Daday Jenő

(1855-1920) magyarországi román zoológus, hidrobiológus, egyetemi tanár

Deési Daday Jenő (Buzamező, 1855. május 24.Budapest, 1920. április 2. ) zoológus, hidrobiológus, egyetemi tanár; a Magyar Tudományos Akadémia tagja (l. 1889; t. 1910).

Daday Jenő
Eugen von Daday.jpg
Született 1855. május 24.
Buzamező
Elhunyt 1920. április 2. (64 évesen)
Budapest
Állampolgársága
Foglalkozása zoológus,
hidrobiológus,
szakíró,
egyetemi tanár
Iskolái Babeș–Bolyai Tudományegyetem (–1878)

ÉletpályájaSzerkesztés

Daday Elek földbirtokos és kisbúni Méhesy Sarolta fia. A gimnáziumot 1874-ben végezte el a kolozsvári református főiskolában, majd beiratkozott a kolozsvári egyetem matematika–természettudomány karára. Az első évfolyamon állami állattani ösztöndíjat kapott, melyet három éven át élvezett. 1878. márciusban a természetrajzi tudományokból bölcselet-doktori oklevelet, júniusban természetrajzból és vegytanból tanári képesítést nyert.

1878. május elsejétől 1885. szeptemberig a kolozsvári egyetem állat- és összehasonlító bonctani tanszékén tanársegédként működött. Közben magántanári képesítést szerzett, az állat- és összehasonlító bonctanból helyettesként előadásokat és gyakorlatokat tartott. 1885. szeptembertől 1886. május végéig állami ösztöndíjjal a nápolyi Stazione zoologica-ban működött. Hazatérve folytatta a kolozsvári egyetemen magántanári előadásait. 1887-ben néhány hónapig a kecskeméti állami főreáliskolában helyettes tanár, majd a Magyar Nemzeti Múzeum állattárában segédőr volt. 1888-ban a budapesti egyetemen magántanár lett. 1891. decemberben a moszkvai etnográfiai és antropológiai társaság tagjává választotta.

Természetrajzi, főleg állattani cikkei számos lapban és folyóiratban, többek között a Természettudományi Közlönyben (1883-tól), az Akadémiai Értesítőben (1891: A m. tud. akadémia zoológiai kiadványai 1832-től 1890-ig; névtelenül) és a Természettudományi Társulat Emlékkönyvében (1892: Az alsóbbrendű édesvízi állatok szülői gondoskodása) jelentek meg.

MunkáiSzerkesztés

 • Adalékok a rotatoriák ismeretéhez. Kolozsvár, 1877. (Erd. Múz. Egylet Évkönyvei II. k. 6. sz.)
 • A rotatoriák hímeiről. Ugyanott, 1878. (Doktori értekezés.)
 • A gryllotalpa vulgaris táplálkozás módjáról. Ugyanott, 1878. (Értesítő a kolozsvári Orvos-Term. Társulat Szaküléseiről III.)
 • A gryllotalpa vulgaris L. élősdi fonálférgei. U. ott, 1879. (Orvos-Term. Értesítő IV. Term. Szak.)
 • Rana esculenta L. var. rana ridibunda. Pall. U. ott, 1879. (Orvos-T. Ért. IV. Term. Szak.)
 • Oecistes crystallinus, Ehrb. Bpest, 1879. (Természetrajzi Füzetek III.)
 • Az álskorpiók vérkeringési szervéről. U. ott, 1880. (Term. Füz. IV.)
 • A pesterei barlangban tett kutatások eredménye. Kolozsvár, 1880. (Orv. T. Ért. V. Term. Szak.)
 • Észrevétel dr. Primics Gy. Ősemlősök csontjai a pesterei barlangból c. cikkére. U. ott, 1880. (Orv. T. Ért. VI. Term. Szak.)
 • Az álskorpiók boncztana. U. ott, 1882. (Orv. T. Ért. VII. Term. Szak.)
 • Adatok Kolozsvár és környéke crustacea-faunájának ismeretéhez. U. ott, 1882. (Orvos. Term. Ért. vII. Term. Szak.)
 • Adatok a Sz. Anna és Mohos-tó faunájának ismeretéhez. Kolozsvár, 1883. (Orv. T. Ért. VIII. Term. Szak.)
 • Uj adatok a kerekesférgek ismeretéhez. Bpest. (Akad. Math. és Term. Ért. I. köt. 8. 9. füzet.)
 • Ichthydium Entzii, a kolozsvári édesvizi fauna egy új alakja. U. ott, 1883. (Term. Füz. V.)
 • A magyar állattani irodalom ismertetése 1870-1880-ig. U. ott. 1882.
 • Adatok a dévai vizek faunájának ismeretéhez. Kolozsvár, 1883. (Orvos T. Ért. VIII. Term. Szak.)
 • Neue Beiträge zur Kenntniss der Räderthiere. U. ott, 1883. (Math. u. N. Berichte aus Ungarn.)
 • Házi állataink eredetéről. Kolozsvár, 1883. (Orvos Term. Ért. Népszerű Szak. 5. sz.)
 • Adatok a Retyezát tavai Crustacea-faunájának ismeretéhez, Budapest, 1883. (Term. Füzetek VII.)
 • Adatok a Cilioflagellaták ismeretéhez. U. ott, 1883. (Értek. a term. tud. kör. XIII. 15. sz.) REAL-EOD
 • Über eine Polythalamie der Kochsalztümpel bei Déva in Siebenbürgen. Leipzig, 1884. (Zeitschrift f. wiss. Zoologie XL.)
 • Catalogus Crustacerum faunae Transylvaniae. Kolozsvár, 1884. (Orv. Term. Ért. term. Szak.)
 • Uj adatok a kerekesférgek ismeretéhez. Budapest, 1884. (Mathem. és Term. Közlem. XIX. 2. sz.)
 • A Magyarországban eddig talált szabadon élő evezőlábú rákok magánrajza. U. ott, 1884. (Math. és T. Közlem. XIX. 5. Az akadémia által dicsérettel kitüntetett pályamű.) Online
 • A Balaton titkai. Kolozsvár, 1885. (Orvos T. Ért. Népsz. Szak. 4. sz.)
 • Ujabb adatok Kolozsvár és Erdély crustacea-faunájának ismeretéhez. U. ott, 1885. (Orvos T. Ért Term. Szak.)
 • Adatok a Balaton faunájának ismeretéhez. Budapest, 1884. (Math. és Term. Ért. III. 6. 7.)
 • Uj állatfajok Budapest édesvizi faunájából. U. ott, 1884. (Term. Füzetek IX.)
 • Névjegyzék és tárgymutató a kolozsvári orv. term. tud. társ. 1876-tól 1883-ig megjelent kiadványaihoz. Kolozsvár, 1884.
 • Jelentés az 1884. év nyarán Magyarország különböző vidékein végzett crustaceologiai kutatások eredményéről. Budapest, 1885. (Mathem. és Term. Közlemény. XX. 3.)
 • Adatok Magyar- és Erdélyország néhány édesvizű medencéjének nyilt tükri faunájához. U. ott, 1885. (Orvos Term. Ért.)
 • Jelentés az erd. orsz. múzeumegylet igazgatóválasztmányának megbizásából az 1885. év nyarán végzett chiropterologiai gyűjtések eredményeiről, és az erd. orsz. múzeum-egylet denevér-gyűjteményének jegyzéke. U. ott, 1885. (Orv. Term. Ért.)
 • A Hexarthra polyptera Schm. bonc-, szövet- és élettani viszonyai. Budapest, 1886. (Term. Füz. X. A kir. m. term. tud. társulattól 300 forinttal jutalmazott pályamű.)
 • Ein kleiner Beitrag zur Kenntniss der Inusorien-Fauna des Golfes von Neapel. Berlin, 1886. (Mittheilungen aus d. zool. Station zu Neapel VI.)
 • Einiges über F. v. Stein's Cilioflagellaten-Gattung Cenchridium. Leipzig, 1886. (Zool. Anzeiger.)
 • Uj adatok Erdély denevér faunájának ismeretéhez]. Budapest, 1887. (Értekezések a term. tud. kör. XVI. 7.) REAL-EOD
 • Monographie der Familie der Tintinnodeen. Berlin, 1887. (Mittheilungen aus der zool. Station zu Neapel VII. 4.)
 • Tintinnodeák szervezeti viszonyai. Budapest, 1887. (Mathem. és Term. Közlem. XXII. 4. sz.)
 • Conspectus specierum Branchiopodorum faunae Hungaricae. U. ott, 1888. (Mathem. és Term. Közlem. XXIII. 3. sz.)
 • A heterogenesis egy érdekes esete a kerekesférgeknél. U. ott, 1888. (Mathem. és Term. Értesítő. VII. 1. sz.)
 • A nápolyi öböl dinoflagellatáinak rendszeres átnézete. U. ott, 1888. (Term. Füzetek XI. 2. sz.)
 • Egy szabadon uszó acineta a nápolyi öbölből. U. ott, 1888. (U. ott).
 • Egy új cercaria-forma a nápolyi öbölből. U. ott, 1888. (U. ott).
 • A magyar nemzeti múzeum álskorpióinak áttekintése. U. ott, 1888. (Term. Füz. XII. 3. 4. f. Németűl is u. ott.)
 • A magyarországi cladocerák magánrajza. U. ott, 1888. REAL-EOD
 • Adatok a Kaukázus álskorpiófaunájának ismeretéhez. Ugyan ott, 1889. (Term. Füz. XII. 1. f.)
 • Egy braziliai uj álskorpiófaj a magyar nemz. múzeum állattárában. U. ott, 1889. (U. ott.)
 • Ujabb adatok a magyar-fauna álskorpióinak ismeretéhez. U. ott, 1889. (U. ott).
 • Ubersicht der Branchipus-Arten Ungarns. U. ott, 1889. (Mathem. Naturw. Berichte aus Ungarn VI.)
 • Előmunkálat a rovartani magyar műszótárhoz. A kir. m. term. társ. megbizásából. U. ott, 1889. (Kézirat gyanánt).
 • Adatok a Balkán-félsziget álskorpiófaunájának ismeretéhez. Ugyanott, 1889. (Term. Füz. XII. 2. 3. f.)
 • Erdély faunájának százlábúi. U. ott, 1889. (U. ott).
 • A magyarországi myriopodák magánrajza. Ugyan ott, 1889.
 • A nápolyi öböl rotatoriái. U. ott, 1890. (Term. Ért. XIX. 7. sz.) REAL-EOD
 • A m. n. múzeum idegenföldi myriopodái. U. ott, 1890. (Term. Füz. XII. 4. f.)
 • Branchipus paludosos Müll. O. Fr. a magyar faunában. U. ott, 1890. (U. ott, XIII. 1. f. Németűl is.)
 • A budapesti könyvtárakban található természetrajzi folyóiratok jegyzéke. U. ott, 1890. (M. Könyv-Szemle.)
 • A magyarországi diaptomus-fajok átnézete. U. ott, 1891. (Term. Füz. XIII. 4. f.)
 • Die Räderthiere des Golfes von Neapel. Ugyanott, 1891. (Mathem.-Naturw. Berichte aus Ungarn VIII.)
 • Az Asplancha-fajok áttekintése és hazai képviselőik. U. ott. 1891. (Mathem. és Term. Értesítő IX. 8. 9. f.)
 • Adatok Magyarország édesvízi mikroskopos faunájának ismeretéhez. U. ott, 1891. (Term. Füz. XIV. 1. 2. f.)
 • Schizocerca diversicornis Daday, vagy brachionis amphifurcatus Imhof. Synonymikai észrevétel. U. ott, 1891. (Term. Füz. XIV. 1. 2. f. Németűl is u. ott és a lipcsei Zoolog. Anzeigerben.)
 • A magyar állattani irodalom ismertetése 1881-től 1890-ig. U. ott, 1891. REAL-EOD
 • Az eddig pontosan ismert diaptomus-fajok meghatározó táblázata. U. ott, 1891. (Term. Füz. XVI. 1. 2. f.)
 • A Balaton microscopos állatairól. U. ott, 1891. (M. Földrajzi Társ. Balaton-Bizottságának Jelentésé-ből.)
 • Vezető az állattárban. Budapest, 1891 (névtelenül.)
 • A kagylósrákok harántcsíkos izomrostjainak finomabb szerkezete. Budapest, 1893 REAL-EOD
 • Rovartani műszótár. Budapest, 1894 REAL-EOD
 • Mikroskopische Süsswasserthiere aus Ceylon. Budapest, 1898 Online
 • A magyarországi kagylósrákok magánrajza : Ostrapoda Hungariae. Budapest, 1900 REAL-EOD

ForrásokSzerkesztés