Dimitrie Eustatievici

Dimitrie Eustatievici (Grid, Eusthatiev, Eustatu, Eustat stb.) (Brassó, az 1720-as évek második fele – vsz. Nagyszeben, 1796) az első román nyelvtan írója. Családja macedoromán eredetű, és korábban Fogaras vidékén élt (valószínűleg Grid falu nevéből származik az általa már nem használt Grid családnév). Nagyapja bolgárszegi archidiakónus volt, apja, Eustatie Vasilievici Grid részt vett az ortodox erdélyi románok Erzsébet orosz cárnőhöz vezetett követségében. Constantin Mavrocordat havasalföldi fejedelem adott megbízást nyelvtana megírására, mert az általa tervezett fordítói munkákhoz román nyelvtanra volt szüksége. Nyilván a fejedelem költségén végezte előbb a kijevi latin, majd valószínűleg a moszkvai Szláv–görög–latin akadémiát. Beszélt oroszul, szerbül, újgörögül (magyarul nem), nyelvtanának körülményes román mondatai pedig erős egyházi szláv befolyásról tanúskodnak.

Dimitrie Eustatievici
Született 1730[1]
Brassó
Elhunyt 1795. május 27. (64-65 évesen)
Brassó
Állampolgársága Habsburg Birodalom
Foglalkozása író
Iskolái Kiev Theological Academy

A bolgárszegi iskola tanítójaként, 1757-ben írta több mint 250 oldalas román nyelvtanát. Ehhez Antonio Catiforo 1734-ben megjelent görög nyelvtanát használta modellként. Műve kéziratban maradt. Franz Josef Sulzer jászvásári tanár a maga számára lemásoltatta, de Gheorghe Șincai nyelvtanának megjelenése után már nem vállalkozott kiadására. Eustatievici közben püspöki titkár lett Dionisije Novaković mellett. A szerb orientáció híve volt, az ortodox románságot az „illír nemzet” részének tekintette. Románra fordította a magyarországi ortodox szerbek privilégiumait. II. József 1786-ban kinevezte az erdélyi ortodox iskolák első felügyelőjévé. 1786-tól 1791-ig tanítóképző tanfolyamokat vezetett Nagyszebenben. Jelentős vagyont gyűjtött, Csernátfaluban ménese volt. Több állítólagos munkája kéziratban sem maradt fenn.

Ismert műveiSzerkesztés

  • Gramatica rumânească (kézirat)
  • Dezvoaltele și tâlcuitele Evanghelii... Sibiiu [Nagyszeben], 1790 [1] PDF
  • Synopsis... [bibliakompendium] Uo., 1791
  • Scurt izvod pentru lucruri de obște și de chilin în scrisori de multe chipuri. ('Rövid minta a közös és egyéni munkák számára, különféle levelekben'). Uo., 1792

ForrásokSzerkesztés

  • Nagy Béla: Dimitrie Eustatievici, az első román nyelvtan szerzője. Filológiai Közlöny 1961, 139–148. és 374–388. o.
  1. BnF források (francia nyelven)