ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

az Eötvös Loránd Tudományegyetem kara

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar az egyetem egyik legrégibb kara. 1667-ben egészült ki az egyetem jogi karral.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (Faculty of Law)

Alapítva1667
Rövid névELTE-ÁJK
HelyMagyarország, Budapest
Típuskar
Oktatók száma200
Hallgatói létszám2000
DékánSonnevend Pál
Elérhetőség
Postacím1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar weboldala

Történet szerkesztés

1637. augusztus 30-án Lippay György egri érsek felszentelte a nagyszombati egyetemi templomot Keresztelő Szent János emlékére. 1649. július 31-én Lippay György megalapította a nagyszombati egyetem jogi karát miután kiegészítette Lósy Imre esztergomi érsek alapítványát 15 000 forinttal.[1]

1667. január 17-én nyitották meg a nagyszombati egyetem jogi karát. A jogi kar létrejöttében nagy szerepe volt Lósy Imre és Lippay György érsekeknek. 1872-ig Magyarországon csak ezen a karon volt egyetemi szintű oktatás. Ekkoriban a karnak csak 4-5 professzora volt. 1777-ben Budára, majd 1783-ban Pestre költöztették a Kart.[2]

1774-ben Markovics Mátyás Antalt a jogi karhoz nevezték ki tanársegédnek, majd 1776-ben jogi oktori címet szerzett és 1780-ben az egyházi jog tanára lett. 1790 és 1802 között az egyetem rektoraként dolgozott.[3][4]

1784. május 26-i rendeletében II. József megszüntette az egyetemes történelem oktatását a jogi karon és áthelyezte a Bölcsészettudományi Karra.

1806. november 4-én I. Ferenc szentesítette a II. Ratio Educationist, amely 1848-ig meghatározta a magyar oktatást. A filozófiai osztályok tananyaga a természettudományos ismeretekre épült. Szintén erre épült a négyéves teológiai, a hároméves jogi és az ötéves orvosi kar.[5][6]

1816-ban Virozsil Antal jogi doktori, majd 1833-ban bölcsészetdoktori oklevelet szerzett a pesti tudományegyetemen. 1832 és 1861 között jogtanárként oktatott az intézményben. Jogbölcselet, jogtudományi enciklopédia és a magyar közjog tantárgyait oktatta az egyetemen. 1849 és 1860 között az egyetem rektora volt.[7][8]

Trefort Ágostonnak volt köszönhető, hogy kiterjesztette az egészségtan oktatását a jogi és a bölcsészettudományi karra.

1865-ben Eötvös Loránd beiratkozott a pesti egyetem jogi karára.

1945 és 1948 között alsó- és középfokon megszervezték a dolgozók iskoláját, és az egyetemeken megalapították a munkástanfolyamokat először a jogi karon, majd 1947-ben a bölcsészettudományi karon is.

1956-ban megalakult az új egyetemi vitafórum, a Hajnóczy Kör a jogi karon.[9]

1956. október 17-én a jogi karon tartották a gyűlést, ahol már követelések pontokba is szedték. Az Egyetemi Ifjúság leírása szerint a gyűlés a jogi kar vitafóruma alakuló ülésének nyilvánította magát és a következő követekéseket fogalmazta meg és fogadta el: 1. március 15-e nemzeti ünneppé nyilvánítása, 2. az orosz nyelv választhatóvá tétele, 3 a honvédelmi oktatás beszüntetése, 4 tiltakozás a középiskolás módszerek alkalmazása ellen az egyetemen.

Vezetés szerkesztés

Frissítve: 2023. január 13.[10]

Cím Név
Dékán Sonnevend Pál
Dékánhelyettes Somssich Réka
Rozsnyai Krisztina
Kajtár Gábor

Dékánok szerkesztés

Tanszékek szerkesztés

Tanszék Tanszékvezető
Agrárjogi Tanszék[13] Réti Mária
Alkotmányjogi Tanszék[14] Pozsár-Szentmiklósy Zoltán Vincze
Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi tanszék[15] Hack Péter
Büntetőjogi Tanszék[16] Gellér Balázs
Jog- és Társadalomelméleti Tanszék[17] Fleck Zoltán
Közgazdaságtan és Statisztika Tanszék[18] Mike Károly
Közigazgatási Jogi Tanszék[19] Nagy Marianna
Kriminológiai Tanszék[20] Ambrus István
Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék[21] Bódiné Beliznai Kinga
Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék[22] Horváth István
Nemzetközi Jogi Tanszék[23] Sonnevend Pál
Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék[24] Király Miklós
Pénzügyi Jogi Tanszék[25] Simon István
Polgári Eljárásjogi Tanszék[26] Varga István
Polgári Jogi Tanszék[27] Erdősné Szeibert Orsolya Ágnes
Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék[28] Sándor István

Képzések szerkesztés

Típus Fejléc szövege
BA képzés Politikatudomány
Politológia
Igazságügyi igazgatási
Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási
Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási
Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási
Osztatlan képzés jogász
MA képzés Politikatudomány
Kriminológia
Ma képzés (angol nyelven) European and International Business Law
European Human Rights
International and European Taxation
PhD képzés

Doktori képzés szerkesztés

A Karon 1993-ban kezdődött meg a doktori képzés, két akkreditált doktori programban: az állam- és jogtudományok és a politikatudomány területén. A képzések akkreditációja az állam- és jogtudomány körében valamennyi területre kiterjedt, s ezzel egyedüli volt a magyarországi jogtudományi doktori akkreditációk között. A politikatudományok területén elsőként akkreditálták a képzést Magyarországon.

Kutatás szerkesztés

Kari kiadványok szerkesztés

 • Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae[29]
 • Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae – Sectio Iuridica[30]
 • ELTE Law Journal
 • Jogi Tanulmányok
 • Politikatudományi Tanulmányok
 • Tudományos diákköri dolgozatok
 • Academia
 • Themis – Az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola elektronikus folyóirata[31]
 • Seminarium
 • Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Évkönyve

Ismertebb oktatók szerkesztés

Tanszék Oktatók
Agrárjogi Tanszék Földes Iván
Alkotmányjogi Tanszék Kukorelli István, Pásztor Emese
Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi tanszék Király Tibor, Hack Péter
Büntetőjogi Tanszék Györgyi Kálmán, Morvai Krisztina, Polt Péter
Jog- és Társadalomelméleti Tanszék Nagy Gábor Tamás, Szilágyi Péter, Takács Péter
Közgazdaságtan és Statisztika Tanszék Kovacsics József, Kovacsicsné Nagy Katalin
Közigazgatási Jogi Tanszék Ficzere Lajos, Forgács Imre, Lőrincz Lajos Müller György
Kriminológiai Tanszék Faludi Gábor
Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Mezey Barna
Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Takács Péter
Nemzetközi Jogi Tanszék Kende Tamás, Nagy Boldizsár, Nagy Csongor István, Róna Péter, Sonnevend Pál
Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék Berke Barna, Mádl Ferenc
Pénzügyi Jogi Tanszék Boytha György
Polgárjogi Eljárásjogi Tanszék Juhász Imre, Németh János
Polgári Jogi Tanszék Eörsi Gyula, Lenkovics Barnabás, Mádl Ferenc, Menyhárd Attila, Nizsalovszky Endre, Peschka Vilmos, Sárándi Imre, Sólyom László, Somogyvári István, Székely László, Vékás Lajos, Weiss Emília
Politológia Tanszék Bihari Mihály, Fellegi Tamás, Gombár Csaba, Schlett István
Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék Hamza Gábor, Földi András
Magántanár Fabinyi Tihamér

Ismertebb hallgatók szerkesztés

A végzés éve zárójelben.

Jegyzetek szerkesztés

 1. Borsodi Csaba és Tüskés Anna: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története képekben. real.mtak.hu. (Hozzáférés: 2021. május 23.)
 2. A Kar története. ajk.elte.hu. [2021. február 27-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2021. április 2.)
 3. Markovics Mátyás | Magyar életrajzi lexikon | Kézikönyvtár (magyar nyelven). www.arcanum.com. (Hozzáférés: 2023. április 2.)
 4. Nemzeti Örökség Intézete - Markovics Mátyás, nemes (magyar nyelven). Nemzeti Örökség Intézete - Markovics Mátyás, nemes. (Hozzáférés: 2023. április 2.)
 5. II.2. Az I. Ratio Educationis | A magyar iskoláztatás története a 19-20. században. www.jgypk.hu. (Hozzáférés: 2023. április 2.)
 6. A RATIO EDUCATIONIS LÉTREJÖTTE, FORRÁSAI | A múlt magyar tudósai | Reference Library (angol nyelven). www.arcanum.com. (Hozzáférés: 2023. április 2.)
 7. Virozsil Antal, | Magyar írók élete és munkái – Szinnyei József | Kézikönyvtár (magyar nyelven). www.arcanum.com. (Hozzáférés: 2023. április 2.)
 8. Virozsil Antal - Országgyűlési Könyvtár - Országgyűlés (hu-HU nyelven). Országgyűlési Könyvtár. (Hozzáférés: 2023. április 2.)
 9. 1956. október: a forradalom 13 napja (magyar nyelven). Múlt-kor történelmi magazin, 2006. október 15. (Hozzáférés: 2023. április 2.)
 10. A Kar vezetése (magyar nyelven). www.ajk.elte.hu. (Hozzáférés: 2022. december 24.)
 11. Hivatalba lépett a Kar új dékánja. elte.hu. (Hozzáférés: 2021. május 14.)
 12. Új dékán az ÁJK élén. (Hozzáférés: 2021. május 7.)
 13. Agrárjogi Tanszék. elte.hu. (Hozzáférés: 2021. május 14.)
 14. Alkotmányjogi Tanszék | ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (magyar nyelven). www.ajk.elte.hu. (Hozzáférés: 2022. december 24.)
 15. Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék (magyar nyelven). www.ajk.elte.hu. (Hozzáférés: 2022. december 24.)
 16. Büntetőjogi Tanszék | ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (magyar nyelven). www.ajk.elte.hu. (Hozzáférés: 2022. december 24.)
 17. Jog- és Társadalomelméleti Tanszék | ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (magyar nyelven). www.ajk.elte.hu. (Hozzáférés: 2022. december 24.)
 18. Közgazdaságtan és Statisztika Tanszék | ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (magyar nyelven). www.ajk.elte.hu. (Hozzáférés: 2022. december 24.)
 19. Közigazgatási Jogi Tanszék | ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (magyar nyelven). www.ajk.elte.hu. (Hozzáférés: 2022. december 24.)
 20. Kriminológiai Tanszék | ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (magyar nyelven). www.ajk.elte.hu. (Hozzáférés: 2022. december 24.)
 21. Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék | ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (magyar nyelven). www.ajk.elte.hu. (Hozzáférés: 2022. december 24.)
 22. Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék | ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (magyar nyelven). www.ajk.elte.hu. (Hozzáférés: 2022. december 24.)
 23. Nemzetközi Jogi Tanszék | ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (magyar nyelven). www.ajk.elte.hu. (Hozzáférés: 2022. december 24.)
 24. Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék | ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (magyar nyelven). www.ajk.elte.hu. (Hozzáférés: 2022. december 24.)
 25. Pénzügyi Jogi Tanszék | ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (magyar nyelven). www.ajk.elte.hu. (Hozzáférés: 2022. december 24.)
 26. Polgári Eljárásjogi Tanszék | ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (magyar nyelven). www.ajk.elte.hu. (Hozzáférés: 2022. december 24.)
 27. Polgári Jogi Tanszék | ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (magyar nyelven). www.ajk.elte.hu. (Hozzáférés: 2022. december 24.)
 28. Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék. elte.hu. (Hozzáférés: 2021. május 14.)
 29. Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scienctiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. edit.elte.hu. (Hozzáférés: 2022. december 24.)
 30. Annales Universitatis Scientiarum de Rolando Eötvös Nominatae. edit.elte.hu. (Hozzáférés: 2022. december 24.)
 31. Themis (magyar nyelven). www.ajk.elte.hu. (Hozzáférés: 2022. december 24.)