Eseményalgebra

Az eseményalgebra a valószínűségszámításban egy halmazalgebra, ami egy eseménytér felett értelmezett eseményeket elemekként tartalmazza. Legfeljebb megszámlálható végtelen eseménytér felett minden halmaz eseménynek tekinthető, de egyébként nem, ahogy azt a Vitali-tétel is megmutatja. Ez azt a negatív eredményt mondja ki, hogy nem megszámlálható térben nem lehet minden halmaz mérhető, így nem lehet minden halmazhoz valószínűséget rendelni.

Definíció szerkesztés

Adva legyen egy   eseménytér, ami magában foglalja a vizsgált véletlen kísérletek lehetséges kimeneteleit. Ekkor az   alaphalmazon   σ-algebra eseményalgebra, amit neveznek eseményrendszernek is. Néha az   párost nevezik eseménytérnek,[1] melynek megfelelője a mértékelméletben a mérhető tér.

Hierarchia szerkesztés

  • A kimenetelek az eseménytér és az események elemei.
  • Az események az eseménytér részhalmazai és az eseményalgebrák elemei. Elemeik a kimenetelek.
  • Az eseményalgebrák a hatványhalmaz részhalmazai.

Különbséget kell tenni az   kimenetel és az   esemény között, habár ezt gyakran elhanyagolják.

Példa szerkesztés

Tekintsük az   eseményteret, ennek elemei  . Egy lehetséges eseményalgebra

 .

Ez a példa azt is mutatja, hogy nem kell az eseménytér minden elemének eseménynek lennie.

A σ-algebra szükségessége szerkesztés

A véletlen kísérletek modellezésére σ-algebrára van szükség a következők miatt:

  • A biztos eseménynek (valami történik) eseménynek kell lennie, és ehhez az 1 valószínűséget rendelni.
  • Ha egy   halmaz esemény, akkor nem bekövetkezésének is eseménynek kell lennie, mivel hozzárendelhető  , mint valószínűség. Így egy esemény komplementere is esemény.
  • Ha az   eseményekből legfeljebb megszámlálható végtelen van, akkor annak is eseménynek kell lennie, hogy legalább egyikük bekövetkezik. Így az eseményalgebrának zártnak kell lennie a legfeljebb megszámlálhatóan végtelen unióra is.

Kanonikus eseményalgebrák szerkesztés

Véges és megszámlálható végtelen eseménytér esetén választható a teljes σ-algebra, mivel ez még nem vezet ellentmondásra. Eszerint minden részhalmaz esemény. Például, ha az alaphalmaz  , akkor az eseményalgebra  .

Valós eseményhalmazokon, amelyek a valós számokat tartalmazzák, vagy annak nem megszámlálható részét, például intervallumot, vagy félegyenest, akkor az adott halmaz Borel-algebráját tekintik, ami ugyan sokkal kisebb, mint a teljes hatványhalmaz, de tartalmaz minden naiv módon konstruálható halmazt (de Vitali-halmazokat nem). Tetszőleges topologikus téren konstruálható Borel-algebra.

Ha az eseménytér több eseménytér szorzata, akkor a szorzat-σ-algebra lesz az eseményalgebra.

Jegyzetek szerkesztés

  1. Georgii: Stochastik. 2009, S. 10.

Források szerkesztés

  • Christian Hesse. Angewandte Wahrscheinlichkeitstheorie, 1., Wiesbaden: Vieweg (2003). ISBN 3-528-03183-2 
  • Hans-Otto Georgii. Stochastik. Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik, 4., Berlin: Walter de Gruyter (2009). ISBN 978-3-11-021526-7 

Fordítás szerkesztés

Ez a szócikk részben vagy egészben az Ereignissystem című német Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.