Görgey Márton

(1740-1807) pécsi püspök a halála évében

Görgői és toporci Görgey Márton (Pécsújfalu, 1740. november 1.1807. augusztus 23.) pécsi püspök halála évében.

Görgey Márton
Pécs püspöke
Született 1740. november 1.
Pécsújfalu
Elhunyt 1807. augusztus 23.
Buda
Felekezet római katolikus egyház
Püspökségi ideje
1807. augusztus 1. – augusztus 23.
Előző püspök
Következő püspök
Esterházy László Pál
Király József
Görgey Márton a Catholic Hierarchy-n

Élete szerkesztés

Görgey Ezékiel császári és királyi tanácsos, Szepes megye alispánja és pécsujfalusi Péchy Anna fiaként született. Kilencéves koráig szülőhelyén nagybátyja, Péchy Zsigmond alnádor nevelte, majd a lőcsei nemes ifjak nevelőintézetében végezte a grammatikai osztályokat. Ezután papi rendbe lépett, és a pozsonyi Szent Imre szemináriumban tanult költészetetet és szónoklatot, Nagyszombatban pedig filozófiát és teológiát. Ezután gróf Barkóczy Ferenc esztergomi érsek helynökségi levéltárnokká nevezte ki.

1765. október 15-én Püskiben (Pozsony m.) plébános, majd 1774-től pozsonyi, 1777. április 14-től esztergomi kanonok. 1778-ban Batthyány József érsek oldalkanonokja, és Szent Lászlóról nevezett sümegi címzetes prépost lett. 1787. november 24-től barsi, 1790. szeptember 13-tól honti főesperes, 1791-től királyi táblai főpap lett. Gyenge látása miatt kénytelen volt a prímási káptalanba visszatérni.

1802. augusztus 24-én Szent Györgyről nevezett préposttá, és főszékesegyházi főesperessé nevezték ki. 1805-től patari fölszentelt püspök és esztergomi érseki helynök, 1807. augusztus 1-jén pécsi megyés püspök lett. Mielőtt ezt a székét elfoglalhatta volna, augusztus 23-án Budán elhunyt.

Művei szerkesztés

  1. Igaz és kedves jegyese a mennyei vőlegénynek. Az az okos szűz és boldog apácza, dicsőséges szent Klára. Avagy azon szűz szent Klára szerzetén levő nagy szombati tisztelendő apácza szűzek templomában 1772-ben, kisasszony-hava 12... élő nyelvel mondatott, és most a világi szűzek oktatására, és a tiszt. apáczáknak lelki vigasztalásokra egy nagym. úrnak költségeivel kinyomatott prédikáczió. Pozsony (kézirata a budapesti egyetemi könyvtárban)
  2. Encomia vitae S. Adalberti episcopi et martyris, ecclesiae metrop.... Strigoniensis patronis titularis. Oblata a vener. archicapitulo Strigoniensi ad festum ejusdem titulare, anno 1791. sabato ante resurrectionem dominicam celebratum. Tyrnaviae (névtelenül)
  3. Kéziratban maradt: Sermo funebris M. Görgey tempore exequiarum M. Theresiae. Strigonii, 1781 (az esztergomi főegyházmegyei könyvtárban)

Források szerkesztés


Előde:
Esterházy László Pál
Pécsi püspök
1807
Utóda:
Király József