Főmenü megnyitása
A Kárpát-medence a 9. században Anonymus szerint

A Gesta Hungarorum két magyar történeti mű címe. A latin kifejezés A magyarok viselt dolgait jelenti. Az első mű,[1] a szerző ismeretlensége miatt csak Anonymusnak nevezett, magát P. mesternek („P. dictus magister…[2]) jegyző krónikás írása az őshazából (Szkítiából) való kivonulástól Szent István koráig tartó időszakot öleli fel, míg Kézai Simon Gesta Hungaroruma (melyet Anonymus azonos című művétől megkülönböztetve Gesta Hunnorum et Hungarorum, azaz „A hunok és a magyarok cselekedetei” címen is szokták nevezni) a honfoglalástól IV. László király uralkodásáig (12721282) tájékoztat a magyarok történelmének első évszázadairól. Mindkét Gesta Hungarorum latin nyelvű gesta, és eredeti példánya egyiknek sem maradt fenn.

Anonymus műveSzerkesztés

A magyarok viselt dolgai
Anonymi Belae regis notarii historia de septem primis ducibus Hungariae
 
Anonymus Gesta Hungarorumának első oldala

Szerző Anonymus
Eredeti cím Gesta Hungarorum
Megírásának időpontja 1200 körül
Nyelv latin
Témakör a honfoglalás korának története
Műfaj gesta
Külső hivatkozás http://mek.oszk.hu/02200/02245/
 
A Wikimédia Commons tartalmaz A magyarok viselt dolgai témájú médiaállományokat.
A magyar Wikiforrásban további forrásszövegek találhatóak

Anonymus műve (amelynek 13. századi példánya az Országos Széchényi Könyvtár kincsei közt található) 1200 körül készülhetett. A névtelen szerző műve a magyarok őshazájától Géza fejedelemig, az államszervezés kezdeteiig tárgyalja a magyarok történetét.[3] Wehli Tünde művészettörténész, a gesta vitatott „P” kezdőbetűjének bizonyos motívumait az 1240-1250-es évek könyvfestészetében, illetve diplomatikai emlékeiben találta meg.[4] Anonymi Belae regis notarii historia de septem primis ducibus Hungariae címen jelent meg. A történelmi leírás kezdetének része, hogy tájékoztat minket Béla király kérésére a magyar nép szcítiai népektől való ősi eredetéről, akiket Dentü-mogyerinak hívnak, s így a dicsőséges múltunkhoz tartozik Dáriusnak, Círusnak és Nagy Sándornak a legyőzése is. E népbe tartozott Attila király is, és elmondja, hogy a magyarokat a nyugati népek nevezték el hungárusoknak, a hét vezér Hungvárnál való hosszas tartózkodása miatt. Továbbá Anonymus értékes hagyományanyagot őrzött meg művében a magyar nemesi nemzetségek múltjából, valamint hivatkozik a magyar történelmi népköltészetre, regös-énekekre is. Az anonymusi Gesta Hungarorum a szerző állítása alapján az „iratok biztos előadásából meg a történeti művek világos értelmezéséből nemeshez méltó módon” összeállított mű, melyben a harcok leírásai a szerző korabeli keresztény stílusával, látásmódjával színesítettek.[5]

A „sajátos nemzeti érdekeiket” szem előtt tartó román történészek abszolút hiteles műként szeretik bemutatni a Gesztát a nemzetközi közvélemény előtt, ennek érdekében még a New York Times-ban is fizetett hirdetésszerű propagandaanyagot jelentettek meg a Gesta védelmében 1987-ben[6]

A magyar történészek viszont kezdetektől bírálták a mű honfoglalás korára vonatkozó hitelességét. A gesztában szerepeltetett helyi vezérek vagy államok ugyanis teljesen különböznek attól, ami a honfoglalás korabeli német, bizánci, lengyel és kijevi krónikákban olvasható. Információ hiányában Anonymus fiktív hősöket, vezéreket talál ki, akiket folyókról vagy domborzattal kapcsolatos helynevek után nevezett el. Fiktív hősei a honfoglalás során pedig elképzelt csatákat vívtak elképzelt népek és a honfoglalás korában a Kárpát-medencében nem létező hatalmak ellen.[7] Mindez azzal magyarázható, hogy Anonymus művét kb. 300 évvel a honfoglalás után írta. Ettől függetlenül a geszta nagyon fontos forrás a történészeknek a 13. század vonatkozásában, a nyelvészeknek pedig a benne fennmaradt tulajdonnevek okán.

HatásaSzerkesztés

A geszta nyomán maradt fenn a köztudatban a Turul-monda, a Vereckei-hágón át történő bejövetel, a hét vezér közismert névsora (Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba, Töhötöm), a vérszerződés, a pusztaszeri gyűlés, Zalán vezér menekülése.

Kézai Simon műveSzerkesztés

A hunok és magyarok viselt dolgai

Szerző Kézai Simon
Eredeti cím Gesta Hunnorum et Hungarorum
Megírásának időpontja 1283 körül
Nyelv latin
Műfaj gesta
Külső hivatkozás http://mek.oszk.hu/02200/02249/
 
A Wikimédia Commons tartalmaz A hunok és magyarok viselt dolgai témájú médiaállományokat.

Kézai Simon magyarokról szóló krónikája 12831285[8] körül keletkezhetett. A mű a hunok és a magyarok történetét beszéli el, ezért szokták a Gesta Hunnorum et Hungarorum (A hunok és magyarok viselt dolgai) címen is emlegetni. Megtaláljuk benne a csodaszarvas történetét, valamint a hun–magyar rokonság leírását. Kézai a hunokkal hozza kapcsolatba a székelyeket is, s azt írja, hogy az Attila halála után kitört testvérháborúban vereséget szenvedtek, s Csigla mezején várakoztak Árpádnak és népének megérkezéséig. Szintén Kézai gestájából ismerjük a turulmadár nevét (quae Hungarice turul dicitur).

JegyzetekSzerkesztés

  1. Anonymus: Gesta Hungarorum 1250 és 1270 között
  2. a P. dictus magister latin nyelvű formula „mesternek mondott P.” jelentésű
  3. A magyar irodalom története Anonymus Gesta Hungaroruma
  4. Thoroczkay Gábor: az Anonymus-kérdés kutatástörténeti áttekintése (1977-1993)
  5. Anonymus: Gesta Hungarorum
  6. Rady, Martyn; Veszprémy László (2010). „Introduction”. In: Bak, János M.; Borkowska, Urszula; Constable, Giles; Jaritz, Gerhard; Klaniczay Gábor: Anonymus and Master Roger. CEU Press. pp. xvii–xxxviii. ISBN 978-963-9776-95-1.
  7. Györffy György: ANONYMUS GESTA HUNGARORUMÁNAK KORA ÉS HITELESSÉGE [1]
  8. Gesta Hungarorum: The Deeds of the Hungarians (Central European Medieval Texts) January, 1999 by Simon Kezai (Author), Laszlo Veszpremy (Editor), Frank Schaer (Editor), amazon.com

További információkSzerkesztés

A magyar Wikiforrásban további forrásszövegek találhatóak
Gesta Hungarorum témában.

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés