A családregény a regény műfaján belül azoknak a műveknek a pontos műfaji megjelölése, melyeknél a cselekmény középpontjában egy család több generáción átívelő története áll. Egyik ismert példája Thomas Mann A Buddenbrook ház című regénye.

Az egyik legismertebb családregény A Buddenbrook ház borítója

A családregény jellegzetesen polgári műfaj; a nemzedékek egymást követő sorstörténete egyben polgárságtörténet, melyben a feltörekvés, a konszolidáció és a hanyatlás korszakai követik egymást. Mindez egyben értéktörténet is; a megvalósított és végül elherdált-megtagadott értékek annak a „protestáns etikának” a jegyében állnak, melyet Max Weber a polgári identitás alapjának tekintett.[1]

Családregények a világirodalomban szerkesztés

Családregények a magyar irodalomban szerkesztés

Források szerkesztés

  1. Láng Gusztáv: Wass Albert, a regényíró, Korunk, 2005 július