Borsos Endre

(1876–1949 u) közigazgatási bíró, a a budai református egyházközség főgondnoka

Csíkgyergyói Borsos Endre (Nagysáp, 1876. június 6.Gyöngyös, 1952. május 27.)[1] közigazgatási bíró, a Közigazgatási Bíróság elnöke, lakásügyi kormánybiztos, a budai református egyházközség főgondnoka.

Borsos Endre
Született1876. június 6.
Nagysáp
Elhunyt1952. május 27.
Gyöngyös
Állampolgárságamagyar
Gyermekei
Foglalkozásaközigazgatási bíró,
a Közigazgatási Bíróság elnöke,
lakásügyi kormánybiztos,
református egyházközségi főgondnok
SablonWikidataSegítség

Felmenői, családja

szerkesztés

A Borsos család nemesi származásának igazolására, 1943-ban az általa indított eljárás nem járt sikerrel, ugyanis a Belügyminisztérium nem látta igazoltnak, azt a családi emlékezetben megmaradt eredettörténetet, miszerint a kérelmező abból a nemes Borsos családból származik, amely III. Ferdinánd magyar királytól 1646. október 1-én Zala vármegyében kapott címeres nemeslevelet és onnan Csajágra származott. A dokumentumok hiányara tekintettel a család eredete nem állapítható meg kétséget kizáróan, ugyanakkor a nemességvizsgálati eljárásban a család és más tanúk által megfogalmazott vallomások azt látszanak igazolni, hogy az a Csajágon honos nemes Borsos családból származik.[2]

Borsos Endre a Esztergom vármegyei Nagysápon született 1876. június 6-án. Nagyapja, Borsos István (Kocs, 1798. december 26. – Nagysáp, 1880. december 19.) nagysápi református iskolamester. Édesapja, Borsos István (Nagysáp, 1840. június 25. – Nagysáp, 1891. március 14.) ászári, utóbb nagysápi református iskolamester, édesanyja nemes kocsi Sebestyén József és Tóth Julianna lánya, nemes kocsi Sebestyén Zsuzsanna. Szülei Kocson kötöttek házasságot 1860. december 11-én, házasságukból 15 gyermek született.

Testvérei:

Feleségét Schrikhuber Laura Vilmát (Pápa, 1880. július 21. – ), Schirkhuber József ügyvéd, városi közgyám és Körber Vilma lányát Pápán 1900. július 7-én vette el.[24] Házasságukból hét fiúgyermek született.

Gyermekei:

Tanulmányai

szerkesztés

Borsos Endre középiskolai éveit a családi hagyomány szerint a Pápai Református Kollégiumban töltötte. Jogi tanul­mányait Debreceni Református Kollégium és budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem jogi karán végezte (a mai: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar). Doktori oklevelét 1901-ben szerezte meg.

Munkássága, közéleti tevékenysége

szerkesztés

1900-ban kezdte bírói pályáját a pápai járásbíróságnál. Innen Székesfehérvárra került, hol törvényszéki bíróvá lépett elő. 1914-ben helyezték Budapestre, ahol VIII-X. kerület járásbíróság bírája. A Ta­nácsköztársaság idején részt vett az ellen­forradalmi mozgalmakban. Az összeomlás után a Friedrich-kormány 1919-ben a lakásügyek mi­niszteri biztosává és ítélőtáblai bíróvá ne­vezte ki. 1921-ben Vass József népjóléti miniszter bízta meg a lakásügyi osztály vezetésével. Az 1922 óta megjelent lakásrendeletek és egyéb lakásügyi jogszabályok Borsos Endre kodifikációs munkájának eredményeit tükrözik. 1922-ben megkapta a kúriai bírói címet és 1924-ben a Köz­igazgatási Bíróság ítélőbírájává nevezték ki, ahol 1940-től 1948-ig tanácselnök volt. Közigazgatási bíróként elsősorban választási ügyekkel foglalkozott. Leghíresebb ítéletei az 1935-ös országgyűlési választás kapcsán születtek, amikor a Gömbös Gyula által vezetett Nemzeti Egység Párt súlyos választási csalásokat követett el, amelynek következtében minden addiginál nagyobb számban, összesen 38 mandátumot támadtak meg petícióval, és ebből 17-nél a Közigazgatási Bíróság az eredményt megsemmisítette. 1935. május 1-jétől három évre a Hatásköri Bíróság tagjává választották, mint a Közigazgatási Bíróság által delegált bírót. Miután Rakovszky Iván 1944. augusztus 29-én vállalta a Lakatos-kormányban a vallás- és közoktatásügyi miniszteri tárcát, utóda a Szálasi-kormány alatt Balázs Kornél, az addigi alelnök lett, aki vállalta az úgynevezett országtanácsi tagságot és részt vett a nemzetvezetők megválasztásában, majd betegségére hivatkozva leköszönt. Ekkor Borsos Endrének mint legidősebb tanácselnöknek kellett ideiglenesen vállalnia a Közigazgatási Bíróság vezetését. Az elnöki tisztséget csak rövid ideig töltötte be, hiszen 1945. június 19-én már Csorba János a Közigazgatási Bíróság új elnöke tette le az esküt az Országgyűlés képviselőháza előtt, amelyen az első köszöntő szavakat Borsos Endre tanácselnök mondta. Pályafutása nyugdíjba vonulásában 1948-ban ért véget.

Bírói pályája során szakirodalommal is foglalkozott. Több bün­tetőjogi, magánjogi és perjogi dolgozata je­lent meg különböző folyóiratokban, valamint önálló szerzőként, társszerzőként monográfiái is jelentek meg.

Bírói tevékenysége mellett 1937-től tagja volt a Mérnöki Tanácsnak, a Budapesti Mérnöki Kamara fellebbviteli hatóságának is. 1944-ben megválasztották a budai református egyházközség főgondnokának, a tisztségébe való ünnepélyes beiktatására a Szilágyi Dezső téri református templomban került sor.

Magyarország német megszállását követően Borsos Endre és fiai Szakasits Árpád, Tildy Zoltán és Bereczky Albert oldalán aktívan bekapcsolódott az ellenállási mozgalomba. Személyes elmondása szerint Bajcsy-Zsilinszky Endre régi jó barátja volt, akinek 1944. március 19-én budai lakására a Gestapo emberei kivonultak, hogy letartóztassák. Fegyverrel szállt szembe a rátörő németekkel, akik rövid tűzharcban megsebesítették, majd letartóztatták és elhurcolták. A Lakatos-kormány követelésére 1944. október 11-én szabadon bocsátották. Ekkor 1944. október 15-én, a sikertelen kiugrási kísérlet napján Bereczky Albert református püspök és Haypál Béla református esperes irányították Borsos Endréhez, aki szívesen vállalta elbujtatását. Így Bajcsy-Zsilinszky Endre még a kiugrási kísérlet napján megérkezett a Borsos család várnegyedben található Hunyadi János úti lakásába, mint Kovács Endre szegedi földbirtokos feleségével együtt. Később menekülnie kellett és más helyeken bujkált, míg el nem fogták és el nem vitték Sopronkőhidára.[37]

 • A magyar lakásügy a háború kezdetétől I-II. kötet. Budapest, 1929.
 • Magyarország lakáspolitikája. Budapest, 1938.
 • Borsos Endre 1945. évi junius 5. napján tartott teljes ülésen elmondott beszéde a jogfolytonosság megszakadásáról és az alkotmányos élet helyreállításáról. Budapest, 1945.
 • Bíráskodás képviselőválasztási ügyekben. Budapest, 1945.

Származása

szerkesztés
Borsos Endre családfája
Borsos Endre
(Nagysáp, 1876. június 6. –
)

közigazgatási bíró, a Közigazgatási Bíróság elnöke, lakásügyi kormánybiztos, a budai református egyházközség főgondnoka

Apja:
Borsos István
(Nagysáp, 1840. június 25.[38]
Nagysáp, 1891. március 14.)[39]

ászári, utóbb nagysápi református iskolamester

Apai nagyapja:
Borsos István
(Kocs, 1798. december 26.[40]Nagysáp, 1880. december 19.)[41]

nagysápi református iskolamester

Apai nagyapai dédapja:
Borsos István
(Kocs, 1773. augusztus 17.[42] – ?)
Apai nagyapai dédanyja:
Bácsai Zsuzsanna

Apai nagyanyja:
nemes Bori Judit
(Páty, 1807. június 21.[43] – ?)
Apai nagyanyai dédapja:
nemes Bori István

Apai nagyanyai dédanyja:
Árki Judit

Anyja:
nemes kocsi Sebestyén Zsuzsanna
(Kocs, 1840. július 26.[44]Nagysáp, 1922. február 7.)
Anyai nagyapja:
nemes kocsi Sebestyén József

Anyai nagyapai dédapja:
Anyai nagyapai dédanyja:
Anyai nagyanyja:
Tóth Julianna
Anyai nagyanyai dédapja:
Anyai nagyanyai dédanyja:
 1. Gyöngyösi állami halotti anyakönyv 192/1952.
 2. MNL OL Y 1 – 1943 – 799. jelzet
 3. Borsos Borbála születése, Ászár ref. egyházközség anyakönyve, 23/1861. folyószám.
 4. Borsos Borbála gyászjelentése
 5. Borsos István születése, Ászár ref. egyházközség anyakönyve, 6/1863. folyószám.
 6. Borsos István gyászjelentése 1918.
 7. Borsos Zsuzsanna születése, Ászár ref. egyházközség anyakönyve, 15/1865. folyószám.
 8. Borsos Jolán születése, Ászár ref. egyházközség anyakönyve, 19/1867. folyószám.
 9. Borsos Dezső születése, Ászár ref. egyházközség anyakönyve, 3/1869. folyószám.
 10. Borsos Dezső gyászjelentése
 11. Borsos Dezső és Poór Irén Etelka házassága, Pápa ref. egyházközség anyakönyve, 8/1894. folyószám.
 12. Borsos Károly születése, Császár ref. egyházközség anyakönyve, 21/1871. folyószám.
 13. Borsos Károly halála, Debrecen polgári halotti anyakönyve, 1557/1933. folyószám.
 14. Borsos Károly gyászjelentése
 15. Borsos Károly és nemes perlaki Perlaky Izabella (Ella) házassága, Pápa polgári házassági anyakönyv, 95/1897. folyószám.
 16. Borsos Lenke Kornélia születése, Császár ref. egyházközség anyakönyve, 41/1872. folyószám.
 17. Borsos Endre születése, Nagysáp ref. egyházközség anyakönyve, 5/1874. folyószám.
 18. Borsos Gizella születése, Nagysáp ref. egyházközség anyakönyve, 14/1875. folyószám.
 19. Borsos Béla Lajos születése, Nagysáp ref. egyházközség anyakönyve, 7/1878. folyószám.
 20. Borsos Béla Lajos születése, Nagysáp ref. egyházközség anyakönyve, 27/1879. folyószám.
 21. Borsos Margit Irma születése, Nagysáp ref. egyházközség anyakönyve, 16/1887. folyószám.
 22. Borsos Ilona születése, Nagysáp ref. egyházközség anyakönyve, 22/1883. folyószám.
 23. Borsos Irma születése, Nagysáp ref. egyházközség anyakönyve, 1/1886. folyószám.
 24. Borsos Endre és Schrikhuber Laura Vilma házassága, Pápa polgári házassági anyakönyv, 88/1900. folyószám.
 25. Borsos Endre Károly születése, Pápa polgári születési anyakönyve, 398/1901. folyószám.
 26. Borsos Endre Károly halála, Budapest VIII. kerület polgári halotti anyakönyve, 1020/1957. folyószám.
 27. Borsos László Iván születése, Székesfehérvár polgári születési anyakönyve, 284/1903. folyószám.
 28. Borsos László Iván gyászjelentése
 29. Borsos István József születése, Székesfehérvár polgári születési anyakönyve, 1041/1904. folyószám.
 30. Borsos István József halála, Budapest I. kerület polgári halotti anyakönyve, 118/1936. folyószám.
 31. Borsos István József és Szalmásy Ilona házassága, Budapest II. kerület polgári házassági anyakönyve, 370/1933. folyószám.
 32. Borsos József Tamás születése, Székesfehérvár polgári születési anyakönyve, 1032/1909. folyószám.
 33. Borsos Károly Ferenc születése, Székesfehérvár polgári születési anyakönyve, 147/1912. folyószám.
 34. dr. Borsos Géza Vilmos gyászjelentése
 35. Borsos Géza Vilmos és Imre Mária házassága, Kecskemét polgári házassági anyakönyve, 212/1945. folyószám.
 36. dr. Borsos Ferenc Zoltán gyászjelentése
 37. Bajcsy-Zsilinszky Endre rejtegetésének története
 38. Borsos István születése, Nagysáp ref. egyházközség anyakönyve, 1840. év.
 39. Borsos István halála, Nagysáp ref. egyházközség anyakönyve, 11/1891. folyószám.
 40. Borsos István születése, Kocs ref. egyházközség anyakönyve, 1798. év.
 41. Borsos István halála, Nagysáp ref. egyházközség anyakönyve, 34/1880. folyószám.
 42. Borsos István születése, Kocs ref. egyházközség anyakönyve, 1773. év.
 43. Bori Judit születése, Páty ref. egyházközség anyakönyve, 1807. év.
 44. nemes kocsi Sebestyén Zsuzsanna születése, Kocs ref. egyházközség anyakönyve, 1840. év.

További információk

szerkesztés
 • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Bp., Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete, 1939-2002. 7. kötettől sajtó alá rend. Viczián János.
 • A magyar társadalom lexikonja. Bp., A Magyar Társadalom Lexikona Kiadóvállalat, 1930.