Dinamikus egyensúly

Dinamikus egyensúlynak nevezzük azt az állapotot, amelyben valamely megfordítható folyamat oda- és visszaalakulási sebessége megegyezik. Ekkor makroszkopikusan szemlélve a rendszert sem kvalitatív, sem kvantitatív változást nem tapasztalunk, miközben mikroszkopikusan az ellentétes irányú elemi folyamatok szüntelenül végbemennek. A dinamikus egyensúly ideális állapotnak tekinthető, hiszen a természetben az apró, perturbáló hatásoknak köszönhetően tulajdonképpen semmilyen dinamikus rendszer sem lehet makroszkopikusan nyugalomban.

BővebbenSzerkesztés

A kémiai reakciók lehetnek irreverzibilisek (nem megfordíthatóak) és reverzibilisek (megfordíthatóak), például:  .

Mivel az ellentétes irányú reakciók sebessége egyenlő, ezért  .

 ,

ahol a   a reakciósebességi állandó.

 

Tehát időegység alatt ugyanannyi termék képződik, mint amennyi visszaalakul.

 
 

Két állandó hányadosa is állandó, ezért az egyensúlyi állandó  .

Az egyensúlyi állandó egyenlő a termékek megfelelő hatványon vett egyensúlyi koncentrációinak szorzata és a kiindulási anyagok egyensúlyi koncentrációinak megfelelő hatványon vett szorzatának hányadosával.

Az egyensúlyi állandó kiszámításaSzerkesztés

Az A + 2B ⇌ C reakcióegyenletben, ha 3-3 mol/dm³ koncentrációjú A és B anyagból kiindulva az A anyag 10%-a alakul át, akkor az egyensúlyi állandó kiszámításának a módja:

A + 2B C
K: 3 3
R: 0,3 0,6 0,3
E: 2,7 2,4 0,3

ahol

  • K: a kezdeti (kiindulási) koncentráció (mol/dm³-ben);
  • R: a reakcióban részt vevő és keletkező anyagok koncentrációja;
  • E: az egyensúlyi koncentráció.

Az egyensúlyi állandó így:

 

Lásd mégSzerkesztés

További információkSzerkesztés