenta fejlesztéseSzerkesztés

A korábban digitalizált, teljes szöveggel visszakereshető egymillió oldalnyi dokumentum mellé 2012 folyamán újabb 210 ezer oldal került. Ezt két nagy teljesítményű gép megvásárlása tette lehetővé. A Kodak i660 dokumentumszkenner akár 300 x 800 mm-es méretű lapok tömeges (120 lap/sec sebességű) beolvasására és szöveggé alakítására is alkalmas. Naponta tízezer, összesen ötmillió oldal feldolgozására képes. Az állományvédelmi okból nem felvágható dokumentumokat Zeutschel OmniScan 12000 C könyvszkennerrel végzik.

A repozitóriumrendszer három újonnan fejlesztett elemét (az egyetemi kiadványok, az egyetemtörténet és az egyéb folyóiratok adatbázisát) a saját fejlesztésű, Bodza-alapú közös keresőfelület köti össze. Ezt a jövőben kiterjesztik a jelenleg az EPrints szabad szoftver alatt futó négy másik repozitóriumra is.

A Contenta részeiSzerkesztés

Az SZTE Diplomamunka RepozitóriumSzerkesztés

A Szegedi Tudományegyetemen 1960 óta született diplomamunkák adatbázisa. Több mint huszonkétezer, kétrétegű fájlként feldolgozott, összesen egymillió oldal terjedelmű szakdolgozatot tartalmaz a következő szakterületekről és évekből:

  • Állam- és Jogtudományi Kar, 1969–2011 (13406 szakdolgozat, 665 ezer oldal)
  • Gazdaságtudományi Kar, 2000–2011 (4652 szakdolgozat, 180 ezer oldal)
  • Informatikai Tanszékcsoport, 1960–2014 (4603 szakdolgozat, 200 ezer oldal)
  • Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék, 1999–2014 (776 szakdolgozat, 24 ezer oldal)
  • Zeneművészeti Kar, 2002–2005 (200 szakdolgozat, 6000 oldal)
  • Bölcsészettudományi Kar, 1921-2015 (10633 szakdolgozat)

Az adatbázis a védés dátuma, a képzés területe, kar, tanszék vagy intézet, szak és szerző szerinti keresést tesz lehetővé. A szövegek csak a könyvtár kijelölt gépein tanulmányozhatók, de még azokról sem tölthetők le. Néhány kar és tanszék dékáni engedélyhez köti a betekintést.

Az SZTE Doktori Értekezések RepozitóriumSzerkesztés

A Szegedi Tudományegyetemen született doktori disszertációk adatbázisa a könyvtár időrendben első repozitóriuma. A 2000. január 1. után megvédett körülbelül kétezer értekezés gyűjtőhelye. Keresni a védés dátuma, tudományterület, doktori iskola és szerző szerint lehet benne. 2010. április 2. óta a disszertáció feltöltése az adatbázisba a doktori eljárás részét képezi. Ha szükséges, a munkát a könyvtárosok egészítik ki metaadatokkal. Ugyanígy a könyvtár feladata a disszertációk retrospektív feltöltése a doktori iskolák adminisztrátoraival együttműködve. A szövegek bárki számára szabadon hozzáférhetők az interneten.

Az SZTE Publicatio RepozitóriumSzerkesztés

A Szegedi Tudományegyetemen született tudományos művek és művészeti alkotások teljes szövegű adatbázisa. Célja, hogy a Magyar Tudományos Művek Tárának adatbázisához kapcsolódva a szerző feltölthesse írását. A repozitóriumban megtalálható mintegy hétszáz publikáció között dátum, tárgyszó, kar és szerző szerint lehet keresni. A szövegek egy része szabadon hozzáférhető, a többi szerzői jogi okokból csak az adminisztrátorok számára megnyitható.

Az SZTE Szenátusi RepozitóriumSzerkesztés

A Szegedi Tudományegyetem Szenátus dokumentumainak adatbázisa, amely csak az egyetem belső hálózatáról elérhető.

Az SZTE Egyetemi KiadványokSzerkesztés

A Szegedi Tudományegyetemen és jogelődeiben létrehozott vagy az egyetem kutatóihoz kötődő tudományos és szépirodalmi kiadványok (zömmel a különféle Acták) adatbázisa, amelyben valamennyi dokumentumot cikkszinten is feldolgoznak. A 173 folyóirat tizenegyezer cikkének több mint 200 ezer oldalnyi szövege és valamennyi bibliográfiai adata kereshető. A szövegek tanulmányozását szerzői jogi okokból csak egyetemi internetcímekről engedélyezik.

Az SZTE UnivHistóriaSzerkesztés

A Szegedi Tudományegyetemhez és jogelődjeihez köthető egyetemtörténeti jelentőségű kiadványok (évkönyvek, tanrendek, egyetemi újságok, hallgatói lapok) adatbázisa. 75 cím (köztük a Szegedi Egyetem) több ezer oldalnyi tartalmát szolgáltatja az interneten bárki által elérhető formában.

Az SZTE MiscellaneaSzerkesztés

Egyéb elektronikusan hozzáférhető periodikák adatbázisa. Digitalizálásukat vagy saját jelentőségük, vagy az állomány védelmének okán tartották fontosnak. Az adatbázisban 55 folyóirat (pl.: Automobil Motorsport, Magyar Építőművészet, Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, Tennisz és Golf, Magyar Pályázatok, Foto, Hamvasztás, Mozihét, Tüsök) több ezer oldalnyi cikke elérhető az internet nyilvánossága számára.

DélmagyArchívSzerkesztés

A DélmagyArchív névre hallgató adatbázis a Délmagyarország című regionális napilap 1910-1970 között megjelent lapszámait tartalmazza jelenleg, digitalizált, teljes szövegű formában. A projekt létrejöttét a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára, a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár valamint a Lapcom Zrt., a Délmagyarország napilap jelenlegi kiadója közötti együttműködés tette lehetővé.

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés