Erdélyi református egyházkerület

A reformáció már a 16. század ötödik évtizedében meggyökerezett az erdélyi magyar lakosság körében és a református teológia hamarosan uralkodóvá vált. 1559-ben a marosvásárhelyi zsinat elfogadta az úrvacsoráról szóló református tanítást, majd 1564-ben, a nagyenyedi zsinaton a helvét, illetve lutheri irányú reformációk elváltak egymástól. Ettől az időponttól számítható az Erdélyi református egyház létrejötte. és egyben az Erdélyi református egyházkerület is megszületett.

Erdélyi református egyházkerület
Valláskeresztény
Felekezetreformátus
Eredetreformáció
Lelkészi vezetőFt. Kató Béla[1][2]
Tisztségepüspök,
a zsinat lelkészi elnöke
Nemlelkészi vezető-
Tisztségefőgondnok,
a zsinat világi elnöke
Tagságkb. 500 000
Nyelvmagyar
Alapítva1564
StátuszA Romániai református egyház egyházkerülete
Ország Románia
SzékhelyKolozsvár

Az Erdélyi református egyházkerület weboldala
A püspöki hivatal épülete a Király/I.C. Brătianu utcában

A történelmi Erdély kisebb, mint a ma annak nevezett terület. Ma a Partium területén működik a Királyhágómelléki református egyházkerület, amely akkor a (debreceni székhelyű) Tiszántúli református egyházkerülethez tartozott. Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátum Erdélyt Partiummal Romániához kapcsolta, és így megszületett Nagy Erdély is egyben.

A kommunista időszakban az Erdélyi református egyházkerület, más felekezetek egyházkerületei mellett elveszítette épületeit és vagyonait. A mai napig is csak ezeknek csak egy részét kapta vissza. Kolozsvárott sikerült újraindítani a református gimnáziumot – kollégiumot (I.-XII. osztályokkal), amely a kezdeti évek után beköltözhetett a visszakapott kollégiumi épületbe, ahol kollégiumi szállások is vannak. Azelőtt a vidéki tanulók az államtól bérelt bentlakásokban, mostoha körülmények között laktak. A kolozsvári iskolán kívül öt városban (Marosvásárhely, Nagyenyed, Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely és Kézdivásárhely) indultak református osztályok, amelyek később önállósultak. Kézdivásárhelyen és Nagyenyeden az Egyházkerület támogatásával internátust is sikerült létrehozni.

Jegyzetek szerkesztés

  1. parokia.hu, 2012.
  2. Szabadság, 2017. augusztus 20.

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés

További információk szerkesztés