Gráfok tenzorszorzata

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén a G és H gráfok tenzorszorzata egy gráfszorzás, olyan kétváltozós gráfművelet, amely gráfok rendezett párjaihoz egy új gráfot rendel. A G × H tenzorszorzat olyan gráf, melyre a következők igazak:

  • G × H csúcshalmaza megegyezik a V(G) × V(H) Descartes-szorzattal;
  • két G × H-beli csúcs, (u,u') és (v,v') pontosan akkor szomszédosak, ha
    • u' szomszédos v' -vel és
    • u szomszédos v-vel.
Gráfok tenzorszorzata.

A tenzorszorzat egyéb megnevezései: direktszorzat, kategóriaszorzat, kardinális szorzat, relációs szorzat, Kronecker-szorzat, gyenge direktszorzat vagy konjunkció. A bináris reláción értelmezett tenzorszorzatot Alfred North Whitehead és Bertrand Russell vezették be Principia Mathematicájukban (1912). A művelet ekvivalens a gráfok szomszédsági mátrixainak Kronecker-szorzatával.[1]

A G × H jelölést néha egy másik műveletre, a gráfok Descartes-szorzatára használják, de gyakrabban vonatkozik a tenzorszorzatra. A kereszt szimbólum vizuálisan a két él tenzorszorzatából adódó két élre emlékeztet.[2] Nem tévesztendő össze a gráfok erős szorzatával.

PéldákSzerkesztés

TulajdonságokSzerkesztés

A tenzorszorzat a gráfok kategóriáját és a gráfhomomorfizmusokat tekintve kategóriaelméleti szorzat. Tehát egy G × H-ba vivő homomorfizmus megfelel egy G-be, majd H-ba vivő homomorfizmus-párnak. Továbbá egy I gráf pontosan akkor vihető át homomorfizmussal G × H-ba, ha átvihető egy homomorfizmussal G-be, majd H-ba.

Ennek belátásához vegyük észre, hogy az egyik irányban a fG : IG és fH : IH homomorfizmus-pár kiadja a következő homomorfizmust:

 

A másik irányban egy f: IG × H homomorfizmus előállítható a

 

projekciós homomorfizmusokból a G-be és H-ba vivő homomorfizmusok elérésére.

A G × H szomszédsági mátrixa megegyezik G és H szomszédsági mátrixainak tenzorszorzatával.

Ha egy gráf előállítható gráfok tenzorszorzataként, akkor előfordulhat, hogy különböző gráfok tenzorszorzataként is előáll (a tenzorszorzatnak nem jellemzője az egyedi faktorizáció), de minden tenzorszorzat-reprezentáció ugyanannyi irreducibilis tényezőből áll elő. (Imrich 1998) megad egy polinom idejű algoritmust a tenzorszorzat-gráfok felismerésére és az ilyen gráfok faktorizációjára.

Ha akár G, akár H páros gráf, akkor tenzorszorzatuk is az. G × H pontosan akkor összefüggő, ha mindkét tényező összefüggő és legalább az egyik tényező nem páros.[3] A G páros dupla fedése pedig pontosan akkor összefüggő, ha G összefüggő és nem páros.

A Hedetniemi-sejtés a tenzorszorzat kromatikus számát próbálja meghatározni.

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés

FordításSzerkesztés

  • Ez a szócikk részben vagy egészben a Tensor product of graphs című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.

JegyzetekSzerkesztés

További információkSzerkesztés