Magyarország köztársasági elnöke

Magyarország államfői tisztsége (1989–)

A magyar köztársasági elnök Magyarország államfője, aki kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett.[1] Ő a Magyar Honvédség főparancsnoka.[2] Ő az öt legfőbb magyar közjogi méltóság közül az első.

Magyarország köztársasági elnöke
Magyarország köztársasági elnöke zászlaja
Magyarország köztársasági elnöke zászlaja
Magyarország köztársasági elnöke címere
Magyarország köztársasági elnöke címere
Novák Katalin 2022-ben
Novák Katalin 2022-ben
Ország Magyarország
A tisztséget jelenleg betölti Novák Katalin
Kinevezi Az Országgyűlés
Létrehozva 1990-ben
Éves fizetése 36 000 000 Ft
Magyarország köztársasági elnöke weboldala
A Wikimédia Commons tartalmaz Magyarország köztársasági elnöke témájú médiaállományokat.

2022. május 10. óta Magyarország köztársasági elnöke Novák Katalin, akit az Országgyűlés 2022. március 10-én választott meg. Ő Magyarország első női köztársasági elnöke.

A tisztség története Szerkesztés

 
A magyar köztársasági elnök hivatala 2003 óta a budapesti Sándor-palota

Az Alkotmány [3] 1989. évi módosítását követően a Magyar Népköztársaságot felváltó Magyar Köztársaság államfője a köztársasági elnök lett.

Az Áder János előtt korábban ezt a tisztséget betöltő Schmitt Pál 2010. augusztus 6. és 2012. április 2. között, 2012. április 2-án lemondott, helyét pedig ideiglenesen Kövér László, az Országgyűlés házelnöke vette át.

Megválasztása, kinevezése Szerkesztés

A köztársasági elnököt a korábbi elnök megbízatásának lejárta előtt legalább harminc, legfeljebb hatvan nappal, ha pedig a megbízatása idő előtt szűnt meg, a megszűnéstől számított 30 napon belül kell megválasztani. A köztársaságielnök-választást az Országgyűlés elnöke tűzi ki.

Köztársasági elnökké megválasztható minden magyar állampolgár, aki a választás napjáig a 35. életévét betöltötte. Köztársasági elnököt az országgyűlési képviselők egyötödének támogatásával lehet jelölni. A köztársasági elnököt az Országgyűlés öt évre választja meg. A titkos választás első fordulója eredményes, ha az országgyűlési képviselők 2/3-a (66,67%-a) támogatja valamelyik jelöltet. A második szavazás alapján megválasztott köztársasági elnök az, aki – tekintet nélkül a szavazásban részt vevők számára – a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Ha a második szavazás is eredménytelen, ismételt jelölés alapján új választást kell tartani. A két lehetséges fordulót 2 egymást követő napon be kell fejezni.

A köztársasági elnököt e tisztségre legfeljebb egy alkalommal lehet újraválasztani.

A megválasztott köztársasági elnök a korábbi elnök megbízatásának lejártakor, illetőleg a megbízás idő előtti megszűnése esetén a kiírt választás eredményének kihirdetését követő nyolcadik napon lép hivatalába, hivatalba lépését megelőzően az Országgyűlés előtt esküt tesz.

A köztársasági elnök feladat- és hatásköre Szerkesztés

A köztársasági elnök

 • képviseli a magyar államot,
 • Magyarország nevében nemzetközi szerződéseket köt,
 • megbízza és fogadja a nagyköveteket és a követeket,
 • kitűzi az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választását,
 • kitűzi az európai parlamenti választás, továbbá az országos népszavazás időpontját,
 • részt vehet és felszólalhat az Országgyűlés és az országgyűlési bizottságok ülésein,
 • javaslatot tehet az Országgyűlésnek intézkedés megtételére,
 • népszavazást kezdeményezhet,
 • adományozza a törvényben meghatározott címeket, érdemrendeket, kitüntetéseket és engedélyezi viselésüket,
 • gyakorolja az egyéni kegyelmezés jogát,
 • dönt az állampolgársági ügyekben,
 • dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket külön törvény a hatáskörébe utal,
 • a fegyveres erők főparancsnoka,
 • a Szent Korona Testület elnöke.

Kinevezési és felmentési jogköre Szerkesztés

A köztársasági elnök nevezi ki, illetve menti fel

A törvényhozással kapcsolatos jogkörök Szerkesztés

 • A törvény kihirdetéséről, annak kézhezvételétől számított öt napon belül a köztársasági elnök gondoskodik. A kihirdetésre megküldött törvényt aláírja, és azt a hivatalos lapban (Magyar Közlöny) ki kell hirdetni.
 • Ha a köztársasági elnök a törvénnyel vagy annak valamelyik rendelkezésével nem ért egyet, azt aláírás előtt az imént említett határidőn belül megfontolás végett, észrevételeinek közlésével visszaküldheti az Országgyűlésnek, vagy véleményezésre megküldi az Alkotmánybíróságnak, ha annak valamelyik rendelkezését alkotmányellenesnek tartja. Az elnök azonban egy, a parlament által elfogadott törvény kapcsán csak az egyik vétójogával élhet.
 • Az Országgyűlés a törvényt újra megtárgyalja, és elfogadásáról ismét határoz, vagy ha az Alkotmánybíróság – az Országgyűlés kezdeményezésére, soron kívüli eljárásban – nem állapít meg alkotmányellenességet, akkor a köztársasági elnök köteles azt aláírni és öt napon belül kihirdetni.

Védettsége Szerkesztés

Amennyiben a köztársasági elnök hivatali idejében elkövetett jogsértés nem minősül bűncselekménynek, akkor ellene büntetőeljárást csak megbízatásának megszűnése után lehet indítani.

A tisztség összeférhetetlensége Szerkesztés

A köztársasági elnöki tisztség összeegyeztethetetlen minden más állami, társadalmi és politikai tisztséggel vagy megbízatással. A köztársasági elnök más kereső foglalkozást nem folytathat, és egyéb tevékenységéért – a szerzői jogi védelem alá eső tevékenységet kivéve – díjazást nem fogadhat el.

Helyettesítése Szerkesztés

A köztársasági elnök átmeneti akadályoztatása esetén, vagy ha a köztársasági elnök megbízatása valamely okból idő előtt megszűnik, az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig a köztársasági elnöki jogkört az Országgyűlés elnöke gyakorolja. A köztársasági elnök helyettesítése idején az Országgyűlés elnöke képviselői jogait nem gyakorolhatja, és helyette az Országgyűlés elnökének feladatát az Országgyűlés által kijelölt alelnök látja el.

A tisztség megszűnése Szerkesztés

Az elnöki megbízatás megszűnik, ha lejár a megbízatás ideje, ha meghal az elnök, ha feladatát 90 napon túl nem tudja ellátni, ha lemond, ha kimondják a megbízatásával kapcsolatban az összeférhetetlenségét, vagy ha megfosztják tisztségétől. Ha a köztársaság elnöke bűncselekményt követ el, az Alkotmánybíróság megfoszthatja tisztségétől.

Köztársasági elnökök a rendszerváltástól Szerkesztés

Név Portré Hivatal kezdete Hivatal vége Választás
Szűrös Mátyás
(1933–)
 
1989. október 23.
1990. május 1.
(ideiglenes megbízott államfő)
Göncz Árpád
(1922–2015)
 
1990. május 2.
1990. augusztus 2.
(ideiglenes választott államfő)
1990. augusztus 3.
1995. augusztus 3.
1.
(1990)
1995. augusztus 4.
2000. augusztus 3.
2.
(1995)
Mádl Ferenc
(1931–2011)
 
2000. augusztus 4.
2005. augusztus 4.
3.
(2000)
Sólyom László
(1942–)
 
2005. augusztus 5.
2010. augusztus 5.
4.
(2005)
Schmitt Pál
(1942–)
 
2010. augusztus 6.
2012. április 2. (lemondott)
5.
(2010)
Kövér László
(1959–)
 
2012. április 2.
2012. május 9.
(ideiglenes megbízott államfő)
Áder János
(1959–)
 
2012. május 10.
2017. május 9.
6.
(2012)
2017. május 10.
2022. május 9.
7.
(2017)
Novák Katalin
(1977–)
 
2022. május 10.
hivatalban
8.
(2022)
Pártok

      MSZP       SZDSZ       Fidesz       Független

A Köztársasági Elnök hivatala Szerkesztés

A Köztársasági Elnök hivatali munkaszervezete a Köztársasági Elnöki Hivata, elhelyezkedése Budán a Sándor-palotában található. A hivatal vezetője 2022. május 10-től Ekler Gergely.

Források Szerkesztés

Jegyzetek Szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek Szerkesztés