Galgóczi Ferenc Gábor

Galgóczi Ferenc Gábor (Galánta, 1719. február 13.Nagyszombat, 1798. október 27.) teológiai doktor, apát-kanonok és főesperes.

ÉleteSzerkesztés

Galántai származású volt; 1738-39-ben a bölcseletet Nagyszombatban, további tanulmányait pedig a Pázmány-intézetben (1740. október 31-től) és a római Apollinare kollegiumban végezte. 1742. március 28-án betegség miatt hazatért. 1744-ben Pápa város plébánosa lett. 1764. április 13-án pozsonyi, 1766. március 29-én esztergomi kanonok és egyúttal a bécsi Pazmaneum igazgatója, 1768-ban Szent Andrásnak bisztricai címzetes apátja, 1772. május 16-án komáromi főesperes lett.

MunkáiSzerkesztés

  • A meg-győzhetetlen leghatalmasabb római császárnak Első Ferencznek német országi és jeruzsálemi királynak.... külső és belső drága jó erkölcsei s ugyan azokból származott isten és világ előtt való szeretete és dicsérete, melyet azon alkalmatossággal, midőn a fels. királyi udvari magyar kamara 1765. eszt. mindszent havának 22. napján fönt nevezett fels. császárnak boldog emlékezetit három napi halottas pompával áhitatosan tisztelné, örökös hálaadó szivvel hirdetett. Pozsony.
  • A mélt. gróf Bathiani Lajos Németh Ujvár örökös uranak magyarországi palatinusnak nagy érdemei s első ifjuságtol fogvást, utolsó ideig való tökéletes erkölcsei, melyeket a pozsonyi káptalan, és város templomában 1766. eszt. bőjt második havának 10. napján, midőn tudnia illik a fent titulált istenben boldogúlt urnak Mélt. gróf fiai édes attyokhoz való fiui szereteteket bizonyítván, annak emlékezetit halottas solemnitással tisztelnék, élő nyelvvel hirdetett. Pozsony. (Végén: Inscriptiones cenotaphii.)
  • Sacerdos magnus, azaz Mltgs Gusztini János nyitrai püspöknek nagy érdemei, jeles cselekedeti, melyeket hideg tetemeinek el takarításával midőn azok 1777 a Nittrai püspöki székes templomban le helleztettenek volna, élő nyelvel elől hozta. Nagy-Szombat.

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

  • Sziklay János: Dunántúli kulturmunkások. A Dunántúl művelődéstörténete életrajzokban. Bp., Dunántúli Közművelődési Egyesület, 1941.
  • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Bp., Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete, 1939-2002. 7. kötettől sajtó alá rend. Viczián János.
  • A Pallas nagy lexikona, az összes ismeretek enciklopédiája. 1-16 k. (17-18. pótk. Szerk. Bokor József). Bp., Pallas-Révai, 1893-1904.
  • Révai nagy lexikona. Bp., Révai, 1911-.
  • Zelliger Alajos: Egyházi írók csarnoka. Esztergom főegyházmegyei papság irodalmi munkássága. Nagyszombat, Szerző, IV, 1893.