Fluor-triklórmetán

Fluor-triklórmetán
IUPAC-név Fluor-triklórmetán
Más nevek Fluorkloroform, Freon 11, CFC 11, R 11, Arcton 9, Freon 11A, Freon 11B, Freon HE, Freon MF
Kémiai azonosítók
CAS-szám 75-69-4
PubChem 6389
EINECS-szám 200-892-3
RTECS szám TB6125000
SMILES
C(F)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1/CCl3F/c2-1(3,4)5
Kémiai és fizikai tulajdonságok
Kémiai képlet CCl3F
Moláris tömeg 137,37 g/mol
Megjelenés színtelen folyadék/gáz
Sűrűség 1,494 g/cm³
Olvadáspont −110,48 °C
Forráspont 23,77 °C
Oldhatóság (vízben) 1,1 g/l 20 °C-on
Gőznyomás 89 kPa 20 °C-on
131 kPa 30 °C-on
Megoszlási hányados 2,53
Veszélyek
MSDS ICSC 0047
EU Index nincs listázva
Főbb veszélyek ózonbontó
Lobbanáspont nem gyúlékony
Ha másként nem jelöljük, az adatok az anyag standardállapotára (100 kPa) és 25 °C-os hőmérsékletre vonatkoznak.

A fluor-triklórmetán, más néven Freon-11, CFC-11 vagy R-11 klórozott-fluorozott szénhidrogén. Színtelen, csaknem szagtalan folyadék, forráspontja körülbelül a szobahőmérséklettel egyezik meg.

Felhasználása szerkesztés

A fluor-triklórmetán volt az első széles körben használt hűtőközeg. (A többi hűtőközeghez képest) magas forráspontja miatt kis üzemi nyomású rendszerekben is használható, ami egyszerűbbé teszi az ilyen rendszerek mechanikai tervezését a nagyobb nyomást igénylő hűtőanyagok, mint például az R-12 vagy R-22 alkalmazásához képest. Egyes tapasztalatok ezért arra utalnak, hogy a kis nyomású (tipikusan régi) hűtőrendszerek és hűtőkészülékek tartósabbnak bizonyultak mint napjaink nagynyomású hűtőberendezései. Hűtőtechnikai hasznossága azonban ennek ellenére is kisebb mértékűnek bizonyul mint igen nagy környezetkárosító hatása.

Nagy klórtartalma, valamint a klóratomok ultraibolya fény hatására történő könnyű leszakadása miatt a hűtőközegek közül az R-11 ózonlebontó potenciálja a legnagyobb, ennek értéke definíció szerint 1,0. Előállítását az USA-ban 1995-ben befejezték. Napjainkban az EU-ban nem hozható forgalomba ilyen hűtőközeggel üzemelő készülék és a régi berendezések támogatott cseréje, begyűjtése és ártalmatlanítása jelentős EU-s források felhasználásával zajlik. Így például a lakosság térítésmentesen adhatja le ártalmatlanításra régi, freon (Fluor-triklórmetán) tartalmazó készülékeket a legtöbb műszaki kereskedésben, ahonnan megfelelő ártalmatlanító állomásokra kerülnek.

A fluor-triklórmetánt a fluor-19 NMR vizsgálatokban referencia anyagként használják.

Fizikai tulajdonságai szerkesztés

Tulajdonság Érték
Sűrűség (ρ) 0 °C-on 1,5432 g·cm−3
Sűrűség (ρ) 18,82 °C-on 1,4905 g·cm−3
Kritikus hőmérséklet (Tc) 198 °C (471 K)
Kritikus nyomás (pc) 4,410 MPa (44,1 bar)
Kritikus sűrűség (ρc) 4,151 mol·l−1
Törésmutató (n) 20 °C-on, D 1,3821
Acentrikus tényező (ω) 0,18875
Dipólusmomentum 0,450 D
Ózonlebontó potenciál (ODP) 1 (definíció szerint)
Globális felmelegedés potenciál (GWP) 4600 (CO2 = 1)

Galéria szerkesztés

Fordítás szerkesztés

Ez a szócikk részben vagy egészben a Trichlorofluoromethane című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.

Külső hivatkozások szerkesztés