Fejér Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

A Fejér Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet büntetés-végrehajtási szerv Fejér megye székhelyén Székesfehérváron. Költségvetési szerv, jogi személy. Alaptevékenysége a külön kijelölés által meghatározott körben:

összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.

Felügyeleti szerve a Belügyminisztérium, szakfelügyeletet ellátó szerve a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága.

TörténeteSzerkesztés

  • A királyi törvényszéknek, a megyei főügyészségnek és a fogháznak helyt adó épületkomplexum 1902-ben készült el, de csak 1906-ban kezdte meg a működését. A fogházat – alapító okirata szerint – 1902-ben létesítették.
  • 1912-ben férőhelybővítésre került sor. A fogház a törvényszék irányítása és felügylete alatt működött 1945-íg.
  • A szervezett munkáltatás 1990-ben megszűnt a fogvatartottak részleges foglalkoztatása azóta költségvetési keretek között zajlik.

IrodalomSzerkesztés

  • Lőrincz József – Nagy Ferenc : Börtönügy Magyarországon (1997.)
  • 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak kiadásáról, módosításáról