Egyensúly (egyértelműsítő lap)

Az egyensúly általában egy rendszernek az az állapota, amelyben az egymásra ható erők hatásának összege zéró. Ilyen állapotot, vagy erre való hivatkozást különböző tárgykörben is találhatunk, úgymint:

 • biológiában
 • fizikában
 • kémiában
 • (piac-) és közgazdaságtanban
 • pszichológiában
 • zenében
 • stb.
Egy rendszer stabil, passzív egyensúlyban, csak a gravitáció hatása alatt
Egy rendszer instabil, veszélyes egyensúlyban
Egy rendszer külső befolyás alatt, dinamikus egyensúlyban: Foucault ingája

Egyensúly a különböző tárgykörökben:

BiológiaSzerkesztés

 • Egyensúly (képesség): Egyensúly érzése (angol: Equilibrioception).
 • Homeosztázis: Egy nyílt (alapvetően biológiai) rendszer azon képessége, hogy belső környezetét szabályozni tudja.
 • Populációgenetika (Genetikai egyensúly): Olyan elképzelt állapot amelyben egy adott népességhez viszonyított születési arány az elhalálozási aránnyal megegyezik.
 • Populációgenetika (Punktualizmus vagy punktuált egyensúly): Ennek elmélete szerint a genetikai fejlődés nem folyamatos, hanem megszakításokkal történik.
 • Üledékképződési egyensúly (angol: Sedimentation equilibrium): Biológiai laboratóriumi módszer proteinek egyedi eloszlásának ultracentrifugával való meghatározására és a közöttük lefolyó kémiai reakciók tanulmányozására oldatban, ultracentrifuga segítségével.

FizikaSzerkesztés

JátékelméletSzerkesztés

 • Korrelált egyensúly
 • Nash-egyensúly
  • Kvázi perfekt egyensúly
  • Szekvenciális egyensúly (egymást követő)
 • Szimmetrikus egyensúly
 • Remegő kezes tökéletes egyensúly

KémiaSzerkesztés

(Piac-) és közgazdaságtanSzerkesztés

PszichológiaSzerkesztés

Depresszió: A lelki egyensúly felborulása.