Gönczöl Katalin

(1944–) magyar jogász, kriminológus, egyetemi tanár

Gönczöl Katalin (Nagykőrös, 1944. április 17. –) magyar jogász, professor emerita, nemzetközileg ismert kriminológus. 1995-2001 között az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, 2002-2009 között az Igazságügyi Minisztérium büntetőpolitikai elvi kérdéseiért felelős miniszteri biztosa, majd szakállamtitkára. Vezetője volt a 2006. szeptemberi-októberi erőszakos megmozdulások okait, hátterét és következményeinek feltárását végző szakértői vizsgálóbizottságnak.

Gönczöl Katalin
2008-ban
2008-ban
Született1944. április 17. (80 éves)
Nagykőrös
Állampolgárságamagyar
HázastársaValki László
Foglalkozása
 • jogász
 • kriminológus
Tisztsége
Kitüntetései

A Wikimédia Commons tartalmaz Gönczöl Katalin témájú médiaállományokat.
SablonWikidataSegítség

Nevéhez a bűnmegelőzés és a pártfogó felügyelet átfogó reformja, továbbá alternatív büntetési módok bevezetése fűződik. Számos alkalommal vett részt referátumokkal nemzetközi kriminológiai konferenciákon. 1983-tól a Magyar Kriminológiai Társaság titkára, főtitkára, majd elnöke. 1985-2014 között tagja volt a Nemzetközi Kriminológiai Társaság igazgató tanácsának. 1990-ben a társaság főtitkár-helyettesévé, majd elnökhelyettesévé választották. Kutatási témái: az erőszakos bűnözés, a büntetőpolitika, a bűnmegelőzés, az utógondozás, a visszaeső bűnelkövetők tipológiája, a bűnözés társadalmi újratermelődésének folyamata.

Pályafutása

szerkesztés

1944-ben született Nagykőrösön. A nagykőrösi Arany János Gimnáziumban érettségizett, 1968-ban az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerzett diplomát, és az akkor alakult kriminológiai tanszék tanársegéde, majd adjunktusa lett. Később szociológiát is tanult. Kandidátusi disszertációját a visszaeső bűnelkövetők tipológiájáról írta. 1989-ben a „bűnös szegényekről” írta akadémiai doktori disszertációját. 1979-ben egyetemi docens, 1990-ben egyetemi tanár lett. 2014-től professor emerita.

1967-1985 között szervezte és vezette a kriminológiai tanszék mellett működő tudományos diákkört. 1984-1995 között az ELTE szociálpolitikai tanszéke gondozásában folyó szociálismunkás-képzésben kriminálszociológiát is tanított. 1991-1995 között az igazságügyi szociális munkások egyetemi szintű képzését szervezte. 1980-1983 között mellékállásban a jogi karok referenseként dolgozott a Művelődési Minisztérium egyetemi és főiskolai főosztályán. 1985-1988 között az ELTE állam- és jogtudományi karának oktatási dékánhelyettese, 2003-2014 között a doktori tanács elnöke volt. Részt vett a karon 2014-ben megindult kriminológiai mester- és doktori képzés létrehozásában.

Kutatásai

szerkesztés

Részt vett az erőszakos bűnözés témakörében folyó, több éves kutatómunkában. Közreműködött a Szociálpolitikai reformok című, kiemelt tárcaközi kutatásban. 1979-80-ban a büntetés-végrehajtás nevelési koncepcióját kidolgozó bizottság munkájában vett részt. 1988-89-ben tagja volt a Szociális- és Egészségügyi Minisztérium szociálpolitikai távlati fejlesztési bizottságának. 1992-94-ben vezetésével OKTK-kutatás folyt A bűnözés új tendenciáira adott társadalmi, hatósági reakciók – bűnmegelőzés, büntetőpolitika címmel.

Tisztségei

szerkesztés
 • az állampolgári jogok országgyűlési biztosa (1995-2001)
 • a 2006. szeptemberi-októberi erőszakos megmozdulások okainak, hátterének és következményeinek feltárását végző, szakértői vizsgálóbizottság („Gönczöl-bizottság”, 2006. november 8.-2007. február 2.) vezetője[1]
 • a Genovai Nemzetközi Összehasonlító Klinikai Kriminológiai Intézet tudományos tanácsának tagja (1984-1989)
 • a Nemzetközi Kriminológiai Társaság igazgató tanácsának tagja (1985-), főtitkár-helyettese (1990)
 • a Magyar Kriminológiai Társaság titkára (1983-1991), főtitkára (1991-2004), elnöke (2004-)
 • a Penal Reform International igazgató tanácsának tagja (1988-1999)
 • az European Journal on Criminal Policy and Research kiadói tanácsának tagja (1992-2001)
 • a londoni Börtönkutatás Nemzetközi Központja tanácsadó testületének tagja (1999-)[2]
 • a Nemzetközi Ombudsman Intézet (IOI) egyik európai területi igazgatója (2000. október-2001. július)
 • az ELTE állam- és jogtudományi kara doktori tanácsának elnöke (2003-2014)

Öt monográfiája és 170-et meghaladó számú tanulmánya jelent meg, közülük több idegen nyelven.[3]

Monográfiái

szerkesztés
 • Erőszakos bűncselekmények és elkövetőik (társszerző: Vigh József, Kiss György, Szabó Árpád. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1973. 372 oldal)
 • Visszaeső bűnelkövetők tipológiája (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1980. 346 oldal)
 • Bűnözés és társadalompolitika. Szociológiai Tanulmányok 29. köt. (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987. 188 oldal)
 • Bűnös szegények. Feketén-fehéren sorozat (Közgazdasági és jogi Könyvkiadó, Budapest, 1991. 231 oldal)
 • Ombudsman 1995-2001 (Társszerző: Kóthy Judit, Helikon Kiadó, Budapest, 2002. 246 oldal)

Szerkesztés, közreműködés

szerkesztés
 • Felelősség és szankció a jogban; szerk. Asztalos László, Gönczöl Katalin; Közgazdasági és Jogi, Bp., 1980
 • Az alternatív büntetési formák és a pártfogó felügyelet Angliában és Walesben; szerk. Gönczöl Katalin; Magyar Kriminológiai Társaság, Bp., 1991 (Kriminológiai közlemények)
 • Bűn – bűnözés – börtönirodalom; többekkel; Móricz Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza, 1991
 • Munkáltatás, képzés, szakképzés a büntetés-végrehajtás alatt és az utógondozás során; szerk. Gönczöl Katalin; Magyar Kriminológiai Társaság, Bp., 1992 (Kriminológiai közlemények)
 • Deviancia, emberi jogok, garanciák. Szöveggyűjtemény a szociális szakképzés számára; vál., szerk. Gönczöl Katalin és Kerezsi Klára; ELTE Szociológiai Intézet–T-Twins, Bp., 1993 (Szociális szakképzés könyvtára)
 • A deviancia szociológiája. Szöveggyűjtemény a szociális szakképzés számára; vál., szerk. Gönczöl Katalin és Kerezsi Klára; T-Twins, Bp., 1993 (Szociális szakképzés könyvtára)
 • Büntetőpolitika, bűnmegelőzés Hollandiában; szerk. Gönczöl Katalin; Magyar Kriminológiai Társaság, Bp., 1994 (Kriminológiai közlemények)
 • Büntetőpolitika, bűnmegelőzés. Tanulmánygyűjtemény a szociális szakképzés számára; szerk. Gönczöl Katalin; ELTE Szociológiai Intézet, Bp., 1994 (A szociális munka gyakorlata)
 • A társadalmi-politikai változások és a bűnözés. A 21. század kihívása. Válogatás a 11. Nemzetközi Kriminológiai Kongresszus előadásaiból. Budapest, 1993. augusztus 22-27.; vál., szerk. Gönczöl Katalin; Magyar Kriminológiai Társaság, Bp., 1994
 • A modern büntetőpolitika problémái Nagy-Britanniában; szerk. Gönczöl Katalin; Magyar Kriminológiai Társaság, Bp., 1995 (Kriminológiai közlemények)
 • A deviancia szociológiája. Szöveggyűjtemény; vál., szerk. Gönczöl Katalin és Kerezsi Klára; Hilscher Szociálpolitikai Egyesület–ELTE Szociológiai Intézete, Bp., 1996 (Társadalompolitikai olvasókönyvek)
 • Deviancia, emberi jogok, garanciák. Szöveggyűjtemény a szociális szakképzés számára; szerk. Gönczöl Katalin, Kerezsi Klára; Hilscher Szociálpolitikai Egyesület–ELTE Szociológiai Intézete, Bp., 1996 (A szociális munka gyakorlata)
 • Kriminológiai ismeretek, bűnözés, bűnözéskontroll. Egyetemi tankönyv; szerk. Gönczöl Katalin, Korinek László, Lévai Miklós; Corvina, Bp., 1996 (Egyetemi könyvtár)
 • Tanulmányok Szabó András 70. születésnapjára; szerk. Gönczöl Katalin, Kerezsi Klára; Scholastica, Bp., 1998
 • Kriminológiai ismeretek, bűnözés, bűnözéskontroll; szerk. Gönczöl Katalin, Korinek László, Lévai Miklós; 3. átdolg. kiad.; Corvina, Bp., 1999 (Egyetemi könyvtár)
 • A bűnözés új tendenciái, a kriminálpolitika változásai Közép- és Kelet-Európában. A Nemzetközi Kriminológiai Társaság 65. Nemzetközi Kurzusának előadásai, 2003. március 11-14, Miskolc; szerk. Gönczöl Katalin et al.; Bíbor, Miskolc, 2004
 • Kriminológia – szakkriminológia; szerk. Gönczöl Katalin et al.; CompLex, Bp., 2006
 • Kriminológia; szerk. Gönczöl Katalin et al.; Wolters Kluwer, Bp., 2019

Díjai, kitüntetései

szerkesztés

Gönczöl Gyula kereskedő és Fülep Mária gyermekeként született.[5] Férje Valki László (1941–2022) nemzetközi jogász, professor emeritus volt, 1967-ben kötöttek házasságot.

További információk

szerkesztés