Gal mesedi

A szócikk címe technikai okok miatt pontatlan. A helyes cím: GAL.MEŠEDI.

A GAL.MEŠEDI a hettita királyi udvar egyik legjelentősebb tisztsége, az államvezetés második számú embere, a királyi testőrség parancsnoka. A későkori Tavagalavasz-levél alapján feltehető, hogy hettita nyelven a tuhkanti címmel azonos. A cím kialakulása valószínűleg az óasszír kereskedelem korára, a Hettita Birodalom előttre tehető, de a rabi simmiltim cím hamarabb jelenik meg, az első ismert testőrparancsnok az i. e. 16. század első felében élt. A címet általában a koronaherceg, vagy az uralkodó testvére kapta. A közigazgatás a hettita államban két részre oszlott, a polgári és katonai feladatkörökre, ezek közül a testőrparancsnok a katonai közigazgatás feje volt.

Koronahercegként (trónörökös) vagy királyi hercegként természetesen mindig jelentős politikai hatalommal bírt a pozíció betöltője. Az uralkodó egyik legközelebbi rokonaként a katonai funkciók mellett fontos szerepet játszott néhány ünnepség megrendezésében, ahol az uralkodót képviselte.

A szóösszetétel a sumer GAL (=„nagy”) és az akkád ME-ŠE-DI tagokból áll össze. Ez utóbbi tagnak szerteágazó jelentései vannak. A MEŠ általában a királyi házhoz, királyi családhoz tartozót jelöl. A cím eredetileg MEŠEDI alakú volt, birtokos esetben. Ebből alakult ki a GAL LÚ.MEŠ MEŠEDI, majd rövidülve a GAL.MEŠEDI, azaz a „nagy kormányzó”. Érdekes módon többes számú alakja is előfordul: LÚ.MEŠME-ŠE-DI-TIM alakban.

A KUB 31,37 (CTH#85) így ír Hattuszilisz herceg karrierjéről:

Eredeti szöveg Magyarul
11. § (39) DIŠTAR [(-ma-mu-kán GAŠAN-YA i-la-ni i-la-ni)]

(40) nam-ma ti-iš-ki-it

12a.§ (41)nu-za DUMU.LUGAL e-šu-un nu-za G[(AL)].ME-ŠE-DI ki-iš-ḫa-ḫa-at[

(42)GAL.ME-ŠE-DI-ma-za LUGAL KUR Ḫa-ak-p[(iš-š)]a ki-iš-ḫa-ḫa-at LUGAL KUR [Ḫa-ak-(piš-ma-za)]

(43) LUGAL-GAL-nam-ma ki-iš-ḫa-ḫ[(a-at)]t[

(39-41) (Majd) Istár (a mi Úrnőnk) [lépésről lépésre] átadta nekem, ily módon voltam királyi herceg és lettem GAL.MEŠEDI Hattiban [

(42-43) És én, a GAL.MEŠEDI Hakp(isz) királya lettem, aztán [Hak(pisz) város] királyából (lettem) Nagy Király H[at]t[iban]

Ismert GAL.MEŠEDI-k

szerkesztés

További információk

szerkesztés